replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

За дейността на Асоциацията

ЗА ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИЯТА

С обявяването независимостта на демократична Украйна представителите на всички националности получиха правото на законодателно ниво да запазват етническата си принадлежност, образователните и исторически ценности на своя народ. Културно-просветните интереси на българската общност в Украйна, шеста по численост в страната, от 1993 г. изразява Асоциацията на българите в Украйна, която се утвърди в Украйна и България като единствена легитимна българска общоукраинска културно-просветна организация, обединяваща над 100 дружества и организации по цялата страна. През своя 15-годишен период Асоциацията извършва целенасочена дейност по консолидиране на българската диаспора, възраждане и развитие на родния език, приобщаване на младото поколение към културните и исторически ценности на българския народ, продължаване на традициите и обичаите на предците. Асоциацията играе важна роля в изграждането на етнонационалната политика в държавата, съхраняването на междунационално съгласие и просперитета на поликултурна Украйна.

ОБРАЗОВАНИЕ – НАУКА

В основата на бъдещето съществуване на българската диаспора в Украйна стои родният език. Една от най-важните задачи на Асоциацията е неговото запазване и развитие. Образователната дейност на Асоциацията има две главни насоки: съдействие за изучаването на българския език в украинската система на образованието и обучението на младежи от български произход във висшите училища на България.

С активното съдействие на Асоциацията се провеждат кръгли маси и семинари, засягащи развитието на българския език; организира се IX, X и XI международна научна конференция «Българите в Северното Причерноморие» в Одеса и Измаил.

В училищата с български състав ученици в Одеска и Запорожка област се преподава български език и литература. Задълбочено се изучават български език, литература и история на българския народ във възродената през 1993 г. Болградска гимназия «Г.С. Раковски» и в Приморския украино-български многопрофилен лицей. В ОНУ «И.И. Мечников», Одеския ДЮУПУ «К.Д. Ушински», Измаилския Д У са открити отделения по български език и литература.

При съдействието на Асоциацията в училищата и детските градини в българските села са предадени учебници и художествена литература, учебни карти, дискове с български филми и музика, видеотехника, сателитни чинии и спортен инвентар, дарени от Министерството на образованието и науката на РБългария, Фондация «Българска памет», Държавната агенция за българите в чужбина.

От 1990-та година млади хора от български произход от Украйна имат възможност безплатно да се обучават във висшите училища на България. През последните 18 години по 103-то Постановление на Министерския съвет на Р България висше образование в прародината са получили повече от 1600 българи от Украйна.

КУЛТУРА – ТРАДИЦИИ – ИЗКУСТВО

Втората главна насока в работата на Асоциацията е културно-масовата дейност, която допринася за изграждането на българското самосъзнание и запазването на българската идентичност в Украйна. Едно от най-ярките мероприятия е Съборът на българите в Украйна, който се организира веднъж на две години в Одеса. Традиционни станаха международните «Български срещи в Крим», честването Деня на бесарабските българи на 29 октомври, Поклонението пред паметника на Кубрат (с. М.Перещепино, Полтавска област), честването на всички национални и традиционни български празници. Неотемна част от българския културен процес са представителите на живописта, графиката и декоративно-приложното изкуство. Творчеството на българите художници от Украйна за първи път бе представено в 1994 г. в Музея за западно и източно изкуство в Одеса. От тогава до днес Асоциацията е организирала седем общоукраински изложби на художници българи в Одеса, Измаил, Киев.

ДЕЙНОСТ – ИНФОРМАЦИЯ

Ежегодно Асоциацията на българите в Украйна присъжда званието «Човек на годината» на 10 отличили се българи в различни номинации.

По инициатива и с финансово участие на Асоциацията са открити паметници: на Васил Левски (гр. Бердянск), на Христо Ботев (с. Ботиево, Запорожка област), на Светите братя Кирил и Методий (гр. Одеса), на Българските опълченци (гр. Болград).

Създадени са центрове за българска култура в Болград, Одеса, Киев, Симферопол, Бердянск, Измаил, Рени, Белгород Днестровск, Днепропетровск, Иличовск.

Асоциацията ежегодно организира за ученици, студенти, учители и членове на българските дружества екскурзии и езикови практики в България.

Асоциацията издава общоукраински вестник «Украйна: българско обозрение» и регионален вестник «Извор» (Крим). Излъчва се българско теле предаване «Българите» (Одеска област).

ВРЪЗКА С ПРАРОДИНАТА БЪЛГАРИЯ

Асоциацията на българите в Украйна има висок авторитет във висшите ешелони на властта на Украйна и България. Дългогодишни са връзките с официалните институции на България: Министерския съвет, Президентството, Народното събрание, Държавната агенция за българите в чужбина, Съюза на българските писатели.

Асоциацията има договори за сътрудничество със Съюза на тракийските дружества в България, Фондация «Българска памет», Фондация «Славяни» и Федерация за приятелство с народите от Русия и ОНД.

От 2008 г Асоциацията влиза в състава на Съюза на българите в Европа. А ктивно е сътрудничеството с Общонародна фондация «Христо Ботйов», Фондация «Васил Левски», ВМРО, Фондация «Мати Болгария», Общобългарска фондация «Тангра ТанНакРа».

: