replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА МЕМОРИАЛА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ В БОЛГРАД

ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА МЕМОРИАЛА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ В БОЛГРАД

2004-2008 г.

На заседание на Одеското българско дружество през декември 2004 г. президентът на на Асоциацията на българите в Украйна антон Киссе изказа предложение за увековечаване на паметта на българските опълченци . На заседание на Изпълкома на Асоциацията   от 13.12.2005 г. бе взето решение за обявяване конкурс за най-добър проект на мемориал   и установяване на паметен знак по случай 130-та годишнина от Освобождението на България от турско иго. Конкурс ът продължи повече от 2 години, в който взеха участие 11 скулптори , художни ци , архитектор и от Одес а , Бесараби я , Таври я и Б ъ лгари я . Единогласно б е при ет проект а на архитект а от Одес а Никола й Базан.

В Болград на 9 март 2008 г . бе установен и осветен от настоятеля на Святониколската църква отец Стефан паметен знак на българите опълченци.

 

2010 г .

 

На 22 ма й   Асоциация та на б ъ лгар ите в Укра й н а организира   в Болград Фестивал на славянската писменост и на българската просвета и култура, в рамките на който официално стартира кампани ята по събиране на средства и   строителств о на   мемориал на     б ъ лгарски те оп ъ лченц и.

 

2012 г .

Отдавайки своя синовен дълг пред паметта на нашите предци, жертвали се за свободата на България, на 20 октомври по инициатива и със съдействието на Асоциацията и на мнозина сънародници и съмишленици   в Болград бе увековечена паметта на българските опълченци   и на всички участници в Руско-турската война от 1877-1878 гг.

 

 

 

: