replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИТЕ В БЕРДЯНСК

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИТЕ В БЕРДЯНСК

На 1 март българския център на културата проведе голям празничен концерт, посветен на 130-годишнината от Освобождение на България от турско робство. Концерта откри председателя на българското дружество "Родолюбие" Л. И. Савченко. По времето на концерта към присъстващите българи се обърнаха представителите на градските власти - заместника на кмета И. А. Гончарук, кандидат за кмет и О. В. Лисовенко.

Много развълнува зрителите патриотическо красноречивото слово на методиста по български език в Запорожката област, доцента от катедрата на общо езикознание и славянска филология в Бердянския държавен педагогически университет - С.М. Цанов, посветено на това значимо историческо събитие. Студентите от 4 курс на Института филология БДПУ (директор В. А. Зарва) - А. Кара, О. Тараненко, М. Кобиз заедно с учениците на неделното училище - К. Калагерева, А. Маневска, А. Йовов, които подготви С. Цанов изнесоха рецитал по произведението на И. Вазов "Опълченците на Шипка".

Програмата на празничния концерт беше необикновено пъстра от участие на различни фолклорни състави и отделни изпълнители от града и Бердянския район. Приятно е да се отбележи многобройността на участниците. Колорита на българската песен представиха участниците, подготвени от преподавател, изпратен от МОН РБългария Цветан Цонев. Това са: фолклорен ансамбъл "Извор" на българското дружество "Родолюбие" със солисти Майя Кюрчева и малкия Дима Мирчев, детска фолклорна група "Славейче" от училище №5, град Бердянск и индивидуални изпълнителки на български песни - Людмила Узунова ( с. Трояни), Виктория Лутчак (с. Андровка), Катя Константинова (с. Лупачарск) и др. Българските танци изпълнени от танцовия състав "Младост" с. Трояни и детска танцова група "Изворче" (училище №1, град Бердянск), ръководител Елеонора Василева приповдигнаха още повече настроението на зрителите.

В своята реч Л. И. Савченко забеляза, че пролетта за българите се започва с добри празници, 1 март, който българите наричат "Баба Марта" и 3 март - национален празник - Освобождение на България от турско робство. На 1 март българите се прощават със зимата и посрещат пролетта. Лидера на бердянските българи поздрави всичките присъстващите с тези празници.

Всичките участници получиха от името на дружеството наметни дипломи и бяха закичени с мартеници от председателя на българското дружество, които са получени от Агенцията на българите в чужбина, Олга Савченко (град Варна) и изготвени от студентка БДПУ Светла Желева. Всички много се зарадваха на мартениците, още повече като разбраха, че това не е само мили украшения, а те са амулети със силно биоенергетическо въздействие за здраве, което дава на човека допълнителна енергия и го пазят от болести. Прехода от зимата до пролетта е достатъчно сложен период в природата и често минава с различни болести и нещастия.

В финала на това празнично действие участниците и зрителите, всички заедно изиграха традиционно българско хоро.

След концерта всички бяха приятно изненадани от подаръка на първия заместник на кмета на град Бердянск - И. А. Гончарук, който поднесе на всички присъстващите в лицето на председателя на дружество "Родолюбие" голяма истинска българска баница.

Родолюбивите българи винаги усещат доброто отношение на градската власт и са благодарни за съдействието и подкрепата в делото на националното възраждане, езика и култура. Особено трябва да се отбележи ролята в съхраняването на българските националните традиции в Таврия, патриотизма и всеотдайността на Л. И. Савченко, председателя на българско дружество "Родолюбие", на Е. Василева, Ц. Цонев, С. Цанов - преподаватели по български език, фолклор, музика и танци, командировани за работа в Запорожка област от МОН РБългария, на всички участници от фолклорния ансамбъл "Извор", членовете на български дружества "Родолюбие" и "Бадрак" и българи -бизнесмени с благодарение на които днес в Бердянск има паметник на великия син на българския народ - Всил Левски. Те правят всичко възможно българите от нашия край да да запазят родния си език и култура за бъдещите поколения и да се гордеят, че са българи.

Честит празник!

Светлана Корниенко,
ст.преподавател от катедрата на теория и методика за обучаване на езици, БДПУ

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: