replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ИМЕТО НА ГЕНЕРАЛ ГРУЕВ ОБЕДИНИ ТАРУТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ

ИМЕТО НА ГЕНЕРАЛ ГРУЕВ ОБЕДИНИ ТАРУТИНСКИТЕ БЪЛГАРИ

На 12 април селските български дружества в Тарутински район създадоха районно обединение "Генерал Петър Груев"

Създаването на подобна организация е предизвикано от времето и цели по-тясна връзка между българите в селата и града. Днес в Тарутински район живеят много българи, но в последно време голям брой от тях напускат родните села, търсейки по-добър живот в градовете. Тази тенденция носи заплаха за затриването на националната самоидентичност.

Създадените по селата български дружества играят голяма роля в развитието на българщината, в изучаването на български език, запазването на българската култура. Според думите на членовете в българските дружества, днес те изпитват необходимост в подкрепа и организационна помощ от страната на Асоциацията на българите в Украйна.

По време на събранието, в което взеха участие членове на българските дружества от Волное, Ровное, Петростал, Виноградовка, Евгеновка, Яровое, Тарутино бе разгледан и единогласно приет Устав на районното българско обединение "Генерал Петър Груев". За председател бе избран Виктор Чербаджи - родолюбив българин, спомоществовател на много национално-културни прояви в района. Негови заместници станаха Леонтий Юреску, Александър Рубец и Петър Масленков. За отговорен секретар на районното българско обединение бе избрана Олга Кичеджи.

Тези хора са избрани в ръководството не случайно. Всеки един от тях е авторитетна и уважавана личност в района. Те са истински радетели на българското движение и прилагат усилия, за да оцелее българщината в многонационалния Тарутински район. Възрожденската им дейност е насочена изключително на запазването и развитието на основата на българския народ - езика, културата, историята. Така характеризираха новоизбраното ръководство колегите си участниците в събранието.

По въпроса за ролята на районните дружества като път за единение на българите се изказаха вицепрезидентът на Асоциацията на българите в Украйна Светлана Драгнева и отговорният секретар на Асоциацията Петър Пинти. Те посетиха Тарутино по покана на организаторите.

Създадено е още едно българско обединение, носещо името на генерал Петър Груев (родом от с. Виноградовка, Тарутински район), чийто военни постижения прославиха бесарабските българи от Тарутински район и изиграха съдбоносна роля в изграждането на Следосвобожденска България. Нека не е по-малка ролята и на новото обединение в съдбата на тарутинските българи.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: