replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ВСЕОТДАЙНИ ГЕРОИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ – ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ХРИСТО БОТЕВ. КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 130-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ ОСВОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО

ВСЕОТДАЙНИ ГЕРОИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ – ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ХРИСТО БОТЕВ. КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 130-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ ОТ ОСВОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ИГО

Колко мощ и сила присътстват в тези имена! Образите на тези двама велики български революционери никога няма да бъдат забравени! Това е невъзможно! Невъзможно е да забравиш имена, благодарение на които ние се гордеем, че сме българи!!! Левски и Ботев - това са две личности, които извън историята, съзнанието, вярата, културата и смъртта стоят над всички нива, но именно техният силен и всеотдаен дух запази културата и вярата на българския народ.

На 19 февруари, преди 135 години, беше обесен големият български революционер Васил Левски - Апостолът на българската свобода. На 6 януари, преди 160 години, е роден друг голям български революционер Христо Ботев, поет и публицист.

На 22 февруари преподавателите и студентите от Българското отделение към Филологическия факултет на ОНУ "И. И. Мечников" се събраха във Всеукраинския център на българската култура да отдадат почит на тези двама велики българи, двама от плеядата велики синове на България!

Конференцията беше посветена и на 130-годишния юбилей от Освождението на България от османско иго. Тя беше организирана от катедра "Българска филология" с ръководител проф. дфн Валентина Колесник и доц. д-р Мария Мъжлекова (преподавател по български език и литература в ОНУ, от ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", гр. Велико Търново, България), доц. д-р Светлана Георгиева (преподавател по български език) и Олга Губарева (преподавател по българска литература). Под тяхно ръководство бяха подготвени докладите на студентите.

Конференцията започна с тържественото приветствие на проф. Валентина Колесник. С приветствие към участниците в конференцията се обърнаха Генералният консул на РБългария в Одеса Георги Проданов, който подари на Катедрата "Четверо-евангелието на цар Иван Александър" и председателят на Одеското българско дружество, отговорен секретар на Асоциацията на българите в Украйна Петър Пинти.

Конференцията бе открита от студентки от Българското отделение - Олга Янакиева (5 курс) и Мариана Терзи (3 курс). Доклад "Слово за живота и дейността на Васил Левски" изнесе Наталия Константинова (2 курс), Анна Вичева (2 курс) рецитира стихотворението "Обесването на Васил Левски", Олга Кравченко (2 курс) рецитира одата "Левски" от Иван Вазов, Наталия Янакиева (2 курс) - "Народна песен за Апостола Васил Левски". След това Мария Кишлалъ (1 курс) изнесе доклада "Слово за живота и дейността на Христо Ботев", а Гаяне Гулканян (5 курс) - "Лириката на Христо Ботев". Татяна Мисержи (1 курс) рецитира стихотворението "Хаджи Димитър", а Марина Раднева (2 курс) - "Радецки" от Иван Вазов и Алина Фурман ( 2 курс) - "Той не умира" от Иван Вазов.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: