replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

«ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА»

«ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА»

Това бе темата на областния семинар за учители по български език и литература в Одеска област, който премина на 11 март на базата на Богатянското общообразователно средно училище, Измаилски район. Организатори на семинара са Одеският областен институт за усъвършенстване на учителите, Измаилският отдел на образованието с участие и спонсорска подкрепа на Асоциацията на българите в Украйна, в дейността на която основно място заема съхраняването и развитието на българския език в училищата с български състав ученици.

Семинарът започна с литературно-музикална композиция на учениците, които закичиха на всички гости мартенички.

С официални приветствия към участниците в семинара се обърнаха заместник-директорът на ООИУУ Любов Задорожная, началникът на Измаилския отдел на образованието Татяна Якименко, директорът на Богатянското училище Мария Бабенко, методистът по български език в ООИУУ Наталия Бузиян. Асоциацията на българите в Украйна в семинара бе представена от вицепрезидента на Асоциацията Светлана Драгнева, която предаде приветствия от името на президента на Асоциацията Антон Киссе с пожелания за плодотворна работа.

В еднодневната работа на семинара взеха участие около 60 учители от Арцизки, Болградски, Измаилски, Килийски, Саратски, Тарутински и Татарбунарски райони.

В Богатянското общообразователно училище се обучават повече от 400 любознателни и старателни, неуморни и целеустремени ученици, девизът на които е: «Успешен съм – значи много успях». В училището работят повече от 50 мъдри и отзивчиви, добри и строги, търпеливи и надежни учители, девизът на които е: «Само личността може да създаде личност, само с характер може да се възпитае характер». По- подробно с визитната картичка на Богатянското общообразователно училище ни запозна директорът Мария Бабенко. От презентацията научихме портфолието на учителите по български език и литература, които изнесоха два урока по български език. Альона Калова подготви урок-изследване в трети клас на тема: «Различие на категорията време у глаголите» и Екатерина Райлян подготви урок-симпозиум в пети клас «Име съществително. Повторение и обобщение». Преподавателите и учениците се представиха много добре, защото уроците бяха много интересни, наситени с различни видове работи, използваха се съвременни технически средства за обучение. От всичко видяно направихме извод, че учениците с любов и уважение се отнасят към родния език, с интерес го изучават и имат добри резултати.

След откритите уроци премина кръгла маса, по време на която се запознахме с мастер-клас на ръководителя на райнното методобединение на учителите по български език и литература Валентина Радолова на тема «Интерактивни методи в преподаването на българки език и литература», която сподели своя опит, благодари Асоциацията за предоставените учебници и направи няколко предложения. Много интересно бе представена презентацията на творчеството на кръжока «Етнос», ръководен от Наталия Пинтийска Интересни и разнообразни бяха работите на учениците: Олга Калова ученичка в 8 клас, Елена Дели ученичка в 9-Б клас, Татяна Переверза ученичка в 9-А клас, Марияна Арделян ученичка в 11 клас, Марина Минкова ученичка в 11 клас.

Семинарът продължи с твореския проект на колектива на художествената самодейност на учениците от Богатянското ООУ «Коли лунає пісня чарівна», в завършение на който зрителите дълго аплодираха.

Правейки равносметка на семинара участниците споделиха своето мнение:

Наталия Кара , заместник-директор по учебно-методическата работа, учител по български език и литература в Болградската гимназия:

- Радвам се за колегите, които показват системна работа, които оправдат девиза: «Успешен съм –значи много успях». Не съм за първи път в това училище. Те правят една искрена работа, затова имат успехи. Творческите работи на учениците свидетелстват за това, а това е най-важното за учителя.

Светлана Куманова , учител по български език и литература в с. Заря Саратски район:

- Много приятни впечатления получих по време на семинара, наблюдавах интересни уроци с нови технологии. Имах възможност да се срещна с колегите, съкурсниците си. Получих нов стимул за работа. Ползвайки случая, изразявам огромна благодарност на Асоциацията на българите в Украйна за предоставените учебници.

Валентина Кичук , учител по български език от с. Виноградовка, Тарутински район:

- Естествено, че всичко ми хареса, бях в пети клас на урок, новите технологии допринасят голяма полза за децата. Много обичам да посещавам тези семинари, вземам много полезно за себе си. Общуването между учителите, споделянето на опита – това е най- хубавото повишаване на квалификацията на учителя според мен. Искам да изразя благодарност на Асоциацията на българите в Украйна и лично на Антон Киссе , за неговото внимание към учителите, учениците и изобщо към българската общественост, за екскурзиите, организирани за учениците , за учебниците, които получихме.

Светлана Йоргова , учител по български език в с. Каменка, Измаилски район:

-Посетих урока в трети класс. Учителят използва различни видове работа, децата бяха активни, чувства се взаимовръзката учител-ученик. Добре бяхме посрещнати, усеща се топлотата на колектива. Огромна благодарност на организаторите.

Таисия Денова , учител по български език от с. Нова Ивановка, Арцизки район:

- Благодарна съм на тези, които организират тези семинари всяка година. Защото имаме възможност, да споделяме с колегите какво ново научихме, какво ни хареса в новата методика, какви методи можем да исползваме. За богатянци научих, че са открити и гостоприемни. Благодарна съм на учителката, която изнесе урок в пети класс, който много ми хареса. Моето училище е много доволно за учебниците, които получихме от Асоциацията на българите в Украйна, защото бяхме останали на нула. Благодарим лично на Антон Киссе за вниманието към нас, към бесарабските деца. Той издигна престижа на изучаването на български език и за това огромна благодарност от името народителите, учениците и учителите.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: