replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ДЕЙНОСТТА В РЕГИОНА ТРЯБВА ДА СЕ АКТИВИЗИРА

ДЕЙНОСТТА В РЕГИОНА ТРЯБВА ДА СЕ АКТИВИЗИРА

На 5 юли в с. Кириловка, Запорожка област се състоя заседание на Изпълкома на Асоциацията на българите в Украйна. В работата взеха участие членовете на Изпълкома от Одеса и Одеска област, Крим, Олшанка (Кировоградска област), представителите на всички български дружества в Запорожка област. Според дневния ред участниците в заседанието разгледаха въпросите за подобряването на дейността Асоциацията на българите в Украйна сред българските дружества и организации в Запорожка област; за участие в юбилейните мероприятия в град Болград: 150-годишнина на Болградската гимназия "Г.С.Раковски", 170-годишнина на Спасо-Преображенския събор; за отбелязване на 15-та годишнина на Асоциацията; за провеждане на традиционния конкурс "Човек на годината-2008".

Разказвайки за дейността на Запорожкото областно българско дружество като активен член на Асоциацията на българите в Украйна председателят Васил Митков отбеляза, че на на този етап има определени постижения в културната и образователна сфера в региона. Създаден е и работи в гр. Приморск Украйно-български лицей, осъществени са връзки между Мелитополския (Украйна) и Русенския (България) университети, години наред в Бердянск се провежда фестивал на националната култура "Извор", по селата са създадени български народни ансамбли, в Запорожка област работят специалисти, делегирани от МОН на РБългария. Всичко това, разбира се, допринася за развитието на българското движение в региона. Обаче според ръководителите на районните и градски български дружества има нужда от по-активна дейност по селата. Селото е люлката на нацията - отбелязаха участниците в заседанието и стигнаха до мнение, че създавайки по селата български дружества, ще има значително по-висок резултат в запазването на родния език, традиции и култура.

Изказваки мнение по въпроса, председателят на Приморското районно българско дружество Стефан Намлиев акцентира върху сътрудничеството с ръководящия състав на селата и градовете с цел по-ефективна работа по изучаването на езика. Наред с предложенията г-н Намлиев изрази благодарност на Асоциацията на българите в Украйна за проведения в края на миналата година семинар по български език в гр. Бердянск, Запорожка област и за участието на българчетата от Запорожка област в общобългарския младежки фестивал "С България в сърцето" в Каварна, България.

Председателят на Приазовското българско дружество Николай Петков изрази обезпокоеност от факта, че за разлика от другите райони на Запорожка област в Приазовски район все още не работят специалисти от България. Той излезе с предложение да се покани специалист по хореография за Мелитополското културно-просветно училище, който да работи и в българските села в Приазовието.

След горещите обсъждания участниците в заседанието взеха решение да се активизира дейността на всяко българско дружество с цел по-ефективна работа, да станат редовни срещите на ръководителите на българските дружества в Запорожка област, както и да се осъществят мерки за по-нататъшно развитие и запазване на единството в българското движение в Украйна.

Разгледани и обсъдени бяха и въпросите за участието на Асоциацията в празнуването на юбилейните тържества в гр. Болград - 150-годишнината от основаването на Болградската гимназия "Г.С.Раковски" и 170-годишнината на Спасо-Преображенския събор в Болград, провеждането на поредната 11 Международна научна конференция "Българите в Северното Причерноморие".

Тази година се навършват 15 години от създаването на Асоциацията на българските дружества и организации в Украйна, реорганизирана през 2004 г. в Ассоциация на българите в Украйна. През тези 15 години Асоциацията придоби голям авторитет както в Украйна, така и в България, извършва плодотворна работа за консолидацията на българите в Украйна, за запазване и развитие на българския език, култура и традиции. Във връзка с юбилейната дата Изпълкомът взе решение да проведе през есента голям фестивал на българската култура в гр. Измаил.

Участниците в заседанието обсъдиха и провеждането на предстоящия конкурс "Човек на годината-2008", като бе предложено кандидатурите от дружествата да бъдат подадени в срок и с всички необходими документи.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: