replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ПО МУКАЧЕВСКИ

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ ПО МУКАЧЕВСКИ

Когато човек живее сред своите сънародници, много по-лесно е да пази традициите на своя род, има от кого да се учи и с кого да сподели чувства и усещания. Когато по волята на съдбата се намираш далеч от бащината къща, опазването на българското начало става по-сложно, но затова пък то е по-трепетно и вълнуващо. Анна Карауланова-Бегей е родена в с. Делени, Арцизко, Одеска област обаче днес живее в гр. Мукачево, Закарпатска област, където създава българско дружество «Кирил и Мефодий» и става негов председател. В живописното градче живеят нейните близки хора и добри приятели, обаче българи тук почти няма. Но това не пречи на ентусиазираната жена да води активна възрожденска дейност. Най-важната й мисия е преподавателската дейност, която тя води в Ужгородския филиал на Киевския славистичен университет. Тук тя преподава български език и литература. Интересно е, че сред нейните студенти почти няма българи, повечето са украинции. Но тези млади хора обичат своята учителка и с удоволствие изучават българския език, рецитират стихове на Вазов и Ботев.

Всяка година на базата на Ужгородския филиал се организира славистичен фестивал на националните култури и едни от тези, които най-добре се представят на него са студентите от българската катедра с преподавател Анна Карауланова-Бегей. Те демонстрират красотата на българското слово и запалващия ритъм на народната българска музика.

Вече няколко години поред г-жа Карауланова-Бегей благодарение на своето упорство, авторитет и голямото желание да покаже на своите студенти България, за която толкова много им е разказвала по време на лекциите, организира познавателни семинари в България, в гр. Габрово. Всеки следващ път тя събира група от нови студенти и преподаватели, за да могат повече хора да се насл а дят на българската красота и доброжелателност.

Анна Карауланова-Бегей създава приятелски връзки и с филиала на Киевския славистичен университет в гр. София. В рамките на партньорски те отношения през мес е ц март 150 студенти от българския вуз ще пристигнат в Ужгород, за да дър ж ат тук държавните си изпити. В знак на горещо приятелство всички те ще завържат мартеници на своите колеги от Украйна.

2009 година е много отговорна за г-жа Карауланова-Бегей — през лятото Ужгородския т филиал на Киевския славистичен университет ще отбележи 10 години. Това ще бъде голямо събитие.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: