replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ДАРЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА ОТ ОДЕСКА ОБЛАСТ

ДАРЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛА ОТ ОДЕСКА ОБЛАСТ

В началото на 2008 г. Асоциацията на българите в Украйна с президент Антон Киссе и Фондация "Българска памет" (София, България) с председател д-р Милен Врабевски сключиха договор за сътрудничество. Като важна точка в този договор ръководството на Асоциацията постави въпроса за недостига на технически и учебни материали за училищата в българските села в Бесарабия. Само след няколко месеца Фондация "Българска памет" в рамките на договора предаде на Асоциацията на българите в Украйна дарение за училищата и детските градини в българските села от Одеска област.

За първи път на представителите на българската диаспора се поднася наведнъж такова скъпоструващо дарение на сума от 35 хиляди евро, което включва сателитни чинии (антени), телевизори, домашен кинотеатър, учебници по български език, учебни тетрадки, енциклопедии, детски книги и списания, аудио и видеоматериали, спортен инвентар.

Дарението е разпределено между всички училища и детски градини с български състав от Болградски, Арцизки, Тарутински, Измаилски, Татарбунарски, Саратски, Килийски и Ренийски райони.

За двете високопатриотчни неправителствени организации - Асоциацията на българите в Украйна и Фондация "Българска памет" - приоритетен въпрос е възпитаване у младото поколение на патриотизъм към славното историческо минало на нашия български народ, уважение към традициите и културата, към родния език. И разбира се поднесеното скъпоструващо дарение ще допринесе полза в учебно-образователния процес на децата от български произход.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: