replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ГУБЕРНАТОРЪТ НА ОБЛАСТ ВАРНА ПОСЕТИ ОДЕСА

ГУБЕРНАТОРЪТ НА ОБЛАСТ ВАРНА ПОСЕТИ ОДЕСА

В периода от 29 септември до 2 октомври т. г. официална делегация от Варненска област (РБългария) начело с областния управител г-н Христо Контров посети Одеса. Г-н Контров и придружаващите го членове на делегацията: г-н Димитър Станков – началник отдел по външно-икономическите връзки на Варненска област, г-н Румен Ганчев – директор на фирма „Трите ключа” и г-жа Виржиния Живкова – председател на Дружеството за сътрудничество между България и Украйна, посетиха съвместното българо-украинско предприятие „Приста-Ойл-Украйна”, Одеското средно общообразователно училище № 60, което има сключен договор за сътрудничество с Руската гимназия в гр. Варна. Във Всеукраинския център за българска култура гостите бяха посрещнати от президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе, от отговорния секретар Петър Пинти, от директора на ВЦБК Димитър Терзи и други членове на Асоциацията.

Г-н Контров връчи за Българския център художествена литература от български автори, а от името на Асоциацията гостите получиха книги за българите в Украйна и др.

Официалната делегация посети и Генералното консулство на Република България в град Одеса, а също така бе приета от председателя на Одеската областна държавна администрация Николай Сердюк. В Одеската регионална търговско-промишлена палата г-н Контров и придружаващата го делегация се запозна с дейността й и предложи по-тясно сътрудничество между двете близки по духа си области: Одеска (Украйна) и Варненска (България).

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: