replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

VIII МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

VIII МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

На 22 май т. г. бе проведена VIII Международна студентска конференция «Св. Св. Кирилл и Методий» във Всеукраиснкия център за българска култура в Одеса.

На 22 май т. г. бе проведена VIII Международна студентска конференция «Св. Св. Кирилл и Методий» във Всеукраиснкия център за българска култура в Одеса.

Темата на коференцията бе: "Националните особености и взаимодействия на славянските езици и култури".

Организатор на научната проява е катедрата по български език на ОНУ "И.И.Мечников". Председатели на конференцията бяха: дфн Валентина Колесник, кфн, доц., преподавател от ВТУ, РБългария Мария Мъжлекова, секретар - кфн, доц. Светлана Георгиева.

Работата започна с декламиране на "Химна на просветата" от Ст. Михайловски от второкурсниците на българското отделение.

Участници в коференцията бяха студенти от различни факултети - филологическия (българското и украинско отделение), историческия и приложна лингвистика. Докладите бяха изнесени от студенти от 1 до 5 курс.

Тази конференция ежегодно се организира в навечерието на празника на българската писменост и равноапостолите Светите братя Кирил и Методий.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: