replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО

В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО

На 7 август първият след Втората световна война български вестник в Бесарабия "Родно слово" навършва 20 години.

На 7 август първият след Втората световна война български вестник в Бесарабия "Родно слово" навършва 20 години.

Той бе първата българска лястовица в периодичния печат на бившия Съветски Съюз. Той първи заговори с читателите на майчин език и може би именно това го направи един от най-обичаните и най-очакваните вестници във всяка българска къща. Той първи представи на читателите истинното положение на съветския българин - социално-икономическото, образователното, културното. "Родно слово" води диалог с читателя наравно, помага на българина да се почувства българин дори и извън пределите на България. Основаването на първия български вестник в Бесарабия, ние, бившите съветски граждани - етнически българи, дължим на човек, през целия си живот пренесъл българското в сърцето си и успял да го популяризира чрез поетическото и вестникарско българско слово. Това е прочутият бесарабски български поет Нико Стоянов - главен редактор на вестник "Родно слово", излизащ от 1988 г. в гр. Кишинев,. До 1988 година благодарение на Нико Стоянов епизодично излизаха страници на български език в молдовските вестници. Настойчивостта и голямото желание, пък и личните познанства на поета Стоянов в Съюза на писателите в Москва и в ръководството на Съюза на писателите в Молдова водят до откриването на български вестник в Кишинев с читателска аудитория по целия Съветски Съюз. Оформя се и редакционен екип, в който влизат български интелектуалци от Молдова, Украйна и България. Постепенно вестникът набира темп и започва да се субсидира от Правителство на Молдова. Последното дава по-широки възможности в дейността на вестника за задоволяване информационната потребност на българския читател в Бесарабия.

След разпадането на могъщата държава "Родно слово" става един духовен мост между българите, разделени с териториални граници. Той продължава да образова, да насочва, да популяризира българина както в Молдова, така и в Украйна, Русия, Казахстан и др., обхващайки малък и възрастен читател. Публикува материали под рубрики "Образование", "История", "Култура и литература". Достойно място на вестникарските страници се отделя за популязирането на творчеството на бесарабските български писатели и поети. Зажаднялата за подобен български продукт читателската аудитория на постсъветското пространство с голямо удовлетворение посреща всеки пореден брой на "Родно слово". Да, вестник "Родно слово" помни добри времена!

Но изведнъж засиленият в началото интерес към националната идея полека отива на спад, Правителството на Молдова дипломатично отказва финансовата подкрепа на българското национално издание "Родно слово" и екипа на вестника е изправен пред един много сериозен проблем - търсене на спонсори. Защото без парица, колкото и да е голямо родолюбието, вестникът не може да излиза. И те, спонсорите, идват на помощ, дори във вестника се открива рубрика "Дарители". Но само за малко.

Вече няколко години вестникът "Родно слово" излиза от печат епизодично. Той отдавна бе прекъснал живота си, ако не бяха усилията на основателя и главния му редактор Нико Стоянов, който продължава да търси спонсори и поне рядко, но да радва читателя в Молдова и България с поредния брой, посветен на някакво бележито събитие от живота на българите.

Издаването на вестник, особено с национална тематика, никак не е лесна работа. И днес, в навечерието на 20-годишния юбилей на българския вестник "Родно слово" бих искала от името на екипа на вестник "Украйна:българско обозрение" да кажа едно "благодаря" на поета, преводача, публициста, заслужилия деец на изкуството, главния редактор на в. "Родно слово" Нико Стоянов, роден в Бесарабия, служил в Далечен Изток, учил в Украйна, добил творчески размах в Молдова за това, че успя ДА РАЗРУШИ МЪЛЧАНИЕТО ЗА ТУКАШНИТЕ БЕСАРАБСКИ БЪЛГАРИ В БЪЛГАРИЯ! Успя звучно да заяви, и чрез вестника също, че тук българите не само живеят, но и творят. И като на колега да му пожелая да направи всичко "Родно слово" да оцелее и да изживее нов ренесанс в името на българина, където и да е! Здраве, оптимизъм и творческо вдъхновение!

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: