replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ”

XII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ”

В рамките на Български срещи в Судак, на 4-6 ноември, се състоя Международна научно-практическа конференция «Българите в Северното Причерноморие», в която взеха участие над 50 учени от Украйна, България, Молдова, Русия и Полша. Стана традиция вече организатори на научния форум да са: Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Държавната агенция за българите в чужбина, Кримския филиал на националния институт за археология на Академията на науките на Украйна, Таврийския национален университет „Владимир Вернадски”, Кримския републикански етнографски музей, Асоциацията на българите в Украйна, Одеското дружество на българистите, Кримското републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”.

  По време на конференцията работиха следните секции:

  История на българите и българите в историята; Традиция и съвременност в културата; Литературно наследство: Проблеми на езикознанието; Българските диаспори по света.

В рамките на конференцията   се състоя и кръгла маса: «Средновековният Крим: прабългари или византийци?».

Международният научен форум   приключи с приемането на обща декларация на участващите учени,   с която се издига призив да се предприема т   конкретни инициативи както от украинска, така и от българска страна за опазване и популяризиране на паметниците на средновековното българско наследство на Кримския полуостров.

 

: