replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

«НА 8 СЕПТЕМВРИ ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ ПАМЕТНИК НА ПЕТКО ВОЙВОДА В КИЕВ» - ТОВА КАЗА АНТОН КИССЕ

«НА 8 СЕПТЕМВРИ ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ ПАМЕТНИК НА ПЕТКО ВОЙВОДА В КИЕВ» - ТОВА  КАЗА АНТОН КИССЕ

- Г-н Киссе, защо Асоциацията на българите в Украйна приехте да се включите в инициативата за изграждане на паметник на Капитан Петко Войвода в Киев? - Между Асоциацията на българите в Украйна и Съюза на тракийските дружества в България от 2005 г. имаме подписан договор за Сътрудничество, който вече години наред успешно се изпълнява и от двете страни. И в рамките на този договор преди около две години по инициатива на г-н Костадин Карамитрев, тогавашен председател на Съюза, а в последствие негов почетен председател, (искрено съжалявам, че вече не е с нас), от името на нашите организации се обърнахме в Киевската градска държавна администрация с предложение да се установи бюст-паметник на българския национален герой Капитан Петко Воевода. Ръководството на украинската столична община разгледа нашата инициатива и бе отделено място за установяването на бюста. Тъй като тази процедура трае много дълго, официално разрешение получихме преди около половин година. Благодарен съм, че киевските власти подкрепиха тази идея. През този период бе извършено стороителство по изграждане на фундамента. Успяхме да изработим проект, да подготвим необходимите документи. Асоциацията пое ангажимента по изработване на цялата документация и събиране на средства по изграждането на фундаметна и постамента, където ще бъде установен самия бюст. В средата на месец август бюстът на Петко Воевода с организацията и съдействието на Съюза на тракийските дружества в България и най-вече със сдействието на председателя г-н Красимир Премянов бе транспортиран от София в Киев. В момента е открита сбирка за набиране на средства за изграждането на бюст-паметника, защото това е голям и скъпоструващ обект. По замисла на скулптур Валентин Старчев постаментът ще е от червен гранит. Така че в началото на месец септември бюст-паметника на Петко Воевода ще бъде официално открит и осветен.

- К акво ще представлява паметникът?

- Това ще е бюст-паметник, постамента на който е от червен мрамор . Този бюст е п одобен на този във Варна, но на мен ми се струва по-величествен.   Сумата по изграждането му възлиза над   40  хиляди евро . На даден етап   има събрани към 20 хиляди. Ние активно работим по събирането на средства както в Украйна, така и в България. Трябва   да отбележа, че много родолюбиви българи се включиха в инициативата. Помагат доста българ и- бизнесмени от Украйна , всеки според своите възможности. Проектът бе изработен безплатно, нали разбирате, че такъв проект на паметник и съгласуването му е скъпоструващо. Голяма подкрепа получихме и от страна на Киевската градска държавна администрация . Следваща важна стъпка е паметникът да бъде включен в регистъра н а У правлението по опазване на паметници на архитектура та на град Киев ,   което ще даде възможност занапред паметникът да бъде постоянно обгрижван.

- Защо паметникът ще бъде точно в центъра на Киев и къде конкретно?

  Мястото, където той ще бъде установен се намира в централната историческа част на столицата на Украйна, а по-точно в малка градска градина на улица «Иван Федоров», срещу Пос олството на Република Македония. Това място бе отделено с решение на градския съвет . Тук искам още веднъж да подчертая, че процедурата по разрешаването траеше близо 2 години. Като голяма помощ и съдействие оказа Посолството на Република България в Украйна, а също н аши депутати и членове на комисии в Киевската градска държавна администрация. С пълна увереност може да се каже, всичко извършено дотук е в съответствие със законодателството на Украйна.   Искам да изкажа специална благодарност и на г-н Красимир Премянов за активното му съдействие в осъществяването на тази голяма инициатива, която ще допринесе за българо-украински културни връзки . Официалното откриване на паметника ще стане на 8 септември с участие на високи държавници от България и Украйна.

- С какво трябва да запомним личността на Капитан Петко Войвода?

  Много потомци на тракийски българи членуват в Асоциацията на българите в Украйна, техните пра деди са преселници от Тракия, където преди много десетилетия     Петко Во е вода се е борил за освобождаването на българските земи.

  Това, вероятно, се предава генетически. Голяма роля за популяризацията на нашата история и историческата личност Петко Воевода изиграха и нашите многогодишни връзки с г-н Карамитрев , който лично оказа голямо съдействие   за изграждането на нашите взаимоотношения, за подкрепа на Асоциацията на българите в Украйна, за организиране на мероприятия,   конференции, срещи, обмен на делегации. Господин Карамитрев дад е възможност   на българите в Украйна да научат повече   за Тракийския герой, за историята на нашите предци.

За съжаление няколко поколения българи в Украйна бяха откъснати от историческия процес на българския народ. Обаче за щастие днес нашите деца вече имат възможност да учат роден български език, литература и история Българският герой Петко Войвода   има значение за Украйна, защото е бил в Киев и показва на личен пример своето патриотично отношение към тракийския край, към тракийците.

Капитан Петко Войвода е   борец за освобождаване и обедин яване на български те земи.

Но поради известни исторически събития много земи, които някога са били изконно български, де факто сега или де юре   принадлежат на други държави .

А главната цел и мисия в живота   на Петко Войвода е всички български земи да бъдат български. Капитан Петко Воевода е   герой не само на България, но на всички българи по света, които се смятат за част от българския народ и ценят нашето културно-историческо наследство.  

  Ние правим максимум усилия да бъде установен този паметник, за да отдадем дължима почит пред подвига на героите, които са   дали живота си за свободата на България . Специално за мястото на паметника, мога да кажа, че това бе решение на украинските власти, които преди всичко са се ръководели от факта за наличие на място в централната част на столицата. Ние нямаме право да   о пределяме на властите, които имат пълномощия от своите избиратели.

 

АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

ИА „ФОКУС”, БЪЛГАРИЯ

 

 

 

СПРАВКА

 

Петко Кирков (Киряков) Калоянов (Петко Каракирков), по-известен като Капитан Петко войвода, е български хайдушки войвода и революционер, посветил живота си на освобождението на беломорските българи и обединението им с България, защитник на Родопите, борил се за свободата на потиснатите в Османска Турция.

Капитан Петко войвода умира на 7 февруари 1900 година и е погребан във Варна. Признателното гражданство му е издигнало паметник   на площад "Тракия" пред сградата на тракийските дружества.

Капитан Петко войвода има над 22 паметника в България - Ивайловград ( с.Плевун ), Чепеларе, Варна, на Бунарджика в Пловдив, Стара Загора ( в парк Тракия ), Асеновград, в Морската градина в Бургас и други. За най-внушителен се смята този в Хасково, открит през 1963 година, дело на Стою Тодоров. В десетки български градове и села има улици носещи името на героя.

На него са посветени изледвания и литератрни творби. По сценарий на Николай Хайтов за него е създаден спечелилият изключителна популярност биографичен многосериен филм "Капитан Петко войвода" (1981) режисьор е Неделчо Чернев, а оператор — Димо Коларов с участието на актьора Васил Михайлов в главната роля.

На остров Ливингстън, Антарктида на името на бележития българин е наречен връх Петко войвода (Petko Voyvoda Peak).

През 2004 година в родното му село Доган Хисар е открит негов паметник, построен със средства на Българско тракийско дружество. Днес той поставен в частния имот на местно гръцко семейство.

  По случай 160-годишнината от рождението на войводата на 2 декември 2004 година, на хълма Джаниколо в Рим бе открит друг негов паметник (автор професор Валентин Старчев), редом с този на Джузепе Гарибалди.

 

: