replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

20 ГОДИНИ ОДЕСКО БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО

20 ГОДИНИ ОДЕСКО БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО

Създадено по инициатива на патриотично настроената българска интелигенция Одеското българско дружество полага реално начало на възраждането на българите в Одеса и областта. Възникването на подобно сдружение е обективна необходимост, продиктувана от началото на демократическите преобразования в края на 80-те г., в навечерието на създаването на независимата украинска държава с прогресивните й закони по национални въпроси.

Одеското българско дружество е учредено на 24 июни 1989 г. Учредителното събрание, в което взеха участие над 150 души, премина в Одеския литературен музей. Основателя на Дружеството е професор Михаил Дихан пише: «Това бе един от рядко идващище в нашия живот - живота на одеските българи, щастлив ден. В слънчевата зала на Одеския литературен музей се събраха над 150 души, предимно одески българи, представители на генералното консулство на България в Одеса, гости от България».
Сред организаторите на Дружеството и първите членове на управителния Съвет бяха много видни и родолюбиви одески българи: Валентин Кирьязов – журналист, първи председател на Дружеството, Генадий Коев – стопански ръководител, инженер, Димитър Богданов – зам. началника на областното управление на образованието, Иван Ненов – главен редактор на Одеското областно радио, Иван Ергиев – президент на фирма «Блаз», Михаил Иванов – преподавател в народно- стопанския институт, Вероника Терзи – преподавател в Одеския държавен университет, Михаил Ченков – предприемач, Димитър Терзи – сътрудник в «Интурист» и много други.
По време на първото учредително събрание бе приет уставът на Дружеството и определени основните задачи за българското възраждане – съдействие и помощ в изучаването и опазването на българския език, развитие и възраждане на българската култура, обичаи и традиции, укрепване на връзките с прародината България.
През първите години Дружеството настойчиво се заема да изпълнява тези програмни задачи, макар че, условията за активна дейност бяха достатъчно трудни: нямаше сграда и място за работа.
Първото в града Одеско българско Дружество стана инициатор за организиране на български държавни и народни празници. Традиционно се празнуват: 24 май- Ден на славянската писменост, 3 март – Ден на Освобождението на България, 1 ноември - Ден на народните будители, Трифон Зарезан, организират се Събори на българите.
През 90-те години на 20 век пристанище на дружеството бе Одеският педагогически техникум и тогава беше открито първото българско неделно училище с ръководителка Валентина Кунева. Дружеството оказва съдействие за откриване на факултативи в редица одески средни училища, за да имат възможност желаещите българчете да изучават български език.
Със съдействието на Посолството на Р. България в Украйна и на Генералното консулство на Р. България през 1998 г. в Одеса бе открита българска библиотека «Иван Вазов», която наброява 5000 тома българска литература.
Дружеството при активното участие на члена на Управителния съвет Генадий Коев събра българи художници от Одеска област и Украйна и започна системно да организира художествени изложби. Такива изложби преминаха не само в Одеса , но и в гр. Киев.
Дружеството бе инициатор за създаване на Асоциацията на българите в Украйна, откриване и на Всеукраинския център за българска култура.
През 1999 г. по инициатива на президента на Асоциацията Антон Иванович Киссе и активно участие на много български бизнесмени, сградата на Центъра беше реставрирана.
Дружеството взема активно участие в работата и на други обществени обединения, национални дружества при Управлението по националностите и религиите към Одеската областна държавна администрация.
Изложените горе събития допринесоха нови позитивни възможности за плодотворна дейност. Във ВЦБК, оглавяван от Димитър Терзи, редовно се организират изложби на българските художници и майстори на народното творчество, създадоха се добри условия за работата на Неделното българско училище, ръководено от опитния педагог, к.п.н., доц. Вероника Терзи. В библиотеката «Иван Вазов» се провеждат кръгли маси, научни конференции и др.
Вече 9 години успешно работи вестникът «Украйна: българско обозрение», който отразява дейността на Дружеството, на Асоциацията и живота на българската диаспора в Украйна.
В своята дейност Дружеството отделя необходимо внимание на Съвета на ветераните, оглавяван от Иван Войников, на Женския съвет, взема активно участие в провеждането на празници за най-малките такива като Нова Година, Сурва, Лазар и др.
За членовете на Дружеството се организират екскурзии по Украйна и България. През последните години съставът на Дружеството се увеличи. В момента Дружеството наброява близо триста членове, но в мероприятията, организирани от Дружеството, вземат участие много повече участници.
През целия 20-годишен период за председатели са избирани Валентин Кирьязов (1989-1991 г.) и Петър Пинти (от 1992 г. и до дне). Заместници на председателя в момента са Генадий Коев, Борис Спасов, Мария Попова.

Петър Пинти,
председател на Одеското областно българско
дружество
В-к «Украйна: българско обозрение»

: