replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
       
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

Календарни народни празници и обреди

Българският народен календар в Украйна отразява нашето историческо и етнокултурно минало. В основата му лежи общият за всички православни християни календар – дванадесет големи празника (Коледа, Великден, Троица и т. н.), а също дни на светци и мъченици. Специалистите отбелязват и силното дохристиянско влияние. В някои обреди могат да се усетят древните представи за двойното годишно деление, характерно за народите с основен поминък скотовъдство (Гергьовден и Димитровден маркират границите на двата периода). Отделни обичаи отразяват балкано-тракийските представи за света (например Тодоровден с неговия култ към коня и ездача).

:

в конверте