replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

БЪЛГАРСКИЯТ ЦЕНТЪР В БОЛГРАД ПРЕДСТАВИ „ПРАЗНИЦИ. ОБРЕДИ И ОБИЧАИ В БЕСАРАБИЯ”

БЪЛГАРСКИЯТ ЦЕНТЪР В БОЛГРАД ПРЕДСТАВИ „ПРАЗНИЦИ. ОБРЕДИ И ОБИЧАИ В БЕСАРАБИЯ”

На 27 октомври т.г. в гр. Болград, в навечерието на Деня на бесарабските българи, премина промоцията на 12-то издание на Областния център за българска култура – гр. Болград празничен календар – «Празници. Обреди и обичаи в Бесарабия». Официален гост на промоцията бе президентът на Асоциацията на българите в Украйна и депутат в Одеския областен съвет Антон Киссе, който честити на всички присъстващи Деня на бесарабските българи и отбеляза значението на празника както и приобщаването на младото поколение към общия възрожденски процес. Господин Киссе поднесе своята благодарност на творческия колектив на Центъра, асоцииран член на Асоциацията на българите в Украйна, за издаването на книгата, подчертавайки ролята на българските институции, които правят всичко възможно за развитието на духовността на българите в Украйна.

Представената книга е огледало на делниците и празниците на българските преселници в Бесарабия. Тук се разкриват ярките български традиции, бита и патриархалните отношения в семействата, светоглед ът и митическите представи за силите, управляващи живота им. Не случайно книгата се нарича «календар» в него са описани месец след месец с всички украински и български държавни, църковни и народни празници, които се празнуват от бесарабските българи. Разказана е историята на празнуването на празника, както и самите легенди и свързаните с него вярвания и предания.

Формата, която бе избрана от организаторите на мероприятието, бе интересна и нетрадиционна. Книгата бе представена чрез демонстриране на една от най-популярните и сп е цифични за Бесарабия традиции – седянка.

На фона на българска етнографска изложба с издържаните й основни линии, запазени от времето преди преселването и придобитите й черти в новия Буджакски край, запяха истински   български гласове, които потрес оха зрителите със своите звучност и колорит. Това бяха българки от н ародния самодеен вокален ансамбъл «Български сърца» от с. Нови Троян с ръководител Иван Брадарски. А малките българчета от Болград рецитираха патриотични стиотворения на бесарабски поети.

 

 

 

:

битумная черепица