replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ОБЛАСТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ОДЕСКА ОБЛАСТ

ОБЛАСТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ОДЕСКА ОБЛАСТ

На 24 април т.г. на базата на Новаивановското СОУ, Арцизки район премина областен семинар по български език и литертура, организиран от Одеския областен институт за усъвършенстване на учителите и Арцизкия районен отдел на образованието. Асоциацията на българите в Украйна бе официален гост на семинара. В работата на семинара взеха участие учители по български език от Болградски, Измаилски, Саратски, Арцизки, Татарбунарски и Тарутински район.

Откривайки областната учителска проява, зам.-директорът на Одеския ОИУУ, кфн Любов Задорожная подчерта значимостта на провеждането на семинара с цел изпълняването на държавната политика на Украйна относно обучението на родния език училищата с национален състав ученици. С приветствени думи към участниците се обърнаха представители на Арцизкия районен съвет и Арцизката районна държавна администрация, началникът на отдел "Образование" Лидия Завалнюк. От името на президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе бе зачетен поздравителен адрес към организаторите и участниците в областния семинар. "Асоциацията винаги е отстоявала и ще отстоява български език да се изучава в училищата. Това преди всички лежи на рамената на учителите по български език, пред които трябва да се преклоним за техния неуморен труд", говори се в поздравителния адрес.

Училището-домакин начело с директор Людмила Дермен е училище развитие, в което се обучават 172 ученици и преподават 26 учители. Наред с успехите, отразени във визитната картичка, бе подчертано и катсрофалното намаляване на броя на учениците, което е следствие на общата криза на село и изселването на младите хора в града.

В панорамата на откритите уроци взеха участие учители и ученици от Новоивановското СОУ, Деленското СОУ, Задунаевското СОУ, Виноградовското СОУ, Холмското СОУ и Главанското СОУ. Преподавателите по български език и литература от Арцизки район представиха следните теми: Ран Босилек "Свири, свирко върбова", четене с елементи на народознание, учител Тамара Йоргова, с. Холмское; "Великден иде", урок-диалог, учител Екатерина Питак, с. Задунаевка; обобщаващ интегриран урок на тема "Глагол", учител Лариса Карабаджак, с. Виноградовка; "Опазване на околната среда", урок по развитие на разговорната реч, учител Мария Мераджи, с. Делени; сравнителна характеристика на бесарабските "славеи" по лириката на Нико Стоянов и Петър Бурлак-Вълканов, урок-дует, учител Таисия Денова, с. Нова Ивановка; "Мястото на греха и разкаянието в разказите на Йордан Йовков "Индже" и "Шибил", урок-дискусия, учител Валентина Киса, с. Главан; "Приносът на бесарабските българи в национално-културното възраждане на България", урок-лекция, учител Захарий Минчев, с. Холмское.

Темата на семинара е "Комуникативен подход към обучението на български език и литература". Той целеше запознаване на участниците с работата на учителите по български език и литература в Арцизки район, работещи над проблема, определен за обща тема на семинара; оказване на методическа помощ на учителите и осигуряване с научно-методически материали по общата тема. Учителите по БЕЛ имаха възможност да получат знания по общуване в различни условия, да задълбочат знанията си по теорията на езика и литературата, да могат да използват комуникативните подходи в процеса на обучението, обучението на учениците чрез средствата на фолклора, обичаите и традициите.

По време на кръглата маса бяха изнесени лекции по определената тема на семинара "Комуникативен подход към обучението на български език и литература" от Виолета Пеева, учител методист в Болградската гимназия "Г.С. Раковски", делегирана от МОН на Р България, доцент, старши преподавател в катедрата по педагогика и психология при Одеския ОИУУ Елеонора Унтилова и методистът по български език и литература в Одеския ОИУУ Наталия Бузиян.

Правейки равносметка на работата на семинара, участниците обсъдиха обозначените иновационн комуникативни подходи към обучението на български език и литература, споделиха с колегите своя опит и разбира се изказоха пожелание по-често да се организират подобни срещи, които винаги дават възможност за общо развитие както на саммите учители, така и на учениците.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: