replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ЧЛЕН НА ЕВРОПАРЛАМЕНТА ОТ БЪЛГАРИЯ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

ЧЛЕН НА ЕВРОПАРЛАМЕНТА ОТ БЪЛГАРИЯ СЕ СРЕЩНА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

Главна тема на срещата бе по-нататъшната съдба на българския център в Одеса. На 14 февруари 2008 година в Киев, в Посолството на Република България в Украйна по инициатива на члена на Европейския парламент от Република България Биляна Раева се състоя среща с ръководството на Асоциацията на българите в Украйна.

В българското Посолство, където любезно бе предоставено място за среща, присъстваха аташето по културата Красимира Шопова, вицепрезидентът на Асоциацията на българите в Украйна Светлана Драгнева, председателят на Кримското републиканско българско дружество "Паисий Хилендарски" Иван Абажер, председателят на Запорожкото областно българско дружество Васил Митков, председателят на Киевското българско дружество Весела Залогина, членът на Изпълкома на Асоциацията Мария Пинти, членът на Одеското научно дружество на българистите к.и.н. Александър Ганчев, Петър Кармалак от гр. Киев и др.

Главна тема на срещата бе обсъждането на въпроса, който засяга проблема, свързан с неправомерните действия на Одеския областен съвет за скъсване на договора с Асоциацията на българите в Украйна. Този договор дава право на Асоциацията да арендува сградата, в която от 1996 г. действа Центърът за българска култура в гр. Одеса. Евродепутатът госпожа Раева завери представителите на българската диаспора, че въпросът относно българския център ще бъде изнесен за разглеждане на заседание на Европарламента.

Представителите на Асоциацията от Бесарабия, Таврия, Крим и Киев споделиха постиженията на най-голямата българска всеукраинска организация, която вече 15 години инициира и организира масови културно-просветни мероприятия, конференции, активно участва в процеса на съхранението и изучаването на родния език, осигуряването на училищата с български състав ученици с учебна и методическа литература, играе важна роля в обединяването на българите в Украйна.

По време на срещата беше обсъдена и правителствената стратегия за българите в чужбина. Обърна се специално внимание на мерките, които правителството ще предприеме, свързани с образователния процес на традиционните български общности, по-облекчените консулски услуги, както и възможностите етнически българи да се заселят и работят в България чрез така наречените зелени карти. Интегриране на българите зад граница в обществения живот на страната е един от основните приоритети в работата на Биляна Раева.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: