replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

«БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ»

«БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ»

На 22-25 октомври 2005 г. в гр. Измаил премина Международна научна конференция «Българите в Северното Причерноморие». Идеята за провеждане на подобен форум принадлежи на Великотърновския университет, на базата на който бе положено началото на поредицата през 1991 година. Първите седем конференции се провеждаха във Велико Търново. Благодарение на Асоциацията на българите в Украйна, личната подкрепа на нейния президент Антон Иванович Киссе, Одеското научно дружество на българистите получи възможността вече за трети път да осъществи подобна научна среща в самото Северно Причерноморие. Първите две конференции през 2005 и 2007 година минаха в гр. Одеса.

Тържественото откриване на конференцията започна с приветствието на президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Иванович Киссе, който поздрави участниците и им пожела плодотворна работа. Добри думи и пожелания изказаха консула-съветника на генералното консулство на Р България в гр. Одеса г-н Николай Трифонов, заместник ректора по научна работа и международна дейност на Измаилския държавен хуманитарен университет г-жа Савоськина Татьяна Алексеевна, председателя на Одеското научно дружество на българистите д.ф.н Колесник Валентина. Приветствени думи към участниците на конференцията отправи и Началник на управлението националности от Управлението по въпроси за националностите и религиите на Одеска държавна областна администрация г-жа Зелинская Любов Ивановна. Тя прочети приветственото писмо към учасниците на конференцията от Председателя на Одеската областна държавна администрация Сердюк Николай Дмитриевич. Получи конференцията привествие и от и.о. председателя на Държавния комитет по въпросите на националностите и религиите Сергей Бугай.

Научната част на конференцията традиционно започна от пленарното заседание, на което бяха представени два доклада подготвени от д.и.н. професор Олег Борисович Демин и директора на КУ „Измаилски архив” Галкина Ала Василевна. След което участниците на конференцията имаха възможността да се запознаят с изложбата на оригинални архивни документи свързани с историята на българите в Северното Причерноморие през XIX – XX век, сред които бе изложен оригиналът на хрисовула за откриването на Болградската гимназия Г.С. Раковски през 1858 година.

След пленарното заседание форума продължи работата си в течението на два работни дни. В конференцията взеха участие представители на редица учебни заведения и научни институции от Украйна, България, Молдова и Полша. Присъстваха и специални гости от Академията на науките на Финландия. За нивото на конференцията говорят високите научни титли на участниците, много от тях са доктори, доценти и професори. Както отбеляза на пленарното заседание Антон Иванович Киссе, особенността на тази конференция бе свързана със значително участие в нея на млади българисти, предимно аспиранти - бъдещата надежда на българистиката.

На конференцията учените обърнаха внимание на съвременните проблеми на българската диаспора в Северното Причерноморие. Учените обърнаха внимание на въпросите свързани с положението в образователната система, изучаването на българския език, литература и история, проблемните моменти в днешното етнокултурно развитие на българските общности и пътищата за тяхното разрешаване.

Бяха обговорени редица проблемни моменти в историята на българите в Северното Причерноморие, промени и тенденции в културата им, техните литературни изяви и езикови особености. Заседанията завършиха с обсъждане на повдигнатите в научните докладите въпроси, а след това учените още дълго време дебатираха помежду си, изтъквайки най-спорните гледни точки.

На 25 октомври учените имаха възможност да вземат участие в празнествата по случай 150-годишнината от основаването на Болградската гимназия и 170-годишнината от освещаването на Спасо-Преображенския събор в гр. Болград.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: