replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ПРИОРИТЕТНИ НАСОКИ НА ДЪРЖАВНАТА ЕТНОПОЛИТИКА

ПРИОРИТЕТНИ НАСОКИ НА ДЪРЖАВНАТА ЕТНОПОЛИТИКА

На 12 февруари т.г. в Киев при Държавния комитет за работа с националностите и религиите премина среща на новоназначения председател на Комитета Александър Саган с ръководителите на всеукраинските обществени организации на националните обединения.

В своето изказване Александър Саган накратко представи приоритетните насоки на етнополитиката в Украйна, осъществявана непосредствено от Държавния комитет за работа с националностите и религиите. Председателят на Комитета потвърди, че държавното ведомство както и досега няма да променя насоката на дейността си, като: ще разглежда въпроса за създаване на областни управления и отделения като подструктура на Комитета в тези области на Украйна, където няма; целенасочено ще съдейства разработеният проект на етнонационалната концепция да бъде разгледана и приета от Върховната Рада на Украйна; ще съдейства да се приемат внесените от Комитета и представителите на националните малцинства изменения в Закона за националните малцинства; ще работи с дипломатическите чуждестранни представителства и международни фондации с цел организиране на научни конференции по развитието на образователната сфера на националните малцинства.

Един многократно повдиган въпрос от представителите на всички национални обединения, членуващи в Съвета на представителите на обществените обединения на националните малцинства при Държавния комитет за работа с националностите и религиите, е въпросът за финансирането от държавния бюджет на тези печатни средства за масова информация на национален език, които вече са създадени и излизат редовно и стабилно. Александър Саган отговори, че Комитетът в най-близко бъдеще ще постави въпроса да не бъде съучредител само на шестте вестника, които вече години наред получават държавна дотация, а ще съдейства такава финансова помощ да се разпределя по открит принцип за всички печатни издания. Също така председателят съобщи, че сега се водят сериозни преговори за откриването на Дом на националностите в Киев, а за в бъдеще ще се работи и за такива в Донецк и Одесса

В рамките на срещата бяха поставени въпроси, свързани с реализирането на Европейската харта на регионалните езици и езиците на националните малцинства, издаването на учебници на майчин език, подготовката на кадри и др.

От името на президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе бе изказана благодарност на Държавния комитет за работа с националностите и религиите и на Съвета на представителите на обществените обединения на националните малцинства за помощта, която те оказаха в защита на Всеукраинския център за българска култура.

В рамките на срещата бе проведено и съвещание на Съвета на представителите на обществените обединения на националните малцинства, на което за председател бе избрана Александра Поценко-Пичаджи, президент на Федерацията на гръцките обединения в Украйна.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: