replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

КРЪГЛА МАСА, ПОСВЕТЕНА НА БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ В СОФИЯ

КРЪГЛА МАСА, ПОСВЕТЕНА НА БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ В СОФИЯ

Международна интердисциплинарна кръгла маса „Просвета и промяна” и изложба, посветени на историческата роля и значение на Болградската гимназия за развитието на българската идентичност, се проведе на 23-24 ноември 2009 г. Официалното откриване се състоя в Института по етнология и Националния етнографски музей при БАН. Организатори на форума са Институтът по история – БАН и Министерството на образованието, младежта и науката.

Участници в кръглата маса са учени от Украйна – проф. д-р Елена Бачинска, доц.д-р Владимир Полторак и ст.ас.д-р Александър Середа от Одеския национален университет „И.И. Мечников” , от Молдова – проф.д.и.н. Николай Червенков, ректор на Тараклийския държавен университет в Молдова „Григорий Цамблак”, както и научни сътрудници от Института по история – БАН, Института по изкуствознание – БАН, Института за литература – БАН, Института за фолклор – БАН, Институт по етнология – БАН, Института по български език – БАН, СУ „Св. Климент Охридски” и Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски”.
На вниманието на аудиторията бяха предложени интересни теми за образованието, идентичността и прогреса в историята на бесарабските българи, мястото им в постсъветското пространство, за основаването на българските колонии в Херсонска губерния в нач. на ХІХ в., за Болградската гимназия - паралелите с организацията на българските училища през 60-те и 70-те год. на ХІХ в. и връзките й с първия български университет „Св. Климент Охридски”, а също и за дейността на някои видни нейни възпитаници като политиците Димитър Греков и Александър Малинов и историописеца на бесарабските българи Владимир Дякович.

Други акценти на кръглата маса са просветната дейност на българските общини в Македония в края на ХІХ – нач. на ХХ в.; идеите и проектите за създаване на висше българско училище в Цариград преди Освобождението; предисторията и изграждането на Софийското висше техническо училище; родът Чалъковци и учебното дело в Пловдив през Възраждането; образованието, културата и забавленията в Прага през ХV-ХVІ в.; надписите, свързани с просветата и културата и пр.
В рамките на кръглата маса бяха представени два сборника: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев и Сборник по случай 170-годишнината от рождението на проф. Марин Дринов.

Болградското централно училище, с първи директор Сава Радулов, е основано на 11 май 1859 г. с помощта на българската общественост в и извън българските земи и подпомогнато от Г. С. Раковски. То е сред най-значимите центрове за развитието на новобългарската просвета и национално самосъзнание от близо 43 български училища в районите на Комрат и Болград, обхващащи многохилядна българска общност от имигранти през втората половина на ХІХ в. Важно значение в тази насока има и основаната през 1861 г. печатница към училището, в която освен учебникарска литература, се издават и разпространяват и в цяла България сп. „Общ труд”, „Пътник” и в-к „Български глас.” В училището се възпитават и израстват редица изтъкнати дейци на Възрожденската епоха и строители на съвременна България.

 

 

 

: