replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ДНИ НА ЕВРОПА

ДНИ НА ЕВРОПА

В рамките на "Деня на Европа" във ВЦБК се проведе традиционна кръгла маса "Взаимодействие на Украйна и ЕС - предизвикателства и тенденции". В дискусията взеха участие Игор Ковал - директор на Института по социални науки към ОНУ "И. И. Мечников", Владимир Дубовик - директор на Центъра по международни изследвания към ОНУ "И.И. Мечников", Александър Вишняков - доцент в ОНЮА и др. Гост и участник в полемиката бе народният депутат на Украйна Сергей Гриневецкий. В работата на кръглата маса взе участие президентът на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе.

Представители на дипломатически мисии, работещи в Одеса - българското, румънското, руското и гръцкото консулства също взеха участие.

Някои от участниците изказаха мнение, че днес предизвикателствата са повече от реалностите за влизане на Украина в ЕС, други изтъкваха реалностите, но всеобщо бе мнението, че влизането в такава мощна интеграционна организация като ЕС изисква напрегната и упорита работа, за да може Украйна да се адаптира към европейските стандарти и ценности, а това ще рече - укрепване на управленската, съдебната, изпълнителната и икономическата системи, законодателната база, повишаване жизнения стандарт на народа и т.н.

На даден етап само три региона - Одески, Волински и Донецки, са членове на Асамблеята на европейските региони. Това членство дава възможност на местните власти също да влизат в сътрудничество със съседите си или по-далечни европейски региони.

Одеска област например сътрудничи с крайдунавските региони и съседките си от Черноморския басейн. В това отношение има определен опит (относно въпроса по екологията), вървят интеграционни процеси, макар да се създават времени затруднения, като влизането на Румъния в Шенгенската зона, която усложни визовия режим, но това се преодолява.

Плодотворна бе обявената от ЕС през минала година "Програма по Черноморската енергия", но която се получава финансова подкрепа и програмата е перспективна.

Украйна е експортоориентирана държава, което е голям плюс, защото й дава възможност да реализира стоките си на големите пазари без ограничения, особено сега с членството й в СТО (Световната търговска организация). Неприятното е, че някои предприятия, които не работят на пазара или не издържат конкуренцията, ще трябва да се преустройват. Но Украйна защитава както стокопроизводителя, така и потребителя, който ще може да избира между отечествените и чужди стоки.

Интеграцията в глобален аспект настъпва все по-динамично и включването в нея е жизнено важно. Но за постигането на по-голям успех, се изисква по-бърза реакция, по-висококачествено производство, по-гъвкава политика, по-тънка дипломация и умение да се защитават националните интереси.

Обсъждането беше бурно и интересно, особено живо се интересуваха и задаваха въпроси студентите от различни висши учебни заведения на Одеса.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: