replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ОДЕСКИЯТ ОБЛАСТНЕН СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ПРОВЕДЕ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ОДЕСКИЯТ ОБЛАСТНЕН СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ПРОВЕДЕ ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ

В работата на конференцията, преминала във Всеукраинския център за българска култура, взеха участие 169 делегати, които представляваха почти всички вузове на Одеса. Почетен гост на мероприятието бе президентът на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе, който приветства делегатите и им пожела успешна работа. «От това, какво решение ще вземете днес, зависи по-нататъшното развитие на Съюза на българската младеж. Продиктувани от времето, днес са необходими промени, които ще активизират младите българи около българската идея, които ще съдействат за ползотворно сътрудничество с други младежки организации…», - подчерта той.

Според дневния ред делегатите на конференцията   разгледаха три въпроса, главният от които бе изборите на нов председател.

По първия въпрос – отчет на председателя   за дейността на Съюза за отчетния период – Петър Къса   маркира основните направления, по които последните години работи Съюза. Проведени са редица кръгли маси,   тематически вечери, литературно-музикални срещи. Съюзът на българската младеж води активна работа за консолидацията на младите българи, провежда   мероприятия в елитни   клубове. Проведени са редица спортни състезания в Одеса и Одеска област, както между отбори с български състав участници, така и интернационални срещи.

  Наред с постиженията, според Петър Къса, има доста въпроси, които така и останаха нерешени. Завършвайки отчетния доклад Петър Къса пожела на новото ръководство да обърне внимание на тези моменти.

Страстите   в залата на ВЦБК са разгорещиха по време на разглеждането на втория въпрос на дневния ред – изборите на ново ръководство. За нов председател на ООБСМ бяха предложени 3 кандидатури: Юрий Шарогородский, Иван Бааджи и Иван Стоянов. Тримата активни кандидати представиха своите предизборни програми, които бяха наситени с юнашки максимализъм, но въпреки това и в трите имаше рационално зърно.   Всеки от кандидатите   изяви желание да продължи да работи за българската идея сред младите хора, да подобри състава на организацията не само количествено, но и качествено, да разшири сътрудничеството с   други младежки организации. Според резултатите огласени от бройната комисия за нов председател на Одеския областен съюз на българската младеж бе избран Юрий Шарогородский. За него гласуваха 101 от 169 делегати. Изказвайки благодарност за подкрепата, Юрий Шаргородский отбеляза, че ще отчете всичките пожелания и препоръки и ще се постарае да обедини всичките млади българи, независимо от резултатите на гласуването.   В потвърждение на думите си той предложи за свои заместници Иван Бааджи и Иван Стоянов. След като бяха утвърдени заместниците,   бе избран и отговорен секретар на ООБСМ Олга Ерешкова. Същия ден според Устава на организацията бе избран и Съвет на Съюза на българската младеж. В него влязоха 21 представители от различни вузове, основно активисти на Съюза. Утвърден бе и съставът на ревизионната комисия от 3 човека с председател Евгений Тимуржи.

На последната отчетно-изборна конференция на ООБСМ единогласно бе взето решение да се внесат изменения в Устава относно срока на пълномощията на ръководството.   Според това решение поредната отчетно-изборна конференция на ООБСМ ще се проведе през 2011 г. Това ще стимулира ръководството за по-активна и плодотворна дейност сред българската младеж.

: