replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

Изкуство

Художниците българи в Украйна

Неотменна част от българския културен просветителски процес в Украйна са представителите на живописта, графиката и декоративно - приложното изкуство.

Богато по образност и неповторимо по сюжетност живописно то наследие на художниците българи в Украйна е трайно и е неделимо от културно-просветния възродителен процес на бесарабските, таврийските и кримски българи. Творчеството на художниците българи е осъзнат духовен капитал. По дух българско, то е част от общия процес на развитието на изобразителното изкуство в България. Българите художници, живеещи в Украйна, са с две родини. Прародината България е свидна земя на техните прадеди, а родината Украйна е тази, в която те самите са родени и в която живеят и създават своите произведения. В тях те са отразили по един неповторим начин всекидневието на българина в Украйна с неговите мистериозни и автентични обичаи, с неговите радости и болки, с неговото покорство и твърдост пред изпитанията на съдбата, с неговата набожност и вяра в провидението…

Провеждането на художествени изложби е приоритетна дейност за Асоциацията на българите в Украйна, която взема дейно участие в тяхното организиране от 1994 г. до ден днешен.

В периода от 1994 г. до 200 8 г. са организирани седем изложби в Одеса и Киев, които под егидата на Асоциацията са проведени от Одеското българско дружество и Киевското българско дружество. А инициатор, организатор и творчески изпълнител на всички български изложби на изобразителното изкуство е Геннадий Коев – заместник-председател на Одеското българско Дружество.

Първата изложба на художествените творби, създадени от украински българи, е организирана по случай 116-та годишнина от Освобождението на България и проведена през февруари-март 1994 г. в Одеския музей за западно и източно изкуство. Тогава бяха представени 110 работи на 22 художни ци .

Вече на следващата година ( март 1995 г .) в рамките на честването на Дните на българската култура в Украинския дом в гр. Киев е проведена втората изложба със 156 работи – творчески резултат на 37 художници.

Третата и четвърта изложби отново с а експонира ни в Одеския музей за западно и източно изкуство и са посветени на 50-та годишнина от победата на съветския народ във Втората световна война (май 1995 г.) и на Деня на славянската писменост, българската просвета и култура която съвпадна с Дните на България в Украйна (май 1997 г.).

Петата изложба с название «На рубеже веков» бе посветена на Новия 21 век и проведена в Одеския музей за западно и источно изкуство в рамките на празнуването на Деня на славянската писменост, българската просвета и култура (май 2000 г.).

Шестата изложба на творците българи бе открита на 10 юли 2005 г. в центъра на духовната съкровищница на нашата столица – Киево-Печ е рската лавра в тържествена обстановка и с участието на българския вицепрезидент Ангел Марин, представители на политическия и културен елит на Киев, български общественици и бизнесмени. Изложени бяха 102 произведения на около 30 наши художни ци .

В навечерието на 2006 г. във Всеукраинския български център в Одеса се проведе още една изложба на български художници – детско-юношеска, в която взеха участие възпитаници от Задунаевската художествена школа в Арцизки район, а също и техният учител Иван Ненов.

Седмата изложба на българските творци бе отурита през месец май 2008 г. във Всеукраинския център за българска култура в гр. Одеса и бе посветена на 130-та годишнина от Освобождението на България от турско робство и на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

В платната на художниците, много от които са излагали своите творби на международни изложби в България, Япония, САЩ, Германия, оживява древната традиция на предците и красотата на родния край. Всеки от тях има свой неповторим стил на себеизразяване. Нашите творци са : Иван Шишман, Александър Кара, Павел Баламаджи, Павел Колоколов, Илия Златов, Татяна Диманова - Голинска, Лариса Пуханова, Арсен Рустамов, Анна Константинова, Вера Романовска, Людмила Ромашко, Петър Чакир, Сергей Григораш, Иван Пастир, Павел Македонски, Иван Роглев, Владислав Фуклев, Галина Сапунджи, Елизавета Мя г кова-Дели, Лариса Чакир-Узун, Анатолий Труфкин, Васил Боев, Стефан Домусчи, Михаил Пейков, Иван Ненов, Иван Пирков, Игор Стоянов, Иван Стоянов и др.

: