replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

АНТОН КИССЕ: «БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА ПОСТОЯННО УСЕЩАТ ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРИЯ»

АНТОН КИССЕ: «БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА  ПОСТОЯННО УСЕЩАТ ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРИЯ»

В края на месец ноември т.г. президентът на Асоциацията на българите в Украйна г-н Антон Киссе бе на посещение в България. В рамките на визитата в София г-н Киссе бе приет от министър-председателя на РБългария г-н Сергей Станишев, председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински, срещна се с главния секретар на Държавната агенция за българите в чужбина г-н Стефан Николов, с ръководителите неправителствени организации. Господин Киссе любезно се съгласи да разкаже на нашите читатели за целта на визитата си и постигнатите резултати от срещите.

- Антон Иванович, какво целеше пътуването Ви в България?

- Преди всичко, искам да отбележа, че тази визита бе запланирана отдавна. При посещението ми в България през месец февруари т.г. се бяхме договорили с ръководството на държавата да се срещнем в края на годината. Всъщност това посещение бе свързано с решаването на важни въпроси в сферата на образованието и културата, а също и изработването на концепция за миграционната политика на България към българските общности в чужбина. Разбира се осъществих и срещи с нашите партньори от неправителствените организации, с които Асоциацията на българите в Украйна има дългогодишно сътрудничество.

- Моля, бихте ли конкретизирали тези въпроси. Какво успяхте да обсъдите с първите лица на България?

- Ние, българите в Украйна, винаги усещаме подкрепата и съдействието на България относно нашето национално-културно и образователно развитие. Не бе изключение и сегашната ми визита.

По време на срещите с министър-председателя на България г-н Сергей Станишев и председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински поставих въпроса, засягащ кандидатстудентската кампания за българската младеж от Украйна за обучение във вузовете на България. През тази учебна година България отдели за Украйна 178 бройки места по всички специалности, обаче късно пристигналата информация не способстваше на получаване на висок резултат. У младите хора възникна съмнение относно намалялата в днешните икономически условия стипендия, проблемите, свързани с българските дипломи, които при завръщането си в Украйна им се налага да ги легализират. Въпросът за равностойността на украинските дипломи в България и българските в Украйна, според мен е много важен, и той трябва да намери разрешение в полза на младите хора.

Не по-малко важен фактор за изучаването на български език и литература в училищата с български състав ученици е и наличието на съответните учебници. Във връзка с това, по наша инициатива и с подкрепата на министър-председателя на България и МОН на България за украинските българчета ще бъдат предадени 17 000 учебници, които в най-скоро време ще бъдат предадени в училищата.

Относно културно-просветната дейност акцентирах вниманието на ръководството на България върху Всеукраинския център за българска култура и музея «Христо Ботев» в с. Задунаевка, Одеска област. През юбилейната за българската общност в Украйна 2008 година (отбелязахме 170 години от освещаването на Спасо-Преображенския събор в Болград, 150 години от основаването на Болградската гимназия, 15 години на Асоциацията на българите в Украйна) в с. Задунаевка бе открит музей на великия син на България Христо Ботев. Да, музеят «Христо Ботев» днес е открит, обаче той трябва да се допълни със съдържание за великото дело на поета и революционера Христо Ботев. Обсъждайки въпроса за изработването на копии на експонати за музея, стигнахме до мнението, че Министерството на културата на България ще намери възможност за решаването му през следващата година.

Друг не по-малко важен въпрос е въпросът, свързан с Всеукраинския център за българска култура. Днес сградата на ВЦБК вече не влиза в списъка на архитектурните паметници и автоматически стана обект на продажба. Точка по въпроса може да бъде сложена при наличието на реален собственик. Асоциацията на българите в Украйна като дългогодишен арендатор на сградата има предимството, обаче възможностите на национално-културната обществена организация са ограничени. А тук става въпрос за сериозна сума пари. При положение, че сградата в центъра на Одеса ще бъде изкупена от представители на бизнес-структурите, тя най-вероятно ще изгуби своето предназначение на българско културно-просветно средище. Решението на този въпрос, според мен, може да стане, ако сградата бъде изкупена от държавата България и предадена за ползване на българите в Украйна . С тази инициатива, обсъждана неведнъж, излязох пред ръководството на България. Днес това е единствен вариант българският дом в Одеса да остане български. Надявам се, че до края на годината ще има ясност по въпроса, стига българската държава да успее да включи в бюджета финансирането на тази идея, на която ние сме само двигатели, докато реализатори са Народното събрание и Кабинетът на министрите на България. Останалото е въпрос на дипломатическите служби на Украйна и България.

Днес Асоциацията на българите в Украйна всеки месец плаща близо 10 000 гривни само за арендата, издръжката на триетажната сграда и услугите през зимния период наброяват почти същата сума. Разбира се, това са огромни средства за една обществена организация, които всъщност по-целесъобразно би било да се използват за развитието на културата ни. Тук бих искал да благодаря на меценатите, които постоянно подкрепят всички национално-културни проекти и идеи и да им пожелая да не угасват финансовите им възможности и желанието им да помагат.

Друг обсъден въпрос с първите лица бе участието на Асоциацията на българите в Украйна в реализирането на Националната стратегия на България по миграция и интеграция през 2008-2015 г. Както е известно, нашата организация, представляваща интересите на най-голямата българска диаспора в чужбина, взема най-активно участие в този проект, като предложи конкретни стъпки във връзка с първата стратегическа цел - привличане на чужди граждани с български произход за трайното им установяване в България. Предадох проекто-предложенията в тази насока, които предизвикаха интерес. Ние сме готови не само да ги подготвим, а и да ги реализираме.

- Антон Иванович, по време на посещението Ви в България Вие връчихте медали на Асоциацията на първите лица в България и на представители на неправителственият сектор…

- Да. Юбилеен медал «15 години Асоциация на българите в Украйна» за голям принос в културно-просветното развитие на българската диаспора в Украйна връчих на министър-председателя на България г-н Сергей Станишев и на председателя на Народното събрание г-н Георги Пирински. Със същите медали на Асоциацията са наградени президентът на РБългария г-н Георги Първанов, вицепрезидентът на РБългария г-н Ангел Марин, ръководителят на кабинета на вицепрезидента г-жа Светла Тошкова, Държавната агенция за българите в чужбина. Връчих тези награди и на нашите партньори, с които имаме договор за сътрудничество, на председателя на Съюза на тракийските дружества в България г-н Костадин Карамитриев и на председателя на Фондация «Българска памет» д-р Милен Врабевски.

Тези уважаеми дами и господа и държавни институции заслужават една дълбока благодарност от страната на украинските българи за постоянната подкрепа и активното съдействие за развитието на българите. Поднасянето на юбилейните медали е един скромен жест на благодарност към тях.

Въпреки напрегнатия график в София, използвах всяка минута за да се срещна с нашите партньори и колеги от големите неправителствени организации. Обсъдихме нови съвместни международни проекти, които ще засегнат не само българите в Украйна, а и нашите сънародници в Молдова. Моята скромна персона влиза във всички организационни комитети на тези проекти, което означава, че Асоциацията на българите в Украйна ще вземе в тях най-активно участие. Продължихме контракта с Фонадцията «Българска памет» нашите ученици-отличници и победители в различни конкурси и през следващата година съгласно съвместния проект да участват в езиковата практика в България. Имаме съвместни проекти по Автономната гагаузка република в Молдова, по Приднестровието, където в най-близко време Асоциацията съвместно с Украинския център за сътрудничество и Тирасполския университет ще открие български културно-информационен център за българите от Тираспол и Паркан.

С председателя на Общонародна фондация «Христо Ботев» г-н Боян Ботйов обговорихме предстоящото му посещение в Украйна през следващата година, а също и редица въпроси по установяване на паметници на Христо Ботев на територията на Украйна, както и обзавеждането на музея в Задунаевка.

По време на срещата с председателя на Съюза на тракийските дружества в България г-н Костадин Карамитриев обсъдихме редица съвместни мероприятия. Днес тази една от най-старите и мощни неправителствени организации в България вижда в Асоциацията на българите в Украйна достоен партньор.

Приятно е, че усилията, които нашата организация полага за възрожденския процес, са оценени високо. До голяма степен това е заслугата на членовете на Асоциацията, които извършват своята дейност не за «галочка» или пиар, а изключително от родолюбиви чувства. Съжалявам, че не успях този път да се срещна с нашите колеги от «Мати България», «Васил Левски» и «ТанграТанакра», но се надявам това да стане в най-близко бъдеще.

В рамките на посещението бях поканен от ръководството на гимназията за изучаване на чужди езици в София да изнеса открит урок по родолюбие в 10 клас. Изненадан бях от факта, че учениците от горните класове почти нищо не знаят за сънародниците си извън пределите на България. Десетки години, разбира се, тази информация бе закрита, обаче и днес, когато България е пълноправен член на Европейския съюз, познанията на учениците в тази област са оскъдни. Необходимо е този информационен вакуум да се премахне, а за това успешно могат да съдействат съвместните българо-украински проекти, за които по-горе вече споменах, обмяната на ученически делегации. В тази посока ние сме готови да работим, за да можем ние, българите, да се чувстваме едно цяло независимо от това, къде живеем.

В заключение бих казал, че посещението ми в София наистина бе много наситено и ползотворно. Това е много важно особено сега, когато се формира бюджетът за следващата година, защото поставените от мен въпроси изискват финансова подкрепа на България.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: