replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

"БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ПОЛИЛИНГВАЛНА СРЕДА В СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ"

"БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ПОЛИЛИНГВАЛНА СРЕДА В СЪВРЕМЕННОТО УЧИЛИЩЕ"

Това бе темата на областния семинар за учителите по български език и завеждащите на детски градини в българските села на Одеска област, който премина на 8 октомври т.г. на базата на Новотороянския учебно-възпитателен комплекс "Детска градина общообразователно училище I-III степен-лицей", Болградски район. Областната проява е дело на Одеският областен институт за усъвършенстване на учителите по български език, Болградския районен отдел на образованието с участие на Асоциацията на българите в Украйна, за която през своята 15-годишна дейност приоритет в дейността е съхраняването и развитието на българския език, като главен отличителен белег на нашата нация. Едно от най-китните български села в Бесарабия - Нови Троян, ни посрещна с топло есенно утро, със своя неповторим троянски дух и гостоприемство.

Семинарът започна в двора на детската градина, където първи откриха срещата възпитаници от детската градина и ученици под ръководството на педагогическия колектив на Новотороянския учебно-възпитателен комплекс "Детска градина общообразователно училище I-III степен-лицей" начело с директора Димитър Киров. С музикално-хореографска композиция "Наш Роден край" посрещнаха своите гости новотороянци.

С официални приветствия към участниците в семинара се обърнаха: методистът по български език в ООИУУ Наталия Бузиян, началникът на Болградския отдел на образованието Виктор Викол, деканът на историческия факултет на ОНУ "И.И. Мечников" проф. Кушнир. Официално приветствие до участниците бе зачетено от името на президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе, в което се отбелязва "важната роля на системата на образованието и на учителите по български език в съхраняването и развитието на майчиния език". Официален гост на семинара бе консулът на Генералното консулство на Р България в Одесса г-н Николай Трифонов.

В еднодневната работа на семинара взеха участие над 60 специалисти от 35 български села на Болградски, Измаилски, Килийски, Татарбунарски, Саратски, Арцизки и Тарутински райони.

Преподавателският колектив на Нови Троян представи учебни занятия в детската градина: "Българска култура" и "Човекът и природата", подготвени и изнесени от Г.Д. Карабаджак и Т.Д. Куманова. В непринудена обстановка, заобиколени от родния български език, децата с жив интерес рецитираха и пяха на български език, участваха в инсценировки и детски забавни игри. За тях всичко беше ясно и понятно, защото възпитателките общуваха на познат за тях език - език на мама и татко, език на баба и дядо. Това още веднъж доказва предимството на Хагските препоръки (Гаагские рекомендации) относно правото на националните малцинства. Член 11 гласи: "Първите години на обучението имат важно значение в развитието на детето. Резултатите на изследванията в сферата на образованието свидетелстват за това, че най-идеално е езикът на детето да бъде език на обучение в детската градина. Държавата е задължена да създава условия родителите да могат да използват тази възможност...". Член 12 гласи: "Най-идеално е предметите в началните класове да се преподават на езика на националното малцинство... Официалният език на държавата също трябва да бъде предмет на постоянно обучение...". Член 13 гласи: "В средното училище значителна част от учебния материал трябва да се преподава на езика на малцинството... Официалният език на държавата също трябва да бъде предмет на обучение... В продължение на целия период необходимо е да се увеличават предметите, коитосе преподават на държавен език...".

В училището преподавателите по български език Г.И. Карабаджак, Л.П. Кара, О.В. Кравченко износоха уроци на тема: "Подлог и сказуемо", 4 клас, "Сложно-съчинено изречение", 7 клас и "Сложно-съставно изречение", 8 клас. Прекрасна програма представиха учениците в своята визитка на училището и в концертната програма "Поликултурен каледоскоп". Преподавателите и учениците се представиха много добре, от което присъстващите направиха извод, че учениците с любов и уважение се отнасят към родния език, с интерес го изучават, имат добри познания.

След практическите занятия събралите се специалисти обсъдиха своите успехи и насъщни проблеми по време на кръглата маса на тема "Българският език в полилингвална среда в съвременното училище"

Световният опит на методистите, психолозите и педагозите показва, че най-положителният пример за пълноценното развитие на всяко дете е обучението му на роден език. Дискутирайки по въпросите на използването на българския език в учебната програма, детските възпитатели и преподавателите подчертаваха факта, че най-добре е децата да започват обучението си на роден език.

Резюмирайки работата на областния семинар, организаторите и участниците споделиха надежда отново да се съберат на такава среща, където вече да споделят успехи от набелязаните задачи.

Независима Украйна дава право на представителите на всички национални малцинства, в частност на българите, свободно да изучават родния си език в училище и свободно да го развиват в общообразователните сфери на държавно ниво. Ние сме длъжни да не изпускаме този процес. Съхранението и развитието на българския език е задача и дело на всеки българин.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: