replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ОТ ПОТОМЦИТЕ С ПРИЗНАТЕЛНОСТ

ОТ ПОТОМЦИТЕ С ПРИЗНАТЕЛНОСТ

На 9 март в Болград, по случай 130-годишнината от Освобождението на България от турско робство, Асоциацията на българите в Украйна установи паметен знак на бесарабските опълченци. Следващата година на това място ще се издигне мемориален комплекс с имената на опълченците, загинали за освобождението на България.

"На синовете на свидна България
Отдалечени, но не отчуждени от нея,
Откликвали спонтанно, при болезнен майчин зов,
Не жалили живот и кръв
За нейното отърваване от варвари-натрапници,
За свободното й възправяне,
За славното й възвеличаване!"

На 3 март българите по света отбелязоха 130-годишнината от възстановяването на българската държава след петвековното османско робство. Тази дата ни кара никога да не забравяме, че изпепелената от петвековни пожарища българска земя е заселена от народ, който през всички столетия на това жестоко робство е запазил непокварено свеж, изумително млад и активен своя народностен характер, своята православна вяра, своя борчески съзидателен дух.

Известен е фактът, че съставът на Българското опълчение е наброявал над 12000 души, от които 700 са били от Буджака. Практически всяко българско село от Бесарабия, Приазовие, Крим има участници в редовете на Опълчението. В хода на Освободителната война за изключително мъжество и храброст, за проявени героизъм и себеотрицание мнозина са наградени с ордени и медали. Сред тях са: Авраам Гуджев, Олимпий Панов, Тодор Кирков, Георги Балжарски, Димитър Казанжи, Гавриил Димитров, Георги Попов и много други.

В знак на признателност към освободителите българският народ е издигнал много паметници, най-величествените от които са храм-паметникът "Александър Невски" в София, връх Столетов, Мавзолей на руските войници, Шипка.

Дългът пред своите предци отдадоха и българите от Бесарабия, издигайки паметник на опълченците в Болград. В центъра на града, срещу Свято-Николаевската църква, се бяха събрали стотици българи от Болград и района, от Тарутино, Арциз, Измаил и Одеса. В тържеството, по случай откриването на паметния знак, взеха участие ръководството на Асоциацията на българите в Украйна, представители на дипломатическия корпус на България и Русия в Одеса, ръководството на града и района, представители на духовенството и местните масмедии.

Правото да открие паметния знак бе предоставено на инициатора и организатора на този благороден жест - президента на Асоциацията на българите в Украйна, депутат в Одеския областен съвет Антон Киссе.

В приветственото си слово той отбеляза ролята и приноса на опълченците в Освободителната война. "Откриването на този паметник е един скромен жест на признателност на потомците към тези, чиито имена заслужават да останат в паметта народна" - подчерта Антон Киссе.

«Патритично дело в съвременната история на българския град Болград и достоен пример за бъдещите поколения» нарекоха събитието кметът на града Владимир Качанов и заместник-председателят на Болградската районна държавна администрация Иван Акдерли.

Паметният знак бе осветен от настоятеля на Свято-Николаевската църква отец Стефан.

Прелистена е поредната страница от съвременната историята на българите в Украйна. Нека паметникът на опълченците да стане място на поклонение за всеки българин, а имената им, изсечени на паметника, да бъдат живи вечно!

В-к «Украйна: Българско обозрение»

:

viagra