replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ ПРОЦЕС НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

ВЪЗРОЖДЕНСКИЯТ ПРОЦЕС НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА

За дейността на Асоциацията на българите в Украйна в отстояването и реализирането на културно-образователните права на българската диаспора през 2009 година като главен изразител на националните интереси на близо 300-та хилядната българска диаспора в Украйна. През своя 16-годишен период Асоциацията извършва целенасочена дейност по консолидиране на българската диаспора, възраждане и развитие на родния език, приобщаване на младото поколение към културните и исторически ценности на българския народ, продължаване на традициите и обичаите на предците. Асоциацията играе важна роля в изграждането на етнонационалната политика в държавата, съхраняването на междунационално съгласие и просперитета на поликултурна Украйна. Свидетелство за това е членуването на Асоциацията и вземане на активно участие в работата на Съвета по въпросите на етнонационалната политика при Президента на Украйна, на Съвета на общоукраинските етнонационални организации при Държавния комитет по въпросите за работа с националностите и религията, на Съвета на етнонационалните областни обединения при Управлението за работа с националностите и религията на Одеската облгосадминистрация, както и в АР Крим и Запорожка област. На даден етап в състава на Асоциацията влизат над 120 български дружества и организации от всички области на Украйна: Одеска, Николаевска, Запорожка, Кировоградска, Полтавска, Ровненска, Тернополска, Харковска, Киевска, Виницка, Волинска, Днепропетровска, Донецка, Житомирска, Закарпатска, Иванофранковска, Луганска, Лвовска, Сумска, Хмелницка, Черкаска, Черниговска, Черновецка и АР Крим. Разшири се мрежата на българските първични организации в местата с компактно българско население в Бесарабия. Такива са създадени в българските села на Болградски, Измаилски, Тарутински, Саратски, Арцизки Ивановски и Коминтерновски райони на Одеска област.

През 2009 г.   българската диаспора отново бе поставена да продължи отстояването на Всеукраинския център за българска култура. През месец декември   болшинството на Одеския областен съвет, приемайки политическо решение за скъсване на договора с Асоциацията относно арендуването на сградата на ВЦБК, отново посегна на културните права на българите. Основана на принципите на демократия и толерантност, Асоциацията като неполитическа организация винаги е избягвала каквито и да било прояви на дискриминация по отношение към инакомислещите, инаковярващите граждани на Украйна, уважавайки тяхното право на различаващ се от нас начин   на мислене, живот и традиции. Българското национално движение в Украйна нееднократно е демонстрирало вътрешна сплотеност, основавайки се на стремежа честно и активно да служи на възраждането на страната и едва ли каквито и да било действия и пророчества на отделни чиновници ще могат да му нанесат съществена щета.

В защита на ВЦБК Асоциацията и цялата диаспора получи голяма подкрепа от държавните власти на Украйна и България, неправителствения сектор на нашите две държави. Този проблем може да бъде разрешен на държавно ниво между двете страни – Украйна и България.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

През 2009 година в Одеса бе проведена отчетно-изборна   конференция на Асоциацията, в която взеха участие близо 150 делегати от цяла Украйна. М ногогранната дейност на Асоциацията , обхващаща най-различни аспекти в живота на българската диаспора в Украйна , единогласно бе призната за удовлетворителна.

По време на конференцията бе обсъдена и ситуацията около Всеукраинския център за българска култура в град Одеса и проведените акции в негова защита.

Проведени бяха запланираните 3 заседания на Изпълкома на Асоциацията , в дневния ред на които бяха обсъдени важни въпроси за бъдещето развитие на диаспората, а именно:

- подобряване дейността на Асоциацията на българите в Украйна сред българските дружества и организации и разширяване на Асоциацията в районите с компактно българско население на Одеска област (Болград, Измаил, Тарутино, Сарата, Арциз, Килия, Рени) и Запорожка област (Приморск, Бердянск, Приазовск, Мелитопол);

- отстояване пред държавните органи на Украйна на въпроси те за изучаването на български език и литература в детските градини и училища в селата и градовете с компактно българско население;

- отстояване на Всеукраинския център за българска култура в град Одеса и организиране на масови акции за негова защита, изработване на обръщения до държавните органи на Украйна и България в защита на ВЦБК;

- участие в междуправителствени преговори за съвместно сътрудничество между Украйна и България в сферата на образованието и културата;

- привличане на младото поколение към активна дейност във възрожденския процес на Асоциацията и изграждане у тях българско самосъзнание;

- участие в организирането и провеждането на юбилейните дати: 150 години от рождението на академик Александър Теодоров-Балан, 200 години от основаването на село Кубей, 180 години от основаването на село Нови Троян, 165 години от рождението на Капитан Петко Воевода, 20 години на Одеското българско дружество, 10 години на Белгородднестровското българско дружество и на Саратското районо българско дружество, III Международен фестивал «Български срещи» в Крим, Регионален събор в Преслав, Таврия.

 

 

 

ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

Една от главните насоки в дейността на Асоциацията е запазване то , развитие то и функциониране то на българския език в местата с компактно българско население. Асоциацията активно съдейства за изучаването на българския език в украинската образователна система и за пропагандиране на обучението на младежи от български произход във висшите училища на България.

Изпълнявайки ратифицираната от Украйна Европейска харта на регионалните езици и езиците на националните малцинства, Асоциацията на българите в Украйна инициира съвместно с Областното управление на образованието при Одеската областна държавна администрация и Института за усъвършенстване на учителите провеждането на областни семинари по български език. На базата на Богатянското СОУ,   Измаилски район премина семинар с участието на завеждащи на детски градини и преподаватели по български език с цел въвеждане на български език в предучилищните учебни заведения и адаптацията на децата в училищата чрез майчиния език.

През 2009 г . Асоциацията раздаде   17540 учебници по български език и литература и учебни тетрадки от 1 до 11 клас на стойност 59500 евро – дарение от МОН на Република България С тази просветна акция, която се осъществява за първи път в такъв голям мащаб, ние успяхме да осигурим с учебници всички ученици от 41 училища на Болградски, Измаилски, Арцизки, Татарбунарски, Тарутински, Саратски, Килийски и Ренийски райони.

Активно участие взехме в провеждането на поредната открита областна ученическа олимпиада по български език, която премина през месец март в гр. Одеска област и в която се надпреварваха най-добрите ученици-българчета от Одеска и Запорожка област, АР Крим. Асоциацията ежегодно поднася ценни паметни призове на победителите и участниците в олимпиадата.

За развитието на образователния процес на българската диаспора в Украйна голямо значение има работата на делегираните преподаватели по български език и история, хореографи и музиканти от МОН на България, които на професионално ниво обучават ученици и студенти българи. На даден етап преподаватели и научни сътрудници работят в Киев, Одеса, Запорожие, Бердянск, Мелитопол, Приморск, Болград и Тарутински район. Наред с позитивната работа в тази насока трябва да се констатира, че това не е достатъчно и ние поставяме въпроса за увеличаване бройката на специалисти от България за работа в компактно заселените с българи райони в Одеска, Кировоградска, Запорожка и Николаевска област, АР Крим.

По линия на МОН на България Асоциацията успя да организира и изпрати 50 най-добри ученици по български език и литература на лятна почивка в детски лагери в България.

Асоциацията взе най-активно участие в осъществяването на поредното българо-украинско междудържавно сътрудничество в сферата на образованието – кандидат-студентската кампания за обучение в българските висши училища, която се   осъществява въз основа на двустранен Протокол за сътрудничество между МОН на България и МОН на Украйна и 103-то Постановление на Министерския съвет на Р България. Освен в Болград и Приморск, където традиционно се провеждат изпитите, през 2009 г. за първи път бе проведен изпит в Одеса на базата на Одеския институт за усъвършенстване на учителите. Това е резултат на успешните преговори на Генералното консулство на Р България в Одеса и Асоциацията на българите в Украйна с Управлението на образованието и научната дейност при Одеската областна държавна администрация.

Друга важна възпитателно-патриотическа акция за младото поколение на съвместната инициатива на Асоциацията и Фондацията е едноседмичната езикова практика във Варна. През месец октомври 120 най-добри ученици от училищата с български състав ученици от Одеска област посетиха България по тази програма, по време на която на нашите деца бяха изнесени лекции по история и култура на българския народ, а също така организирани екскурзии по историческите места на България – Велико Търново, Преслав, Плиска.

Гореизложените въпроси, засягащи образователната сфера на българската диаспора, са сериозни и с дългосрочен период на изпълняване. Това обаче не спира Асоциацията да ги поставя и отстоява пред държавните институции на Украйна и България.

 

КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ

Второто главно направление в работата на Асоциацията и нейните членове е културно-масовата дейност, която допринася за изграждането на българско самосъзние и запазването на българската ни идентично с т. През 2009 година бяха отбелязани много дати и юбилеи, значими за българската диаспора в Украйна .

С кръгла маса под надслов «С любов към народа и езика» и празнични тържества бяха отбелязани 150-та годишнина от рождението на   бележития учен, филолог, езиковед, професор, академик – Александър Теодоров-Балан и 200-та годишнината отсоноваването на село Кубей. От името на Асоциацията на кубейската църква бе подарена икона от България.

На 9 май жителите на българското село Нови Троян, Болградско отбелязаха 180-годишния юбилей от основаването на селото. Юбилейните тържества съвпаднаха с честването на Деня на победата и 25-годишнина на Новотроянския народен танцов ансамбъл «Плясковица». . По случай юбилейните дати от името на Асоциацията бе поднесен подарък за най-малките новотроянчета – музикален център за детската градина, а за младото подрастващо поколение – участниците в народния танцов състав «Плясковица» - солидна сума средства за развитието на ансамбъла.

В края на месец февруари село Круподеринци (Виницка област) стана свидетел на исключителното уважение и преклонение пред паметта на граф Николай Игнатиев – руски дипломат, генерал, изиграл голяма роля за Освобождението на България. Именно тук в родовото имение на граф Николай Игнатиев, където се покои прахът му, бе открита паметна плоча на големия българолюбец Николай Павлович Игнатиев. Инициативата е осъществена от Федерация за приятелство с народите от Русия и ОНД начело с професор Захарий Захариев, Сдружение «Украйна-България» начело с Красимир Премянов, с подкрепа на Посолството на Русия в Украйна в лицето на Съветника на Посолството на Русия Виктор Богач, Посолството на България в Украйна начело с Посланика Димитър Владимиров и Асоциацията на българите в Украйна.

«Човек в историята и културата. Станковски четения - 2009» -   под такъв надслов премина научно-практичната конференция на базата Черноморския държавен университет «Петър Могила» в гр. Николаев, посветена на годишнината от смъртта на известния учен, историк, проф. Владимир Станко. В международния научен форум   взе участие и Асоциацията на българите в Украйна.

Тържествено бяха отбелязани   юбилейните дати на членките на Асоциацията – 20 години от основаването на Одеското българско дружество, 10 години от основаването на Белгородднестровското българско дружество и 10 години на Саратското районно българско дружество «Възраждане».

В навечерието на Деня на народните будители Всеукраинският център за българска култура отбелязва 10-годишнината от своето съществуване. По искане на Асоциацията на българите в Украйна през 1996 г. с разпореждане на президента на Украйна Леонид Кучма в центъра на гр. Одеса е предоставена сграда за републикански център за българска култура. Официалното откриване на центъра става на 24 май 1999 г. в присъствието на съпругата не експремиера на Р България Елена Костова и съпругата на експрезидента на Украйна Людмила Кучма, тогавашния министър на културата на България Емма Москова.

На 25, 26 и 27 септември в Крим по инициатива на Кримското републиканско дружество и с подкрепата на Асоциацията на българите в Украйна   се проведе III Международен фестивал «Български срещи». Организатори на фестивала са Министерството на културата на АРКрим, Републиканският комитет за работа с националностите и депортираните граждани, отделите за култура на градските съвети: Ялта, Симферопол, Бахчисарай, Севастопол, Коктебел, Алуща. Във фестивала взеха участие над десет колектива от Украйна, Молдова, Русия, България. Основните мероприятия се състояха в градовете Симферопол, Ялта, Бахчисарай, Севастопол. Делегацията от Одеска област бе над 200 души.

На 3 октомври в с. Преслав, Запорожка област се проведе регионален Събор на българите в Таврия. Като инициатор и главен организатор на мероприятието излезе   Запорожкото градско българско дружество „Роднина”. Преслав не случайно   е избран –   та нали българският гр. Преслав е бил втората столица на България, а навремето с. Преслав в Запорожка област е било най-големият културен и образователен център сред българските села.

 

През месец май 2009 г.   в България   премина Петата световна среща на българските медии в присъствието на президента Георги Първанов и еврокомисаря Меглена Кунева. В медийния форум взеха участие близо 200 български журналисти от 25 страни. Асоциацията бе представена от главните редактори на българските   медии в Украйна -   Мария Попова (в-к. «Украйна: българско обозрение”, Одеса), Людмила Радева (в-к „Извор”, Крим).

На 22 септември, в Деня на Независимостта на България, по инициатива на Николаевския областен съюз на българската младеж и със съдействието на Черноморския държавен университет «Петър Могила» при филогическия факултет на университета бе открит Център по изучаване на български език.

 

24 май – Денят на българската просвета и славянската писменост достойно бе отбелязан във Всеукраинския център за българската култура в гр. Одеса, в българските центрове в Болград, Измаил, Рени, Бердянск, в училища и обществени организации.

Традиционно   Асоциацията изрази почит пред паметта на великия Кубрат – владетеля на Стара България. В поклонението пред паметника на Кубрат в с. Мала Перещепино, Полтавска област взеха участие представители от различни български дружества в Украйна от Полтавска, Кировоградска, Запорожка, Одеска области и гр. Киев, Посолството на България в Украйна. В рамките на акцията   делегацията на   Асоциацията посети Малоперещепинското училище, с което поддържаме много топли и приятелски връзки. Ето така народната дипломация на двата   народа – украинския и българския – съдейства за дружеските отношения между нашите държави.

През месец май Асоциацията делегира 80 младежи, участници във фолклорни танцови и вокални български ансамбли, за участие в Шестия международен общобългарски младежки фолклорен фестивал "С България в сърцето" в Каварна, България. Организатори на събитието са община Каварна, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, продуцентска къща "Пирина" и народният певец Илия Луков . От Украйна взеха участие ансамбъл «Славейче» (с. Ботиево, Приазовски район), вокална группа «Изворче» (гр. Бердянск), ансамбли «Здравец» и «Хоро» на Болградската гимназия «Г.С. Раковски», ансамбъл «Дулакчия» (с. Диветлия, Арцизки район), ансамбъл «Ясна зора» (с. Кирнички, Измаилски район).

С усилията на Всеукраинския център за българска култура, както и на регионалните български центрове и дружества през цялата година бяха проведени и отбелязани дати от историческия и традиционен български календар: празникът Трифон Зарезан, Баба Марта, 2 юни – Деня на паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, Деня на родните будители, Българска баница, коледно-новогодишните празници и мн. др.

На 24 ноември под инициатива на Асоциацията на българите в Украйна   в Българския културен център в Одеса бе открита необичайна по живопис за Одеса и региона изложба под название «Глибока риба». Автор на изложбата е младият украински художник от гр. Ивано Франковск Роман Бончук, който е и автор на най-голямата в страната картина «Мегаистория на Украйна». Западноукраинският художник представи на одеската публика живопис, неприличаща на одеската художествена школа с привкус на западен експресионизъм.

С цел стимулиране и обединяване на българската младеж в Одеса и Одеска област, където е най-многобройно компактното българско население, Асоциацията инициира провеждане на големи български парти в елитния нощен клуб «Палладиум», а също така вечери във Всеукраинския български културен център в гр. Одеса. В рамките на честването на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост за пръв път във Всеукраинския център за българска култура бе проведена интелктуалната игра «Брейн-ринг», в която взеха участие студенти-българи от одеските вузове. През последните години българската младеж става все по-активна и проявява повече интерес към общите цели и задачи на българската Асоциация. За приобщаването на младежта към българските културни ценности Асоциацията полага големи усилия и организация по привличането й към разнообразни български национални и междунационални акции.

През лятото Асоциацията поощри с пътна карта 10 българчета на ученическа възраст от Одеска област за участие в Международния лагер «Извори на толерантността», организиран от Конгреса на националните дружества и организации в Украйна. Лагерът премина в Ясеня, Западна Украйна. Тук децата не само си отпочинаха, а и достойно представиха българската ни диаспора . Наред с украинци, руснаци, евреи, молдовани, гърци, кримски татари, поляци и др. те пропагандираха нашата култура и се учеха да бъдат толерантни към културата на съседните народности.

В ежегодния конкурс «Човек на годината» бяха номинирани 11 изявени българи в сферата на науката, образованието, културата, изкуството, политиката, меценатството: д-р Милен Врабевски - председател на Фондация «Българска памет», гр. София, Р България; Райна Манджукова - председател на Държавната агенция за българите в чужбина, гр. София, Р България; Сергей Паращенко - председател на ФХ „Агрофирма Бургуджи”, член на Управителния съвет на Арцизкото районно българско дружество „Христо Ботев”, гр. Арциз, Одеска област; Иван Балев - директор „Маркони-ЛТД” ООД, член на Управителния съвет на Одеското областно българско дружество, гр. Одеса; Иван Григориев - председател на Запорожкото градско българско дружество „Роднина”, гр. Запорожие; Димитър Терзи - директор на Всеукраинския център за българска култура, член на Управителния съвет на Одеското областно българско дружество, гр. Одеса; Наталия Бузиян - методист по български език и литература в отдела за национални малцинства към Одеския областен институт за усъвършенстване на учителите, гр. Одеса; Яков Новоселчан - директор на Дома на културата, с. Ровное, Тарутински район, Одеска област; Димитър Мирчев - зам.-председател на Измаилското районно българско дружество „Христо Ботев”, гр. Измаил, Одеска област; Иван Минковски - народен певец, солист в оркестъра за българска народна музика „Чийшия” към Дома на културата в с. Городнее, член на Чийшийското българско дружество, с. Городнее, Болградски район, Одеска област; Виктория Недева - водеща българското радиопредаване „Български срещи в Крим”, председател на Симферополското градско българско дружество, член на Кримското републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”.

По представяне на Асоциацията изявени активисти в българското движение в Украйна с Паметен медал «Иван Вазов» и «Паисий Хилендарски» на Държавната агенция за българите в чужбина при Министерския съвет на Република България бяха наградени: Людмила Радева – член на управителния съвет на   Кримското републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”, главен редактор на вестник „Извор”; Полина Коростелева-Станева - член на управителния съвет и отговорен секретар на   Кримското републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”; Савелий Бучков – председател на Севастополското градско българско дружество „Изгрев”; Виктория Недева - водеща българското радиопредаване „Български срещи в Крим”, председател на Симферополското градско българско дружество, член на Кримското републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”.

 

ВРЪЗКИ С БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

С особена гордост може да се отбележи, че независимо от смяната на политическите сили в България, политиката към българите в Украйна не променя своя курс. Асоциацията има висок авторитет и дългогодишни връзки с официалните институции на България: Министерския съвет, Президентството, Народното събрание, кметството на София, Държавната агенция за българите в чужбина, Съюза на българските писатели. Много активна е и плодотворна работата с Посолството на България в Украйна и Генералното консулство на България в Одеса. Имаме договори за сътрудничество със Съюза на тракийските дружества в България, Фондация «Славяни» и Федерация за приятелство с народите от Русия и ОНД, активно сътрудничим с Общонародна фондация «Христо Ботйов», Фондация «Васил Левски», Фондация «Мати Болгария» и др.

През 2009 година в България тържествено бе чествана 165-та годишнина от рождението на Капитан Петко Воевода, организирана от Съюза на тракийските дружества под патронжа на президента на България Георги Първанов. В мероприятията, посветени на славната дата, от 2 до 5 септември т.г. във Варна взе участие 50-членна делегация на Асоциацията на българите в Украйна.

В чешката столица Прага през месец   се проведе трети форум на българите в Европа, в рамките на който бе открит паметник на Светите братя Кирилл и Методий в Микулчице под патронажа на председателя на 40-то Народно събрание на България Георги Пирински. В работата на форума взеха участие над 30 български сдружения от Европа (Чехия, Полша. Унгария, Австрия, Крит, Литва, България, Румъния, Украйна).

 

 

 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Важна насока в дейността на нашата организация е издателската дейност. Със съдействието и финансовото участие на Одеското областно Управление за работа с националностите и религиите и на Асоциацията през   2009 г. в Одеса излезе методическо помагало «Тестове по български език и литература» (автор Валентина Радолова). Подготвен е за печат научният труд на доц. к.ф.н. Мария Мъжлекова, лектор в ОНУ «И.И. Мечников», делегирана от МОН на Република България,   «Родителен и дателен притежателен падеж в старобългарски четири евангелия от XII-XIII век», който ще види свят в най-скоро време.

  П рез 2009 г. значително се увеличи тиражът на общоукраинския вестник «Украйна: българско обозрение ». В ъв вестника се публикуват статии за живота на българите от най-различни региони, дават се горещи новини за дейността на българските дружества из цяла Украйна, информация за район ите и сел ата , където живеят българи. Вестникът излиза всяка седмица. Издава се в. «Извор» - печатен орган на Кримското републиканско българско дружество, който отразява дейността и живота на българските организации в Крим.

Постижение на Асоциацията е учредяването на единственото по рода си в Украйна телепредаване «Българите», което се излъчва в Одеса и по цяла Бесарабия. Водеща и редактор на телепредаването е безсменната тележурналистка Ганна Пенева. Благодарение на нейните професионални предавания нашите сънародници в Одесса и Бесарабия се приобщават към ценностите на българската история, култура и традиции,   запознават се със съвременния живот на българската диаспора в Украйна, както и със съвременна България.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С увереност може да се каже, че   с усилията на   Асоциацията на българите в Украйна, която е поела върху себе си отговорността да защитава интересите на нашите сънародници, до този момент е направено много и много се прави за запазването на националната идентичност на нашия народ, на традициите и фолклора, за развитието на родния език и за укрепване на междудържавните отношения между България и Украйна.

Нашата неправителствена организация има доста добри постижения. Асоциацията взе участие в стотици най-различни тържества и мероприятия. Тук трябва да се отбележи нашето активно сътрудничество както с местните регионални (кметове на села и градове, ръководители на стопанства), така и с централните украински власти. Ние сме една малка част от обществото на украинската държава. Безусловно политическите процеси в държавата се отразяват на обществото като цяло, в това число и на обществените организации. Но най-главното е, че през последните години ние заявихме, че с нас трябва да се считат, че ние имаме подкрепа и доверие у народа. И това ни вселява вяра и надежда за дългосрочна дейност на българската възрожденска нива в Украйна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: