replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНКОВ: "ИСТОРИЯТА ОТДАВНА Е СТАНАЛА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ МОЯ ЖИВОТ "...

НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНКОВ: "ИСТОРИЯТА ОТДАВНА Е СТАНАЛА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ МОЯ ЖИВОТ "...

Българският културен център в Одеса още от момента на своето създаване изпълнява важна културна и възрожденска мисия. Той е дом за мнозина българи и трибуна за будни и творчески личности.

Творческата вечер на професор Червенков, водена от Димитър Терзи - директор на българския център, събра много почитатели на историята, научни работници.

Чийшийци с гордост говориха за своя сънародник, студентите от ОНУ "И. И. Мечников" му изказаха благодарност за трудовете по история, по които те възстановяват и изследват миналото.

А виновникът на събитието скромно разказваше за своя дълъг творчески път и големите планове.

"Смятам, че моите повече от десет труда и стотици научни публикации бяха нещо като встъпително слова в науката. Пред мен е истинският съзидателен период, в който аз тепърва навлизам. А това означава, че още неведнъж ще се срещаме и ще обсъждаме нови теми и направления" - сподели професор Червенков.

Професор Червенков е активна личност, надарен с голям потенциал и желание да разказва за историята, да възстановява изгубилите се през вековете пъзели на различни събития.

Днес Николай Червенков работи върху своята поредна монография, свързана с демографската ситуация на бесарабските българи, издава списание "Български хоризонти", търси спонсори и води активна дейност в българския държавен университет в Тараклия - формира педагогическия състав, издейства финансиране както от страна на Молдова, така и от страна на България. И най-вече отдава всички свои сили, за да предостави всички възможности на младите хора да учат историята, езика и културата. Университетът работи вече четири години. Тежките години на формирането и организирането на това учебно заведение вече отминаха, но сега за професор Червенков и неговите колеги много е важно българският университет да работи с пълна сила и реализира надеждите и плановете на младежта. В университета работят четирима преподаватели от България, които допринасят много, носейки истински български дух и дълбоки познания.

"Днес живея изключително за университета и за моите повече от 360 студенти - търся добри преподаватели, уреждам всички финансови проблеми, боря се моите студенти да говорят на български език извън стените на университета и др. Историята отдавна е станала голяма част от моя живот, обаче днес тя е и спасение за младото поколение българи, желаещи да се запазят като такива. Тази идея пропагандирам в нашия университет и мечтая тя да се отзовава в душите и сърцата на нашите студенти. Щастлив съм, когато те успяват да опознаят и обикнат своята история. Това най-много ме вдъхновява и ми дава допълнителни сили за нови действия. Аз вече имам достатъчно научни звания, семейството и децата ми са осигурени, на мен не ми са интересни материалните блага, затова смятам за в бъдеще да се посветя на развитието на университета и подпомагането на млади учени и будни младежи" - разказа Николай Червенков.

Искрени пожелания бяха изказани от Петър Пинти, отговорен секретар на Асоциацията на българите в Украйна и председател на Одеското българско дружество и неговия заместник Геннадий Коев, от доктор на филологическите науки, професор Валентина Колесник - ОНУ "И. И. Мечников", от доцент, кандидат на историческите науки Александър Пригарин и много други.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: