replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ»

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ»

По случай 60-та годишнина от провъзгласяването на Общата декларация на правата на човека и Деня на правата на човека на 17 декември т.г. в сградата на Одеската областна държавна администрация се проведе кръгла маса на тема: «Актуални въпроси по защита правата на човека в контекста на европейската интеграция». Координатор на форума е Главното управление на външноикономическата дейност и европейската интеграция при Одеската областна държавна администрация.

С официално приветствие към участниците се обърна зам.-председателят на Одеската областна държавна администрация Николай Кисеолар, който отбеляза актуалността на този важен въпрос.

В работата на кръглата маса взеха участие представители на Министерството на външните работи на Украйна, обществени организации, политически партии и учени, сред които са депутатът в Одеския областен съвет Валерий Сергачев, зав.-катедра по политология на ОНУ «И.И. Мечников» Василий Попков, зам.-комисарят на Международния комитет по защита правата на човека в Одеска област Владимир Ефремов и др. За участие в този висок форум бе поканена и Асоциацията на българите в Украйна.

Обсъдени бяха важни теми, засягащи свободата на личността като глобален проблем на 21 век, аспекти относно спазване правата на човека в контекста на Европейската харта на регионалните езици или езиците на националните малцинства, формирането на конституционно-правовия статут на човека и гражданина, правата на човека на труд, на здравеопазване и мн.др.

Говорейки по темата относно реализацията на езиковата проблематика на българската диаспора в Украйна в контекста на Европейската харта на регионалните езици или езиците на националните малцинства вицепрезидентът на Асоциацията на българите в Украйна Светлана Драгнева отбеляза положителните достижения в сферата на националното образование, а също и постави съществуващите проблеми, които могат и трябва да бъдат разрешени с активното участие на държавните органи, а именно: утвърждаването в учебната програма на 3 - 4 часа от 1 до 11 клас за изучаване на роден език, литература и история във всички училища с български състав ученици в Одеска област, което да не се подлага на съкращаване в зависимост от разбирането на определен чиновник; издаване на поредица адаптирани учебници по език, литература и родна история; облекчаване процедурата при нострифициране на дипломите за висше образование, получени в чужбина, в частност във висши училища на България.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: