replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕЗИЦИ

В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕЗИЦИ

На 25 май 2008 г. министърът на образованието и науката на Украйна е издал заповед "За утвърждаване на отраслова Програма за подобряване изучаването на украинския език в общообразователните училища с обучение на езиците на националните малцинства в период на 2008-2011 г.". Съгласно заповедта програмата трябва да започне да се изпълнява от 1 юли 2008 г. и се възлага на министерството на образованието и на областните управления на образованието. От една страна програмата съдейства за повишаването нивото на държавния език в общообразователните училища. Обаче това много обезпокои представителите на националните малцинства, защото всъщност с реализирането на програмата се съкращават часовете по майчин език в учебните планове. По този сериозен въпрос депутатът в Одеския областен съвет и ръководител на депутатската група "Регионална инициатива" Антон Киссе подготви депутатско запитване до министъра на образованието и науката на Украйна Иван Вакарчук.

На 6 юни 2008 г. по време на 17-та сесия на Одеския областен съвет Антон Киссе изнесе запитването за разглеждане пред областните депутати, което бе подкрепено от болшинството и прието на сесията.


От името на Асоциацията на българите в Украйна бе подготвено съответно писмо-ходатайство по запазване на часовете по български език в училищата с български състав ученици (в държавния компонент по 1 час и в училищния компонент по 2 часа) до началника на Одеското областно управление на образованието Дмитрий Демченко. Освен това г-н Демченко в лична беседа с г-н Киссе съобщи, че при реализирането на заповедта на министъра на образованието националните езици в учебната програма няма да се съкращават.

На колегия на областното управление на образованието със завеждащите районните отдели на образованието в Одеска област, преминала на 19 юни 2008 г., било решено да се ходатайства пред МОН на Украйна за запазването на часовете по майчин език в учебната програма на нивото на миналата година.

В получените от Министерството на образованието, както и Областното управление на образованието отговори се акцентира, че за училищата с национален състав ученици има утвърдени от МОН на Украйна регионални планове, в които се предвижда изучаването на родния език. В Одеска област според Регионалния план за училищата с български състав ученици родният език трябва да се изучава от 1 до 11 клас - по 1 час от държавния компонент и по 2 часа от училищния компонент. В случай че има съкращаване на часовете по български език отговорността пада върху районните отдели на образованието и училищата.

В момента всички ръководители на училищата подписват своите планове в Одеския областен институт за усъвършенстване на учителите и Одеското областно управление на образованието. Ако в някои училища има място за съкращаване на часовете по български език, молим учителските колективи писмено да се обърнат към Асоциацията на българите в Украйна, за да можем заедно и навреме да се обърнем в съответните инстанции и да поправим ситуацията.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: