replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

За конкурса «Човек на годината»

ЗА КОНКУРСА «ЧОВЕК НА ГОДИНАТА»

1. Конкурсът «Човек на годината» е учреден през 2002 г. от Асоциацията на българите в Украйна начело с президента Антон Киссе. Провежда се веднъж в годината на общоукраинско ниво в края на календарната година (декември месец) във Всеукраинския център за българската култура в гр. Одеса. Конкурсът цели стимулиране и поощряване инициативите и действията по запазването на историческите ценности, съдействие за развитие на националния език, култура и традиции на българите в Украйна, задоволяване на техните културни, етнически, социално-икономически интереси, развитие на дружески и делови връзки между Украйна и България.

2. Номинантите в конкурса «Човек на годината» се определят по следните номинации:

- за организационни постижения по запазване на историческите ценности, развитие и популяризиране на езика, културата и традициите на българите в Украйна;

- за творчески и журналистически постижения;

- за спортни постижения;

- за постижения в сферата на медицината;

- за постижения в сферата на образованието и науката;

- за постижения в развитието на народното стопанство и производствената

сфера.

- за принос в развитието на българското възрожденско движение в Украйна;

- за принос в развитието на българското младежко движение в Украйна;

- за принос в развитието на дружески и делови взаимоотношения между Украйна и България.

3. Основни критерии за определяне на победителите са:

а) Значимост и актуалност на постиженията и резултатите на кандидата;

б) активно участие на кандидата в българския възрожденски процес;

в) професионална оценка на постиженията на кандидата, дадена от компетентни лица в съответната сфера.

4. Номинантите в конкурса «Човек на годината» се определят от Организационен комитет, утвърден от Изпълкома на Асоциацията на българите в Украйна.

5. По решение на дружеството или организацията, членки на Асоциацията, информацията и необходимите документи за кандидата (протокол от заседание на дружеството, подробна характеристика за живота и дейността на кандидата) се изпращат до 10 октомври на адреса на Асоциацията: 65026, Одеса, пер. Вице-адмирал Жуков, 9.

:

Обзоры и отзывы - стойка для одежды - просто и очень легко.