replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАДПРЕВАРВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ В ОДЕСА

ИНТЕЛЕКТУАЛНО НАДПРЕВАРВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ  В ОДЕСА

В рамките на честването на Деня на българската прсвета и култура и на славянската писменост за пръв път във Всеукраинския център за българска култура бе проведена интелктуалната игра «Брейн-ринг». Организатори на мероприятието са Асоциацията на българите в Украйна, Одеското научно дружество на българистите, Всеукраинският център за българска култура и Одеският областен съюз на българската младеж.

Темата на интелектуалната игра бе предварително определена - «България. Нейната история, култура и традиции». Всички участници в брейн-ринга под ръководството на вицепрезидента на Асоциацията Светлана Драгнева предварително се подготвиха за състезанието. Тук трябва да се отбележи, че инициативата за провеждането на играта принадлежи на Иван Стоянов, студент от ОНУ «И.И. Мечников».

Четири отбора изявиха желание да вземат участие в «Брейн-ринга» - студенти от български произход, обучаващи се в одеските вузове. Отбор «Златен лъв» представи Одеския национален политехнически университет, «Мъжете на Клио» - историческия факултет на ОНУ «И.И. Мечников», «Перун» и «Тангра» - българската катедра на ОНУ «И.И. Мечников».

С приветствено слово към събралите младежи-българи се обърна генералният консул на Р България в Одеса Георги Проданов.

За справедливото съдийство следеше компетентното жури в състав: професор, д-р, завеждаща българската катедра на ОНУ «И.И. Мечников» Валентина Колесник, доцент, д-р Мария Мъжлекова, делегиран преподавател от МОН на РБългария в ОНУ «И.И. Мечников» Мария Мъжлекова, доцент, д-р Снежана Великова, делегиран преподавател от МОН на РБългария в ЮУДПУ «К.Д. Ушински» Снежана Великова, ст.н.с., д-р Екатерина Анастасова от Института за фолклор при БАН, София, доцент, д-р Александър Пригарин, преподавател в историческия факултет на ОНУ «И.И. Мечников».

Интелекуалното надпреварване състоеше от три етапа по 5 въпроси по история, култура и традициите на България. Играта бе наситена с интерес и интригуващо очакване за участниците, те внимателно слушаха въпросите и се опитваха да дават бързи и компетентни отговори.

И все пак победителите бяха определени: «Гран-при» на първия «Брейн-ринг» спечели отбор «Тангра», Диплома I степен – отбор «Мъжете на Клио», Диплома II степен- «Перун», Диплома III степен - «Златен лъв». .

Почетната купа на победителите бе връчена от президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе, който подкрепи идеята за организирането на тази интелектуална игра за българската младеж и поднесе учредени от него награди на победителите и участниците.

Играта приключи с усмивки и радостни впечатления за всички присъстващи. Те си правиха снимки за спомен с победителите и участниците и с нетърпение очакват следващото интелктуално надпреварване, което ще стане традиционно всяка година.

Гаяне Гулканян

: