replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

БЪЛГАРИТЕ В ИВАНОВСКИ РАЙОН ВИЖДАТ БЪДЕЩЕТО СИ ЧРЕЗ ОБЕДИНЕНИЕ

БЪЛГАРИТЕ В ИВАНОВСКИ РАЙОН ВИЖДАТ БЪДЕЩЕТО СИ ЧРЕЗ ОБЕДИНЕНИЕ

Българите от Ивановски район, Одеска област виждат бъдещето си чрез обединение. Жители на с. Благоево, Катаржино, Петровка, Шарово създадоха българско районно дружество със седалище в сгт. Ивановка (Одеска област), като изявиха желание да членуват в Асоциацията на българите в Украйна. Днес в Ивановски район живеят над 7 хиляди българи, които въпреки всички исторически и социални превратности успяват да запазят духа и националното си самосъзнание. За да съхранят езика, традициите и културата, те решават да създадат обединение, което ще способства за решаването на много проблемни въпроси. Първото събрание бе проведено на 21 юни, на което бяха поканени представители от Асоциацията на българите в Украйна в лицето на отговорния секретар Петър Пинти и директора на Всеукраинския център за българска култура Димитър Терзи.

Тържественото събрание бе открито от една от активните българки Мария Божеску, която приветства събралите се, представи гостите и заедно с членовете на президиума Николай Станков, Иван Коев, Николай Желяско определиха задачите на заседанието.

В дневния ред бяха включени следните точки: -създаване на районно българско дружество, утвърждаване на Устава и избори на ръководния състав.

Преди да започне заседанието, участниците бяха приветствани от отговорния секретар на Асоциацията на българите в Украйна Петър Пинти, който разказа за дейността на Асоциацията, за постиженията от 15-годишната й дейност, маркира ролята на българските дружества по запазване на езика и културата на българите, отбеляза приноса на България в културно-образователния живот на сънародниците в Украйна.

"Опазването на българския език и култура е много важна задача за нас. В такива градове като Ивановка трябва да се открие Неделно училище или факултатив по български език при училищата. Ние живеем в Украйна сред други националности и култури, но не трябва за забравяме и родното. Сега и България прави голяма крачка в областта на образованието спрямо българите в чужбина. Подписани са спогодби между министерствата на образованието и науката на Украйна и България, според които нашите деца имат възможност да учат в България", - подчерта г-н Пинти.

За ролята на културно-просветните организации в Украйна разказа Димитър Терзи, директор на ВЦБК. "Трябва да се поддържаме един друг. Само с обща идея и желание да научим своите деца на роден си език и култура, ще запазим нашия дух и съзнание"- каза той.

След обсъждането на Устава с открито гласуване за председател единогласно бе избрана Мария Божеску. Заместник-председател стана Николай Желяско, секретар - Николай Станков, помощник - Юрий Топал. На същото заседание единогласно бе взето решение Ивановското българско районно дружеството да стане член на Асоциацията на българите в Украйна.

От името на Асоциацията на българите в Украйна г-н Пинти поздрави всички със създаването на Дружеството и поднесе подарък за всеки участник - книгата на Антон Киссе "Възраждане на българите в Украйна".

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: