replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

"БЪЛГАРСКА БЕСАРАБИЯ»
БЪЛГАРСКИ ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ ОТ БЕСАРАБИЯ

"БЪЛГАРСКА БЕСАРАБИЯ»


<BR />


 БЪЛГАРСКИ ПОЕТИ И ПИСАТЕЛИ ОТ БЕСАРАБИЯ

През 2008 година видя бял свят четвъртият випуск на сборника "Българска Бесарабия" (на български език), издаден от Областния център за българска култура в гр. Болград.

Поредният випуск на сборника "Българска Бесарабия" е посветен на творчеството на поети и писатели от Бесарабия, творящи на родния си български език. Със своите предишни випуски нашият сборник се прояви добре най-вече като историческо издание, отколкото културологическо. Освен това, започвайки от втория випуск, на неговите страници се появяват материали, посветени на българската литература. В третия випуск това вече не са отделни материали, а един от най-големите дялове на сборника. По този начин, обръщайки се към темата "Български поети и писатели от Бесарабия", ние логически продължаваме процеса, започнат в предишните трите издания.

Идеята за създаване на такъв сборник възниква още в средата на 90-те години на XX в., но реализацията й се забавяше с други проекти. Първоначалният план на сборника претърпява значителни промени както поради забавяне на осъществяването на замисъла, така и поради липса на автори - специалисти литературоведи и историци на литературата, които специално би се ангажирали с дадена тема. В процеса на търсене на компромис, в третия випуск на сборника сме включили цял дял, но проблематиката не се реши.

Сборникът не се явява първи в освещаването на указаната проблематика. Понастоящем има опубликуван очерк на Г.Барбаров, видяха бял свят книгите на М. Дихан, С. Василев, а също и антология на съвременната българска поезия на Бесарабия и Таврия, с дял на критични статии, подготвена от Е.Налбантова.

Настоящата книга е преиздаване на малко известните за масовия читател материали, и не поставя пред себе си сериозни научни цели. При все това целите не са по-малко важни от прословутата академичност. Задачите на сборника са:

- събиране в единно цяло на отделни материали за творчеството на отделни бесарабски български поети;

- подготовка на база данни и материали за преподаватели и ученици, обръщащи се към творчеството на бесарабските български поети;

- разказ не само за творчеството на поетите, но и за личностните им качества;

- популяризация на творчеството им сред масовия читател.

Новото в проблематиката диктува предпазливост, постепенно обръщане към темата, съответна форма на изложението - очеркът най-добре съответства на това. Сборникът започва с уводен дял, посветен на историята на българската литература на територията на Бесарабия и на общи проблеми на творчеството. Следващите дялове на книгата са посветени на отделни поети, първият от които разказва за творчеството на известната бесарабска поетеса Татяна Танасова-Тодорова. В книгата не можахме да разкажем за всички, пишещи на роден български език, затова се спряхме на прочутите поети. Изключение правят очерци, посветени на книгите на П.Люленов и И.Арнаутов. Освен това, първоначално не сме си задавали целта да представим материали за всички, т.к. разбираме сложността на осъществяването на такъв проект. Да, разбира се, произведенията на бесарабските поети и писатели вече са били отпечатани от Н.Стоянов в антологии и сборници както в Молдова (гр.Кишинев), така и в Украйна (гр.Одеса), но публикуване на стихотворения още не означава наличие на критични материали.

При подбирането на материали за книгата ние се ръководихме със свое лично мнение. В книгата не са влезли материали, публикувани в предишните сборници "Българска Бесарабия" и книгата на Е.Налбантова. Подреждането на поетите по дялове е случайно, не се цели изтъкване или подценяване на някои от тях. Макар че причинно сме поставили на първо място Т.Танасова-Тодорова, а след това П.Бурлак-Вълканов. Дадохме им предпочитане по напълно обясними причини: първата сред тях жена, а с творчеството на втория започва процесът на съвременната българска литература на територията на Бесарабия.

Материалите на сборника далеч не са равноценни, тук литературоведски статии и очерци с впръскани възпоминания, отзиви на новоизлезли книги на поети и литературни анкети. Но, според нас, тази пъстрота, смесеност, разнообразност и простота позволяват по-дълбоко да се вникне в творчеството на обикнатите поети и да ги доближи към нас. Зад дългите поетически редове и метафори, критически размисли и литературни термини прозира човешко лице - лице на нашия съвременник.

Днес не са сред живите прочутият поет П.Бурлак-Вълканов и най-старият сред бесарабските поети и писатели И.Арнаутов, автори на сборника професор М.Дихан и българският кинорежисьор Г.Костов. Затова, освен всичко, нашият сборник е символ на наше преклонение за подарената от тях красота, забелязана в живота и възпета в сърцето; за човешкото неравнодушие и искрено желание да бъдат полезни на своя народ...

Областен център за българска кулитура – гр. Болград

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: