replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

АРЦИЗКОТО БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО „ХРИСТО БОТЕВ” С НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

АРЦИЗКОТО БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО „ХРИСТО БОТЕВ” С НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Неотдавна в Арциз се състоя отчетно-изборна конференция на Арцизкото районно българско дружество «Христо Ботев».Провеждането й бе предизвикано от необходимостта за избори на ново ръководство след смъртта на първия и дългогодишен председател Константин Пеливан. Конференцията започна с минута мълчание и излъчване филм за Константин Пеливан - основател на Арцизкото районно българско дружество «Христо Ботев», един от първите обществени дейци, започнали възрожденския процес на българите в Украйна. Благодарение на председателя Пеливан активни членове на дружеството стават представители на българската интелигенция от селата в Арцизки район и Арциз, които от 1986 г. и до днес работят на възрожденската нива.

Благодарение на инициативата на българското дружество е открит паметник на Христо Ботев в Задунаевка, по инициатива на председателя е открит музей   на славния български революционер, традиционни стават и   мероприятията на 2 юни, посветени на Христо Ботев.

  По думите на заместник-председателя на Арцизкото районно българско дружество Анна Стоянова, последното отчетно-изборно събрание на дружеството било проведено на 20 април 2008 г. При дружеството е открит културен център, неделно училище, художествено студио в Арциз, издава се вестник «Родолюбие». От смъртта на Константин Пеливан измина половина година.

В навечерието на Новата 2010 година по време на районното събрание   българското дружество «Христо Ботев» единогласно избра нов председател. Днес Арцизкото районно българско дружество е оглавено от   дипломиран юрист, голям патриот, достоен продължител на бащиното дело Евгений Пеливан, син на първия председател Константин Пеливан.

По мнение на един от активистите на Арцизкото българско дружество Игнат Братинов «Синовният дълг пред паметта на баща си ще помогне на Евгений Пеливан да вдъхне млада сила в българското движение в Арцизки район».

В първата си официална реч в длъжност на председател Евгений Пеливан благодари за доверието на членовете на   дружеството, маркира редица въпроси, върху които планира заедно   със съвета да работи. Сред тях утвърждаване на нова редакция на Устава, изменения в състава на управлението на дружеството, установяване на бюст на Христо Ботев пред офиса на дружеството, реанимиране на вестник «Родолюбие» и др.

«За да се занимаваш с обществена работа са необходими три неща: желание, авторитет и пари. От тях трите имам само горещо желание, но съм съм, че авторитета на баща ми и на членовете на дружеството, както и членските вноски ще са залог на нашия общ успех», - заяви новоизбраният председател Евгений Пеливан.

  Същия ден делегатите в отчетно-изборната конференция на Арцизкото районо българско дружество се срещнаха с ръководството на Асоциацията на българите в Украйна относно ситуацията около Всеукраинския център за българска култура в Одеса. Българите в Арцизки район подкрепиха с подписи обръщенията до ръководството на Украйна и България с цел да съдействат за решаването на проблема.

 

: