replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ИЗПЪЛКОМЪТ ОТКАЗА ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА АНТОН КИССЕ И ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА

ИЗПЪЛКОМЪТ ОТКАЗА ОСТАВКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА АНТОН КИССЕ И ВЗЕ РЕШЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА

Такова решение бе взето по време на заседанието на Изпълкома на Асоциацията на българите в Украйна, което премина на 22 януари т.г. във ВЦБК, гр. Одеса. По време на заседанието бяха разгледани редица въпроси, свързани с дейността на Асоциацията, със ситуацията около ВЦБК, политическото решение на Одеския обсъвет за скъсване на договора с Асоциацията за арендуване на сградата на ВЦБК, предизвикало заявлението на президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе за оставка. С това заявление депутатът Антон Киссе огради диаспората от безоснователните нападки от страната на болшинството в Одеския областен съвет. Главно решение, взето по време на заседанието на Изпълкома съгласно Устава на Асоциацията, бе за свикване на 30 януари 2010 г. на извънредна Конференция, в която ще вземат участие 430 делегати от 120 селски, районни, областни, републикански български дружества от Одеска, Запорожка, Кировоградска, Тернополска, Николаевска и др., АРКрим, градовете Севастопол и Киев.

Поводът за свикване на широкомащабна   извънредна Конференция е доста сериозен. След публичното заявление на президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе за оставка, българите в Украйна са изправени пред проблема - кой ще оглави българското движение. Последните 10 години то е свързано с името на Антон Киссе, който води успешна политика за консолидация на сънародниците, за   развитие на културните и образователни процеси на българската диаспора в Украйна, достойно представя диаспората   на държавно ниво както в Украйна, така и България. Политик и обществен деец Антон Киссе е личност, чийто авторитет се гради не с едноразови акции, а с дела и постъпки, които укрепявт нацията, стават сериозен етап в съвременната история на българите в Украйна.

  Изказвайки се по въпроса, характеризирайки приноса на Антон Киссе за развитието на българското движение   в Украйна, членовете на Изпълкома резюмираха, че на даден етап няма равностойна личност, която да поеме отговорността да оглавява най-голямата българска организация в Украйна. Участниците в заседанието взеха решение да откажат оставката на Антон Киссе. Каво ще е решението на Конференцията (именно Конференцията е единственият пълномощен орган, който взема решение по този въпрос) относно оставката на Антон Киссе, ще стане ясно на 30 януари т.г.

По време на   заседанието на Изпълкома членовете бяха информирани за поредния иск на Одеския областен съвет за скъсване на договора с   Асоциацията на българите в Украйна, като арендатор на сградата на Всеукраинския център за българска култура. В него Одеският областен съвет настоява за повишаване на арендата. Както вече съобщавахме, на последната сесия на Одеския областен   съвет на 3 декември 2009 г., болшинството на облсъвета обвини Асоциацията на българите в Украйна в проява на радикализъм и в незаконно използване на сградата на ВЦБК, предоставяйки залата на един от кандидатите за президент за среща с избирателите. Обаче в иска на Одеския областен съвет нищо не се говори за политическото решение. Според   юристите, арендодателят нищо друго не може да инкриминира на арендатора, по една проста причина – поради липса на законни основания.

: