replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ПРОДИКТУВАНА ОТ ВРЕМЕТО

ПРОДИКТУВАНА ОТ ВРЕМЕТО

На 1 март т.г. се проведе отчетна коференция на Асоциацията на българите в Украйна, кято премина във ВЦБК в гр. Одеса. Главни точки в дневния ред бяха: дейността на Асоциацията през изминалия период, ситуацията около Всеукраинския център за българска култура в Одеса, внасяне на допълнения в устава на Асоциацията.

В работата на конференцията взеха участие Генералният консул на Р България в гр. Одеса Георгий Проданов, председателите на българските дружества от всички региони на Украйна, директори на училища, учители по български език. Делегатите бяха приветствани от кмета на гр. София Бойко Борисов, който в този ден бе на посещение в гр. Одеса и Одеска област.

Конференцията започна с отчетния доклад на президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе, изнесен от вицепрезидента Светлана Драгнева. По време на обсъждането делегатите изказоха мнения по въпросите, изискващи по-активна позиция. Общо работата на Асоциацията, обхващаща най-различни аспекти в живота на българската диаспора в Украйна, единогласно бе призната за удовлетворителна.

По време на конференцията бе обсъдена и ситуацията около Всеукраинския център за българска култура в град Одеса и проведените акции в негова защита. Както е известно Одеските областни власти имаха намерение да отнемат културното огнище на българите в Украйна. Българската общност в Украйна проведе редица демонстрации, протестни митинги, срещи с неправителствени организации. За сега въпросът със сградата е в стадий на преговори. С цел активизиране разрешаването на проблема конференцията прие обръщения към ръководството на Украйна, ръководството на РБългария и ръководството на Одеска област в защита на ВЦБК.

Обръщения до съответните органи бяха приети и по въпроса за дестабилизиращите действия на ръководството на общоукраинския държавен български вестник «Роден край», а също и за защита на главния редактор и водещата на българското теле-радиопредаване «Роден край» Ганна Пенева. Известната тележурналистка от един месец изпитва психологически притеснения от политически характер от страна на ръководството на Одеската държавна телерадиокампания.

Разширяването на дейността на общоукраинската българска организация предизвика внасяне на допълнения в Устава на Асоциацията на българите в Украйна, продиктувано от времето и избиране на още един вицепрезидент на Асоциацията. С единогласно решение на делегатите бяха утвърдени изнесените допълнения и за вицепрезидент на Асоциацията бе избран Александър Кащи - българин, бизнесмен, председател на Временния комитет по защита на ВЦБК.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: