replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ОТЧЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА Г-Н АНТОН КИССЕ ЗА РОЛЯТА НА АСОЦИАЦИАЦИЯТА В КОНСОЛИДИРАНЕТО БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА ПРЕЗ 2011 г.

ОТЧЕТ НА ПРЕЗИДЕНТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА Г-Н АНТОН КИССЕ ЗА РОЛЯТА НА АСОЦИАЦИАЦИЯТА В КОНСОЛИДИРАНЕТО БЪЛГАРСКАТА ДИАСПОРА ПРЕЗ 2011 г.

С обявяването независимостта на демократична Украйна представителите на всички националности получиха правото на законодателно ниво да запазват етническата си принадлежност, образователните и исторически ценности на своя народ. Културно-просветните интереси на българската общност в Украйна, шеста по численост в страната, от 1993 г. изразява Асоциацията на българите в Украйна, която се утвърди в Украйна и България като най-мащабната легитимна българска общоукраинска културно-просветна организация. В основата на сегашния отчет ще залегне дейността на Асоциацията през периода на 2011 г., неправителствена структура, извършва целенасочена дейност по консолидиране на българската диаспора, възраждане и развитие на родния език, приобщаване на младото поколение към културните и исторически ценности на българския народ, продължаване традициите и обичаите на предците. Асоциацията играе важна роля в изграждането на етнонационалната политика в държавата, съхраняването на междунационално съгласие и просперитета на поликултурна Украйна. Свидетелство за това е членуването и активно участие на Асоциацията в работата на Съвета по въпросите на етнонационалната политика при Президента на Украйна, на Съвета на етнонационалните областни обединения при Управленията на културата и туризма в Одеска и Запорожка област, АР Крим.

  Дейността на Асоциацията на българите в Украйна в отстояването и реализирането на културно-образователните права на българите в Украйна през 2011 г. маркира активност по обединяване на българската диаспора в Украйна, запазване и развитие на образованието и културата на българската диаспора, разширяване структурната мрежа на Асоциацията на българите в Украйна - създаване на български културно-просветни дружества в селата и градовете, компактно населени с българско население.

На даден етап в състава на Асоциацията влизат над 120 български дружества и организации от всички региони на Украйна: Одеска, Николаевска, Запорожка, Кировоградска, Полтавска, Ровненска, Тернополска, Харковска, Киевска, Виницка, Волинска, Днепропетровска, Донецка, Житомирска, Закарпатска, Иванофранковска, Луганска, Лвовска, Сумска, Хмелницка, Черкаска, Черниговска, Черновецка област и АР Крим. Разшири се мрежата на български те първични организации в местата с компактно българско население в Бесарабия. Такива са създадени в българските села на Болградски, Измаилски, Тарутински, Саратски, Арцизки Ивановски и Коминтерновски райони на Одеска област. Открити са центрове за българска култура и български клубове в Одеса, Болград,   Белгородднестровск, Симферопол, Измаил, Арциз, Рени, Иличьовск, Бердянск и другаде.

На 8 септември 2011 година в Киев имаше официално посещение на вицепрезидента на Р България г-н Ангел Марин в Киев, по време на което бе   тържествено открит бюст-паметник на една от най-ярките личности в историята на национално-освободителното движение на България и най-популярния тракийски бунтовник и революционер Капитан Петко войвода. През октомври месец на   посещение в Бесарабия бе председателят н а ДАБЧ г-н Росен Иванов. Поводът бе 170-та годишнина от основаването на Чийшийското СОУ, Болградски район, и честванията на Деня на бесарабските българи. В рамките на празненствата бяха обсъдени текущи въпроси, свързани с развитието на културно-просветнага дейност на българската общност.

 

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

През 2011 година в Одеса бяха проведени 2 заседания на Изпълкома на Асоциацията, в дневния ред на които бяха обсъдени важни въпроси за бъдещето развитие на диаспората, а именно:

- подобряване дейността на Асоциацията на българите в Украйна сред българските дружества и организации и разширяване на Асоциацията в районите с компактно българско население на Одеска област (Болград, Измаил, Тарутино, Сарата, Арциз, Килия, Рени) и Запорожка област (Приморск, Бердянск, Приазовск, Мелитопол);

- отстояване пред държавните органи на Украйна въпроси те относно   изучаването на български език и литература в детските градини и училища в селата и градовете с компактно българско население;

- постигане на споразумение с ръководството на Одеска област в отстояването на Всеукраинския център за българска култура в град Одеса;

- участие в междуправителствени преговори за съвместно сътрудничество между Украйна и България в сферата на образованието и културата;

- привличане на младото поколение към активна дейност във възрожденския процес на Асоциацията с цел изграждане на българско самосъзнание;

- участие в организирането и провеждането на юбилейни дати: откриване на паметник на Петко Войвода в Киев; откриване на паметна плоча на бесарабския български писател Иван Мавроди в с. Катаржино, Ивановски район, по случай неговата 100-годишнина от рождението и отбелязване на 10 години от създаването на Българското дружество в Катаржино; честване на 20 години от създаването на Запорожкото областно българско дружество; организиране на регионален Фестивал на славянската писменост и на българската просвета и култура в с. Ровное, Тарутински район;   организиране на регионален празник, посветен на Деня на бесарабските българи в Арциз; честване на 170 години от основаването на Чийшийското СОУ, Болградски район; участие   III Събор на българите в Таврия и 15- годишнината на Запорожкото градско българско дружество „Роднина” в Запорожие; участие в IV международни Български срещи   и в XII международна научна конференция «Българите в Северното Причерноморие» в Судак, АР Крим; Международен младежки фестивал в Каварна, България;   и мн.др.

  ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

Една от главните насоки в дейността на Асоциацията е запазването, развитието и функционирането на българския език в местата с компактно българско население. Асоциацията активно съдейства за изучаването на българския език в украинската образователна система и за пропагандиране на обучението на младежи от български произход във висшите училища на България.

През 2011 г., изпълнявайки ратифицираната от Украйна Европейска харта на регионалните езици и езиците на националните малцинства, Асоциацията на българите в Украйна взе активно участие в орагнизирания от   Областното управление на образованието при Одеската областна държавна администрация и Института за усъвършенстване на учителите разширен областен семинар по български език на тема: «Използването на интернет-ресурси и мултимедийни технологии в часовете по български език и литература», който премина базата на Криничанското СОУ, Болградски район.  

Асоциацията успешно спечели проект по Национална програма «Роден език и култура» на Министерството на образованието, науката и младежта на Република България, в резултат на който 33 училища с български състав ученици от Болградски, Саратски, Арцизки, Тарутински и Татарбунарски райони   ще бъдат осигурени с компютърна и   мултимедийна техника, благодарение на което ще се усъвършенства учебния процес.

Активно участие Асоциацията взе в провеждането на откритата областна ученическа олимпиада по български език, която премина през месец март в гр. Одеса и в която се надпреварваха най-добрите ученици българчета от   9, 10 и 11 класове от Одеска и Запорожка област. От името на Асоциацията на победителите бяха поднесени ценни паметни призове.

По инициатива на Кабинета на з аместник министр-председателя и министъра на финансите г-н Симеон Дянков и със съдействието   на Министерството на образованието младежта и науката в периода от 25 до 29 април т.г. се проведе кандидатстудентска кампания по 103 Постановление на МС за ученици от българските общности от Украйна и Р Молдова . По време на к ариерния форум представители на МОМН и висши учебни заведения в Р България предоставиха информация за условията за кандидатстването и възможностите на обучението в Р България. Партньор по осъществяването на културно-образователния проект от Украйна бе Асоциацията. От Одеска област   заминаха 40 ученици придружени от 5-ма преподаватели.

Асоциацията взе най-активно участие в осъществяването на поредното българо-украинско междудържавно сътрудничество в сферата на образованието – кандидатстудентската кампания за обучение в българските висши училища, която се   осъществява въз основа на двустранен Протокол за сътрудничество между МО М Н на България и МОН на Украйна и по 103-то Постановление на Министерския съвет на Р България.  

За развитието на образователния процес на българската диаспора в Украйна голямо значение има работата на делегираните преподаватели по български език и история, хореографи и музиканти от МО М Н на България, които на професионално ниво обучават ученици и студенти българи. На даден етап преподаватели и научни сътрудници работят в Киев, Одеса, Бердянск,   Приморск, Болград. За съжаление поради икономическата криза през учебната 2010-2011 година МОМН закри 4 преподавателски места по български език и литература и народни танци   в Одеския ЮУ Д ПУ „К.Д. Ушински”, в Запорожкия   университет, в Мелитополския университет, преподавателското място по народни танци в Евгеновка, Тарутински район, Одеска област, които   са изключително важни за културното развитие   на българите от Украйна. Асоциацията официално постави този проблем пред българското образователно министерство с молба да бъде ревизирано това решение.

По линия на МОМН на България Асоциацията успя да организира и изпрати 50 най-добри ученици по български език и литература на лятна почивка в детски лагери в България.

Гореизложените въпроси, засягащи образователната сфера на българската диаспора, са сериозни и с дългосрочен период на изпълняване. Това обаче не спира Асоциацията да ги поставя и отстоява пред държавните институции на Украйна и България.

 

  КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ

Второто главно направление в работата на Асоциацията и нейните членове е културно-масовата дейност, която допринася за запазването на българската ни идентичност. През 2011 година бяха отбелязани много дати и юбилеи, значими за българската диаспора в Украйна.

За първи път в Одеса бе открит Фестивал на съвременното българско кино, който премина от 23 до 27 май във Всеукраинския български културен център. В рамките на Фестивала бяха прожектирани филми от съвременното българско кино. Организатори на проявата са Националния т филмов център към Министерството на културата на България, ДАБЧ, Генералното консулство на България в Одеса, Одеската областна държавна администрация, Асоциацията на българите в Украйна с творческата подкрепа на кинорежисьора Васил Барков .

Също по случай Деня на славянската писменост по инициатива   и с усилията на Асоциацията и с подкрепата на ръководството на Тарутински район в с. Ровное премина регионален фестивал с участие на най-добрите български фолклорни и танцови състави от Бесарабия.

24 май – Денят на българската просвета и славянската писменост достойно бе отбелязан и във Всеукраинския център за българска култура в гр. Одеса, в българските центрове в Болград, Измаил, Рени, Бердянск, в училища и обществени организации.

В рамките на Договора за сътрудничество между Асоциацията и Съюза на тракийските дружества в България и   по повод 165-годишнината и рождението на капитан Петко Войвода   в Киев бе установен бюст-паметник на националния герой. В украинската столица той е 33-тият паметник на Петко Киряков. В България те са 30, един има в Рим и един в частен двор в родното място на войводата - гръцкия град Осини. Той е изграден по инициатива и съвместни усилия на Съюза на тракийските дружества в България и Асоциацията на българите в Украйна с подкрепата на Киевската градска държавна администрация. Идеята за създаване на паметник на капитан Петко Войвода в Киев е на покойния председател на Съюза на тракийските дружества в България   Костадин Карамитрев. На церемонията присъстваха в ицепрезидентът на Р България Ангел Марин, Виктор Анатолиевич Майко, заместник-министър на външните работи на Украйна, Михаил Илич Кучук, заместник-ръководител на Киевската градска държавна администрация, Галина Гарега, ръководител на с екретариата на Киевския съвет, Красимир Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества в България и Димитър Владимиров, посланик на България в Украйна.

Н а 4-6 ноември в гр. Судак (АР Крим) по инициатива на Кримското републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”, с подкрепата на Асоциацията на българите в Украйна и Посолството на РБългария в Украйна се проведе IV Международен фестивал «Български срещи».   Традицията да се провеждат Дни на националната култура под название «Български срещи» в Крим възниква преди 15 години, когато активно започва да функционира Кримското републиканско българско дружество «Паисий Хилендарски». Срещите се провеждат в Симферопол, Коктебел, Желябовка, Керч – различни градове и селища в Крим, където активно работят българските организации. Целта на тези срещи е обединяването на   сънародниците, разделени по време на депортацията. Постепенно с активната подкрепа на Асоциацията на българите в Украйна и Посолството на Република България в Украйна «Българските срещи» от Дни за национална култура прерастват във фестивал, който от 2006 година става международен.

В рамките на Български срещи в Судак, на 4-6 ноември, се състоя Международна научно-практическа конференция «Българите в Северното Причерноморие», в която взеха участие над 50 учени от Украйна, България, Молдова, Русия и Полша. Стана традиция вече организатори на научния форум да са: Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Държавната агенция за българите в чужбина, Кримския филиал на националния институт за археология на Академията на науките на Украйна, Таврийския национален университет „Владимир Вернадски”, Кримския републикански етнографски музей, Асоциацията на българите в Украйна, Одеското дружество на българистите, Кримското републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”.

Тържествено бяха отбелязани   юбилейните дати на членките на Асоциацията – 20 години на Запорожкото областно българско дружество, 15 години на Запорожкото градско българск о дружество „Роднина”, 10 години от основаването на Българското районно дружество „Катаржи”.

През октомври в Запорожие   премина трети регионален Събор на българите в Таврия. Инициатор и   организатор на мероприятието е   Запорожкото градско българско дружество „Роднина”.

             На 29 окомври 2011 г. по инициатива на Асоциацията на българите в Украйна и със съдействието на Болградския български център и ръководството на Арцизки район мащабно бе организиран регионален фестивал, посветен на   Деня на бесарабските българи   в Арциз. За участие в тържеството пристигна високо представителство на България в лицето на   Извънредния и пълномощен посланик на Република България в Украйна г-н Димитър Владимиров, Генералния консул на Република България в гр. Одеса г-н Стоян Горчивкин, председателя на ДАБЧ г-н Росен Иванов, зам. - председателя на Съюза на тракийските дружества г-н Милен Люцканов. В концертната програма взеха   участие над 15 фолклорни и танцови състави от Болградски, Саратски, Арцизки, Измаилски и Тарутински , Одеска област.

По случай   170- та годишнина на Городненското СОУ, Болградски район по представяне на Асоциацията училището бе наградено     с Паметен медал «Иван Вазов» на Държавната агенция за българите в чужбина при Министерския съвет на Република България.

Традиционно   Асоциацията взе участие в   мероприятията за поклонение, посветени на   великия Кубрат – владетеля на Стара България. В церемонията п ред паметника на Кубрат в с. Мала Перещепино, Полтавска област взеха участие представители от различни български дружества в Украйна от Полтавска, Кировоградска, Запорожка, Одеска области и гр. Киев, Посолството на България в Украйна. В рамките на акцията   делегация на   Асоциацията посети Малоперещепинското училище, с което поддържаме много топли и приятелски връзки. Ето така народната дипломация на двата   народа – украинския и българския – съдейства за дружеските отношения между нашите държави.

През месец май Асоциацията делегира 100 младежи, участници във фолклорни танцови и вокални български ансамбли, за участие в Седмия международен общобългарски младежки фолклорен фестивал "С България в сърцето" в Каварна, България. Организатори на събитието са община Каварна, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, продуцентска къща "Пирина" и народният певец Илия Луков. От Украйна взеха участие български ансамбли от Одеска област (народния т ансамбъл „Гердан”, с. Виноградовка, Арцизки район ; народния т ансамбъл „Китчица пъстра” с. Василевка, Болградски район ; народният ансамбъл „Славей”, с. Городнее, Болградски р-н ) , самодейци от Бердянското българско-културно-просветно дружество „Родолюбие” и от гр. Приморск.

С усилията на Всеукраинския център за българска култура, както и на регионалните български центрове и дружества през цялата година бяха проведени и отбелязани дати от историческия и традиционен български календар: празникът Трифон Зарезан, Баба Марта, 2 юни – Деня на паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, Деня на на родните будители, Българска баница, коледно-новогодишните празници и мн. др.

През юли месец в българското село Катаржино, Ивановски район, Одеска област по случай 100-годишнината от рождението на българския писател от Украйна Иван Мавроди бе открита паметна плоча и се състоя представяне на преиздадените му произведения, събрани в пет тома. Мероприятията, посветени на 100-годишнината от рождението на нашия сънародник, основоположник на бесарабската българска литература съвпадна с честването на десетгодишния юбилей на Катаржинското българско дружество.

С цел стимулиране и обединяване на българската младеж в Одеса и Одеска област, където е най-многобройно компактното българско население, Асоциацията съвместно със Съюза на българската младеж организира големи български партита и младежки конкурси „Мис българка” в елитния   нощен   клуб „Итака”, а също така мероприятия във Всеукраинския български културен център в гр. Одеса. Продължи традиционното провеждане на интелектуалната игра «Брейн-ринг», в която взеха участие студенти-българи от одеските вузове.

През лятото Асоциацията поощри 10 българчета на ученическа възраст от Одеска област за участие в Международния лагер «Извори на толерантността», организиран от Конгреса на националните дружества и организации в Украйна. Лагерът премина в Западна Украйна.

В ежегодния конкурс «Човек на годината - 2011» бяха номинирани 12 достойни имена - изявени българи в сферата на науката, образованието, културата, изкуството, политиката, меценатството. В Номинацията «Будителство и просвещение» са наградени: Анна Стоянова – зам.-председател на Арцизкото българско дружество „Христо Ботев”,   Полина Станева-Коростелева – отговорен секретар на Кримското републиканско българско дружество „Паисий Хилендарски”; Николай Гайдаржи - директор на Ровненското СОУ, Тарутински район. В номинацията „Наука” награда получи Владимир Милчев – проф. д.и.н., зам.-катедра по история в Запорожкия национален университет. В номнацията « Култура и творчество» са номинирани: Дмитрий Флоров – зам.-началник на Управлението на културата и туризма при Одеската облгосадминистрация; Наталия Нижекиойская – директор на Новоивановския ДК, Арцизки район; Елена Недева – член на Измаилската община „Света София». В номинацията «Човек и земя» е награден   Афанасий Самунжи – председател на едно от най-големите селскостопански предприятия в Бесарабия   - българското село Криничное, Болградски район. В номинацията „Икономика и производство” е номиниран   Иван Гогунский – началник на производствен отдел   в Одеската дирекция на „Укртелеком”, член на Съвета на Одеското българско дружество. В номинацията „Спорт” са номинирани: Николай Стоянов – заслужил треньор на Украйна; Футболен отбор   „Заря”, Саратски район.   В Номинацията   «Връзка с прародината” е награден Валентин Старчев – професор, член на Съюза на българските архитекти на България.

 

ВРЪЗКИ С БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

С особена гордост може да се отбележи, че независимо от смяната на политическите сили в България, политиката към българите в Украйна не променя своя курс. Асоциацията има висок авторитет и дългогодишни връзки с официалните институции на България: Министерския съвет, Президентството, Народното събрание, кметството на София, Държавната агенция за българите в чужбина, Съюза на българските писатели. Много активна е и плодотворна работата с Посолството на България в Украйна и Генералното консулство на България в Одеса. Имаме договори за сътрудничество със Съюза на тракийските дружества в България, Фондация „Българска памет” и Фондация «Славяни» и Федерация за приятелство с народите от Русия и ОНД . А ктивно сътрудничим с Общонародна фондация «Христо Ботйов», Фондация «Васил Левски», Фондация «Мати Болгария» и др.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През годините с   усилията на   Асоциацията на българите в Украйна, поела отговорност да защитава интересите на нашите сънародници, са постигнати големи успехи в запазването на националната идентичност на нашия народ,   развитието на родния език и укрепване то на отношения та между България и Украйна.

Нашата неправителствена организация има високи постижения. Асоциацията взе участие в няколко десетки най-различни тържества и мероприятия. Тук трябва да се отбележи и активно то ни   сътрудничество както с местните регионални власти (кметове на села и градове, ръководители на стопанства), така и с официалните институции на Украйна .      Безусловно политическите процеси в държавата се отразяват на обществото като цяло, в това число и на обществените организации. С увереност може да се каже, че през последните години ние сериозно заявихме за себе си и за своята дейност и най-вече   имаме подкрепа и доверие у народа. И това ни вселява вяра и надежда за дългосрочна дейност на българската възрожденска нива в Украйна.

 

Антон   КИССЕ,

Президент на Асциацията на българите в Украйна

 

: