replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

Етапи на създаване и изграждане

Етапи на българското възраждане в Украйна

(80-те-90-те години на XX век)

1985 - Група млади родолюбци от Болградски район в писмо до М. Горбачов поставят въпроса за изучаването на българския език в училищата и за развитието на националната култура. За съжаление, акцията няма успех, но около идеята се обединяват все повече хора

1988 - в Киевското издателство "Наукова думка" излиза украинско-български речник (Ив. Стоянов, О. Чмир)

1987-90 - започва изучаването на българския език и литература в училищата

1985-90 - в повечето от българските села активно се създават народни състави за национални песни, музика, танци

1990 - по решение на българското правителство започва прием на украински граждане от български произход в полувисши и висши учебни заведения на България

1989, март-май - създават се първите български национално-културни дружества: Болградското българско дружество "Св. св. Кирил и Методий" и Одеското българско дружество

1989, юли - излиза първият сигнален брой на вестник "Роден край"

1990 - започва да излизат радио- и телевизионни предавания на български език "Роден край"

1990 - в гр. Измаил се открива български клуб "Шипка"

1991, май - създава се Асоциация на българите на СССР

1991, август - в Болград се състоя I Общоукраински фестивал на българската култура

1992, юли - в. "Роден край" получава республикански статут

1990-94 - активът на Болградското дружество "Св. св. Кирил и Методий" издава вестниците "999", "Български глас", "Камбана"

1993, юни - в Болград се състоя международна конференция по проблемите на Болградската гимназия

1993, септември - възражда се Болградската гимназия

1990-93 - създават се българските дружества в гр. Киев, Крим, Запорожка област, Търновка, Измаил, Харков

1993, октомври - създава се Асоциацията на българските национално-културни дружества и организации в Украйна

1994 - в Одеското издателство "Маяк" излизат първите книги на български език

1994 - в гр. Одеса се проведе първата Общоукраинска изложба на художници от български произход

1996-99 - създават се български дружества в Арциз, Килия, Рени, Николаев

1996 - в гр. Приморск, Запорожка област, е открит Украинско-български лицей

1996 - в гр. Арциз излиза първият брой на в. "Родолюбие" (дружество "Хр. Ботев")

1997 - кримското дружество "Паисий Хилендарски", гр. Симферопол, започва да издава в. "Извор"

1997 - в гр. Болград се създава Областен център за българска култура

1998, септември - в гр. Одеса се проведе Първи събор на българите в Украйна

1998, октомври - в гр. Одеса е открита Българска библиотека «Иван Вазов»

1999 - в гр. Бердянск е открит Център за българска култура

1999, 24 май - в гр. Одеса е открит Всеукраинският център за българска култура

: