replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА ПРЕЗ 2010 ГОДИНА: ДЕЙНОСТ, ПОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА  ПРЕЗ 2010 ГОДИНА: ДЕЙНОСТ, ПОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВИ

Формирането и развитието на процесите на българското възражданев Украйна, а следователно и дейността на Асоциацията на българите в Украйна става в унисон със строителството на нова независима Украйна. Културно-просветните интереси на българската общност в Украйна от 1993 г. изразява Асоциацията на българите в Украйна, която се утвърди в Украйна и България като монолитна и легитимна българска общоукраинска културно-просветна организация. През своя 17-годишен период Асоциацията извършва целенасочена дейност по консолидиране на българската диаспора, възраждане и развитие на родния език, приобщаване на младото поколение към културните и исторически ценности на българския народ, продължаване на традициите и обичаите на предците. Асоциацията играе важна роля в изграждането на етнонационалната политика в държавата, съхраняването на междунационално съгласие и просперитета на поликултурна Украйна. Свидетелство за това е членуването на Асоциацията и вземане на активно участие в работата на Съвета по въпросите на етнонационалната политика при Президента на Украйна, на Съвета на общоукраинските етнонационални организации при Държавния комитет по въпросите за работа с националностите и религията, на Съвета на етнонационалните областни обединения при Управлението за работа с националностите и религията на Одеската облгосадминистрация, както и в АР Крим и Запорожка област.

Дейността на Асоциацията на българите в Украйна в отстояването и реализирането на културно-образователните права на българите в Украйна през 2010 г. маркира активност по обединяване на българската диаспора в Украйна , запазване и развитие на образованието и културата на българската диаспора , разширява не структурната мрежа на Асоциацията на българите в Украйна - създаване на български културно-просветни дружества в селата и градовете, компактно населени с българско население.

На даден етап в състава на Асоциацията влизат над 1 2 0 български дружества и организации от всички области на Украйна: Одеска, Николаевска, Запорожка, Кировоградска, Полтавска, Ровненска, Тернополска, Харковска, Киевска, Виницка, Волинска, Днепропетровска, Донецка, Житомирска, Закарпатска, Иванофранковска, Луганска, Лвовска, Сумска, Хмелницка, Черкаска, Черниговска, Черновецка и АР Крим. Разшири се мрежата на български първични организации в местата с компактно българско население в Бесарабия. Такива са създадени в българските села на Болградски, Измаилски, Тарутински, Саратски, Арцизки Ивановски и Коминтерновски райони на Одеска област . Открити са центрове за българска култура и български клубове в Одеса, Болград,   Белгородднестровск, Симферопол, Измаил, Арциз, Рени, Иличьовск, Бердянск и другаде.

През 2010 година в Украйна имаха посещения две български правителствени делегации. В периода от 5 до 7 септември   българска правителствена делегация в състав от заместник министър-председателя на Р България и министър на финансите Симеон Дянков и министър без портфейл Божидар Димитров бяха на работно посещение в Одеса и Одеска област. Поводът б е честването на 125-та годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия, което   премин а в Болград със съдействието и усилията на Болградската района държавна администрация, Асоциацията на българите в Украйна и Болградската гимназия «Г.С. Раковски».

  По време на посещението си в Одеска област членовете на българското правителство има ха срещи с ръководството на Одеска област . Работна среща бе организирана и с   представители на българската общност в Одеса в Българския културен център, където Асоциацията постави насъщни въпроси касаещи по-нататъшната съдба на ВЦБК, усъвършенстването на 103-то Постановление на Министерския съвет на България и Протокола за сътрудничество   между българското и украинското МОН,   съкра щаването бройки на българските лектори в Украйна.

Седмица по-късно, н а 13-14 септември българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, пристигна с официална визита в Украйна – Киев и Одеса - по покана на председателя на Върховната Рада Владимир Литвин. Най-емоционалната част от визитата на българска парламентарна делегация стана срещата с българската общност в Одеса.  За срещата с  председателя на Народното събрание с е бяха събрали българи от Одеска, Запорожка  и Кировоградска област. Въодушевена от идеята  за строителство на мемориал на Българските опълченци в Болград председателят на българския парламент Цецка Цачева съобщи, че Народното събрание ще подкрепи изграждането на първия паметник на българските опълченци извън България. Визитата на парламентарната делегация, водена от Цецка Цачева  в Украйна приключи с откриването на изложбата "Епохата на цар Фердинанд Първи" в рамките на 100-годишнината от откриването на Генералното консулство на РБългария в Одеса.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

През 2010 година в Одеса премина Извънредна   конференция на Асоциацията, в която взеха участие   участие 350 делегати от 85 селски, районнни, областни и републиканск и български дружества от цяла Украйна. Разглеждайки, съгласно дневния ред ,   молбата на президента на Асоциацията на българите в Украйна   за оставка и становището относно сградата на ВЦБК, за необоснованите обвинения и нападки срещу българската диаспора и Асоциацията ,   Извънредната конференция      единогласно реши да откаже да удовлетвори молбата на президента, която на даден етап от българското национално движение е нецелесъобразна и невъзможна. С решение на конференцията бе избран още един вицепрезидент Виталий Петков и член на изпълкома на Асоциацията   председателят на Арцизкото районно българско дружество „Христо Ботев” Евгений Пеливан.

 Проведени бяха запланираните 4 заседания на Изпълкома на Асоциацията , в дневния ред на които бяха обсъдени важни въпроси за бъдещето развитие на диаспората, а именно:

- подобряване дейността на Асоциацията на българите в Украйна сред българските дружества и организации и разширяване на Асоциацията в районите с компактно българско население на Одеска област (Болград, Измаил, Тарутино, Сарата, Арциз, Килия, Рени) и Запорожка област (Приморск, Бердянск, Приазовск, Мелитопол);

- отстояване пред държавните органи на Украйна на въпроси те за изучаването на български език и литература в детските градини и училища в селата и градовете с компактно българско население;

- отстояване на Всеукраинския център за българска култура в град Одеса и изработване на обръщения до държавните органи на Украйна и България в защита на ВЦБК;

- участие в междуправителствени преговори за съвместно сътрудничество между Украйна и България в сферата на образованието и културата;

- привличане на младото поколение към активна дейност във възрожденския процес на Асоциацията и изграждане у тях българско самосъзнание;

- участие в организирането и провеждането на юбилейни дати: откриване на паметник на Христо Ботев в Олшанка, Кировоградска област и Арциз, Одеска област; откриване на паметник на Иван Колев в с. Бановка, Болградски р-н; честване на 1 6 0 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов в Одесса; честване на 180 години от основаването на селата Кулевча, Саратски р-н, Ровное и Волное, Тарутински р-н; честване на 10 години от създаването на Всеукраинския вестник «Украйна: българско обозрение»,   1 5 години на Мелитополското българско дружество «Балкан», 15 години на Южненското българско дружество, 15 години на Българската катедра към Филологическия факултет при ОНУ «И.И. Мечников», 15 години на откритата ученическа олимпиада по български език и   литература; организиране на Фестивал на славянската писменост и на българската просвета и култура в Болград; участие в Регионален събор в Преслав и Регионален фестивал „Извор” в Бердянск, Запорожка област; XI международна научна конференция «Българите в Северното Причерноморие»; Международен младежки фестивал в Каварна, България; VI Световна среща на българските СМИ във Виена, Австрия и мн.др.

 ПРОСВЕТНА ДЕЙНОСТ

Една от главните насоки в дейността на Асоциацията е запазване то , развитие то и функциониране то на българския език в местата с компактно българско население. Асоциацията активно съдейства за изучаването на българския език в украинската образователна система и за пропагандиране на обучението на младежи от български произход във висшите училища на България.

През 2010 г., изпълнявайки ратифицираната от Украйна Европейска харта на регионалните езици и езиците на националните малцинства, Асоциацията на българите в Украйна инициира съвместно с Областното управление на образованието при Одеската областна държавна администрация и Института за усъвършенстване на учителите провеждането на разширен областен семинар по български език, който премина базата на Болградската гимназия «Г.С. Раковски».  

Асоциацията успешно спечели проект по Национална програма «Роден език и култура» на Министерството на образованието, науката и младежта на Република България , в резултат на който 32 училища от Болградски, Измаилски, Саратски, Арцизки, Тарутински р-н, Одеска област, Приморски и Бердянски р-н, Запорожка област, а също и 3 Български културни центъра в Одеса, Болград и Бердянск бяха осигурени с 600 български народни носии и 40 български народни инструмента на стойност 70 хиляди евро.

Активно участие взехме в провеждането на 15 юбилейна открита областна ученическа олимпиада по български език, която премина през месец март в гр. Одес а и в която се надпреварваха най-добрите ученици-българчета от   9, 10 и 11 класове от Одеска и Запорожка област, АР Крим. От името на Асоциацията на победителите бяха подн есени ценни паметни призове.

За развитието на образователния процес на българската диаспора в Украйна голямо значение има работата на делегираните преподаватели по български език и история, хореографи и музиканти от МОН на България, които на професионално ниво обучават ученици и студенти българи. На даден етап преподаватели и научни сътрудници работят в Киев, Одеса, Бердянск,   Приморск, Болград. За съжаление поради икономическата криза през учебната 2010-2011 година МОМН закри 4 преподавателски места по български език и литература и народни танци   в Одеския ЮУПУ „К.Д. Ушински”, в Запорожкия   университет, в Мелитополския университет, преподавателското място по народни танци в Евгеновка, Тарутински район, Одеска област, които   са изключително важни за духовното битие на българите от Украйна. Асоциацията официално постави този проблем пред българското образователно министерство с молба да бъде ревизирано това решение.

По линия на МО М Н на България Асоциацията успя да организира и изпрати 50 най-добри ученици по български език и литература на лятна почивка в детски лагери в България.

Асоциацията взе най-активно участие в осъществяването на поредното българо-украинско междудържавно сътрудничество в сферата на образованието – кандидат-студентската кампания за обучение в българските висши училища, която се   осъществява въз основа на двустранен Протокол за сътрудничество между МОН на България и МОН на Украйна и 103-то Постановление на Министерския съвет на Р България.

Друга важна възпитателно-патриотическа акция за младото поколение на съвместната инициатива на Асоциацията и Фондацията е едноседмичната езикова практика във Варна. През месец октомври 1 5 0 най-добри ученици от училищата с български състав ученици от Одеска област посетиха България по тази програма, по време на която на нашите деца бяха изнесени лекции по история и култура на българския народ, а също така организирани екскурзии по историческите места на България – Велико Търново, Преслав, Плиска.

Гореизложените въпроси, засягащи образователната сфера на българската диаспора, са сериозни и с дългосрочен период на изпълняване. Това обаче не спира Асоциацията да ги поставя и отстоява пред държавните институции на Украйна и България.

  КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ

Второто главно направление в работата на Асоциацията и нейните членове е културно-масовата дейност, която допринася за изграждането на българско самосъзние и запазването на българската ни идентично с т. През 2010 година бяха отбелязани много дати и юбилеи, значими за българската диаспора в Украйна .

В навечерието на духовния празник на българската просвета и култура на 22 май 2010 г. Асоциацията на българите в Украйна организира общоукраински Фестивал на славянската писменост и на българската просвета и култура в гр. Болград. В рамките на Фестивала официално стартира кампания на строителството на мемориал на Българските опълченци в Болград. Във Фестивал а взеха участие повече от 20 най-добрите български фолклорни и танцови състави от Одеска, Запорожка, Кировоградска области, Молдова и България.

24 май – Денят на българската просвета и славянската писменост достойно бе отбелязан във Всеукраинския център за българската култура в гр. Одеса, в българските центрове в Болград, Измаил, Рени, Бердянск, в училища и обществени организации.

През октомври 2010 г. в Мелитопол се състоя поредната XI Международна научна конференция ‘‘Българите в Северното Причерноморие” , посветена на 100-годишнината от изследванията на академик Николай С. Державин в Бессарабия , която премина в Мелитополския държавен педагогически университет ‘‘Богдан Хмелницки”. 
През последните години организатори на международния научен форум са: Великотърновският университет ‘‘Св. св. Кирил и Методий”, България, Асоциацията на българите в Украйна, Държавната агенция за българите в чужбина, Одеското научно дружество на българистите, Мелитополското дружество за българска култура ‘‘Балкани” . В конференцията взеха участие близо 60 учени от Украйна, България, Молдова, Русия и Полша.

На 2 юни -   Денят на всенародна та почит към паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на Българи я, тържествено бе открит паметник на великия поет и революционер Христо Ботев. Проявата бе осъществена от Асоциацията съвместно с ъс съдействието и организацията на Олшанското районно българско дружество «Алфатар» .   А на 6 юни бе открит още един бюст-паметник на Христо Ботев в гр. Арциз. Инициатор и организатор е   Арцизкото районно българско дружество «Христо Ботев» .

15-годишен юбилей отбеляза на 21 май катедра „Българска филология” при Филологическия факултет на ОНУ „И.И. Мечников”. Одеският университет е един от големите научни и учебни центрове на славянознание в Украйна. Важна крачка за развитието на българистиката и за възвръщане позицията на славянската филология в Одеския университет става създаването на българско отделение на Филологическия факултет през 1995 г. Именно тук единствено в цяла Украйна има пълен курс на обучение по българска филология, прием на студентите се извършва абсолютно всяка година (за учебната 2009-2010 година общо има 80 студенти). През периода   на съществуването на специалността бяха подготвени 140 специалисти, които се реализираха като учители по български език и литература, преподаватели във вузове, кореспонденти в български вестници и др.

По случай 160-та годишнина от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов във Всеукраинския център за българска култура бе организирана кръгла маса на тема «Вазов и Одеса», в която взе ха участие учени и студенти от Българската катедра на Одеския национален университет «И.И. Мечников».

През 2010 г. българските села Ровное, Волное, Тарутински р-н и Кулевча, Саратски р-н тържествено отбелязоха 180- та годишни на от основаването си. По случай юбилейните дати в Ровное и Кулевча бяха установени паметници на основателите на селата – първите български преселници.

  Тържествено бяха отбелязани   юбилейните дати на членките на Асоциацията – 1 0 години от основаването на всеукраинския български вестник „Украйна: българско обозрение” , 1 5 години от основаването на Мелитополското българско дружество „Балкан”   и 1 5 години на Южненското градско българско дружество.

През октомври в с. Преслав, Запорожка област се проведе втори регионален Събор на българите в Таврия. Като инициатор и главен организатор на мероприятието излезе   Запорожкото градско българско дружество „Роднина”. Преслав не случайно   е избран –   в края на 19 началото на 20 век той е бил   най-големият културен и образователен център сред българските села в Таврия.

В Бердянск за 8-ми път   Бердянското българско дружество „Родолюбие” проведе Регионален фестивал на българската култура „Извор” в Таврия.

             През месец май 20 10 г.   във Виена премина Шест а световна среща на българските меди . В медийния форум взеха участие над 1 00 български журналисти от над 20 страни. Асоциацията бе представена от главни я редактор   на в-к «Украйна: българско обозрение”    Мария Попова.

На 29 окомври 2010 г. по инициатива на Асоциацията на българите в Украйна и със съдействието на Болградския български център и Болградския районен отдел култура мащабно бе отбелязан Денят на бесарабските българи   в едно от най-голямото българо-гагаузко село Кубей, Болградски район. В тържеството взеха участие български фолклорни и танцови състави от Болградски, Саратски, Арцизки, Измаилски, Тарутински и Ренийски район, Одеска област.

На 28 декември българската общност от Приднестровието (непризнатата Приднестровска молдовска република) чества 2-годишнината от откриването на Български културен център при Приднестровския държавен педагогически университет „Т.Г Шевченко” в гр. Тираспол. Този център изигра важна роля в консолидирането на местните българи и тяхното активна приобщаване във възрожденския процес на диаспората.. Откриването на Българския културен център на базата на Приднестровския държавен университет «Т.Г. Шевченко» е резултат на съвместни усилия в рамките на международния тристранен договор между Асоциацията на българите в Украйна, Украинския център сътрудничество в Тираспол и ПДУ «Т.Г.Шевченко».

Традиционно   Асоциацията изрази почит пред паметта на великия Кубрат – владетеля на Стара България. В поклонението пред паметника на Кубрат в с. Мала Перещепино, Полтавска област взеха участие представители от различни български дружества в Украйна от Полтавска, Кировоградска, Запорожка, Одеска области и гр. Киев, Посолството на България в Украйна. В рамките на акцията   делегацията на   Асоциацията посети Малоперещепинското училище, с което поддържаме много топли и приятелски връзки. Ето така народната дипломация на двата   народа – украинския и българския – съдейства за дружеските отношения между нашите държави.

През месец май Асоциацията делегира 80 младежи, участници във фолклорни танцови и вокални български ансамбли, за участие в Седмия международен общобългарски младежки фолклорен фестивал "С България в сърцето" в Каварна, България. Организатори на събитието са община Каварна, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, продуцентска къща "Пирина" и народният певец Илия Луков . От Украйна взеха участие български ансамб ли от Запорожка област и от гр. Измаил Одеска област.

С усилията на Всеукраинския център за българска култура, както и на регионалните български центрове и дружества през цялата година бяха проведени и отбелязани дати от историческия и традиционен български календар: празникът Трифон Зарезан, Баба Марта, 2 юни – Деня на паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, Деня на родните будители, Българска баница, коледно-новогодишните празници и мн. др.

На 18 септември в село Бановка, Болградско се състоя тържествено откриване на бюст-паметник на легендарния български пълководец, баща на българската кавалерия, генерал-лейтенант Иван Колев. Поводът е навършването на 177 години от неговото рождение. На откриването се събраха много хора – жители на Бановка и гости от цяла Украйна и България. Иван Колев е роден на 15 септември 1863 г. в бесарабското село Бановка . Основното си образование завършва в родното си село, след което учи в Болградската гимназия.   В Украйна това е първият паметник на български пълководец.

На 1 ноември – в Деня на народните будители в Българския културен център в гр. Одеса се откри изложба на дванадесет русенски творци на тема: „Одеса – перла на Черно море, Русе – бисер на Дунава” . Събитието бе осъществ ено под патронажа на Почетния консул на Украйна в град Русе г-н Пламен Бобоков и с любезното съдействие на Асоциацията на българите в Украйна .

С цел стимулиране и обединяване на българската младеж в Одеса и Одеска област, където е най-многобройно компактното българско население, Асоциацията съвместно със Съюза на българската младеж организира големи български парти и младежки конкурси „Мис българка” и „Мистър българин”в елитните   нощни клубове «Палладиум», „Итака”,”Ибица”, а също така вечери във Всеукраинския български културен център в гр. Одеса. Продължи традиционното прове ждане на интел е ктуалната игра «Брейн-ринг», в която взеха участие студенти-българи от одеските вузове. През последните години българската младеж става все по-активна и проявява повече интерес към общите цели и задачи на българската Асоциация. За приобщаването на младежта към българските културни ценности Асоциацията полага големи усилия и организация по привличането й към разнообразни български национални и междунационални акции.

През лятото Асоциацията поощри 10 българчета на ученическа възраст от Одеска област за участие в Международния лагер «Извори на толерантността», организиран от Конгреса на националните дружества и организации в Украйна. Лагерът премина в Западна Украйна. Тук децата не само си отпочинаха, а и достойно представиха българската ни диаспора . Наред с украинци, руснаци, евреи, молдовани, гърци, кримски татари, поляци и др. те пропагандираха нашата култура и се учеха да бъдат толерантни към културата на съседните народности.

За втор и път през учебната 20 09 -20 10 г. се проведе област ен конкурс "Учител на годината" номинация "Български език и литература". В проявата, преминала на базата на Зарянското СОУ, Саратски район взеха участие 6 български учители от   Ровное, Тарутински р-н, Заря, Саратски р-н, Болградската гимназия, Ореховка, Болградски р-н, Главан, Арцизки р-н и Суворово, Измаилски р-н.

В ежегодния конкурс «Човек на годината» бяха номинирани 1 2 достойни имена в съвременната история на българското възродително движение. В номинацията „За принос в развитието на дипломатическите връзки между    България и Украйна” награда получи извънредният и пълномощен посланик на Р България в Украйна г-н Димитър Владимиров. Председателят на Съюза на тракийските дружества в България г-н Костадин Карамитрев бе номиниран „За активно сътрудничество с българската общност в Украйна”. За постижения в сферата на образованието награди получиха директорката на Болградската гимназия „Георги Раковски” г-жа Жанна Суслина и дългогодишната учителка по български език от бесерабското българско село Диветлия, Арцизки район, Одеска област г-жа Мария Мираджи.   В номинацията „За постижения по запазване на историческите ценности, развитие и популяризиране на езика, културата и традициите на българите в Украйна” бяха номинирани професор в Одеската национална музикална академия г-н Иван Ергиев, г-жа Арина Митева – ръководител на български народен състав от гр. Мелитопол, г-жа Мария Чернева – завеждаща българско читалище в таврийското българско село Вячеславка, Приморски район, Запорожка област, г-жа Екатерина Вергун – директор на Малоперещепинското СОУ, Носанжарски район, Полтавска област място, където се намира гроба на българския владетел на Стара Велика България Кубрат. Главният редактор на най-тиражирания и четен български вестник в Украйна „Украйна: българско обозрение” г-жа Мария Попова получи високата награда за творчески и журналистически постижения. За принос в развитието на българското възрожденско движение в Украйна бе награден председателят на Севастополското българско дружество, Ар Крим г-н Савелий Бучков. В номинацията „За постижения в развитието на народното стопанство и производствената сфера” победители станаха тримата братя Твердовски – собственици на нощни клубове в Одеса „Итака” и „Паладиум” , известни като български клубове, а също и г-н Николай Иванов – собственик на селскостопанско предприятие „Нива” от с. Чийшия, Болградски район, Одеска област.

По представяне на Асоциацията изявени институции и активисти в българското движение в Украйна с Паметен медал «Иван Вазов» и «Паисий Хилендарски» на Държавната агенция за българите в чужбина при Министерския съвет на Република България бяха наградени всеукраинският български вестник в Украйна „Украйна: българско обозрение” и Мария Пинти, директор на Городненското СОУ, Болградски р-н, член на Изпълкома на Асоциацията.

 

ВРЪЗКИ С БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА

С особена гордост може да се отбележи, че независимо от смяната на политическите сили в България, политиката към българите в Украйна не променя своя курс. Асоциацията има висок авторитет и дългогодишни връзки с официалните институции на България: Министерския съвет, Президентството, Народното събрание, кметството на София, Държавната агенция за българите в чужбина, Съюза на българските писатели. Много активна е и плодотворна работата с Посолството на България в Украйна и Генералното консулство на България в Одеса. Имаме договори за сътрудничество със Съюза на тракийските дружества в България, Фондация «Славяни» и Федерация за приятелство с народите от Русия и ОНД, активно сътрудничим с Общонародна фондация «Христо Ботйов», Фондация «Васил Левски», Фондация «Мати Болгария» и др.

  ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Важна насока в дейността на нашата организация е издателската дейност. Със съдействието и финансовото участие на Одеското областно Управление за работа с националностите и религиите и на Асоциацията през   20 10 г. в Одеса излезе книгата на И. Чебан „Краткая история Бессарабии и бессарабских болгар”. Подготвен е за печат и 10 том на сборника трудове от поредната международна научна конференция „Българите в Северното Причерноморие”

  П рез 2010 г. общоукраинският вестник «Украйна: българско обозрение » отбеляза 10 години от своята дейност, с което сериозно заяви за себе си като най-четеният и тиражиран български вестник в Украйна . В ъв вестника се публикуват статии за живота на българите от най-различни региони, дават се горещи новини за дейността на българските дружества из цяла Украйна, информация за район ите и сел ата , където живеят българи. Вестникът излиза всяка седмица. Издава се в. «Извор» - печатен орган на Кримското републиканско българско дружество, който отразява дейността и живота на българските организации в Крим.

Постижение на Асоциацията е учредяването на единственото по рода си в Украйна телепредаване «Българите», което се излъчва в Одеса и по цяла Бесарабия. Водеща и редактор на телепредаването е безсменната тележурналистка Ганна Пенева. Благодарение на нейните професионални предавания нашите сънародници в Одеса и Бесарабия се приобщават към ценностите на българската история, култура и традиции,   запознават се със съвременния живот на българската диаспора в Украйна, както и със съвременна България.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С   усилията на   Асоциацията на българите в Украйна, която е поела отговорност да защитава интересите на нашите сънародници, до този момент е направено   и много се прави за запазването на националната идентичност на нашия народ, з а развитието на родния език и за укрепване на междудържавните отношения между България и Украйна.

Нашата неправителствена организация има много високи постижения. Асоциацията взе участие в стотици най-различни тържества и мероприятия. Тук трябва да се отбележи и нашето активно сътрудничество както с местните регионални (кметове на села и градове, ръководители на стопанства), така и с централните украински власти. Ние сме една малка част от обществото на украинската държава.          Безусловно политическите процеси в държавата се отразяват на обществото като цяло, в това число и на обществените организации. С увереност може да се каже, п рез последните години ние сериозно заявихме за себе си и за своята дейност, за което   имаме подкрепа и доверие у народа. И това ни вселява вяра и надежда за дългосрочна дейност на българската възрожденска нива в Украйна.

 

Антон КИССЕ,

Президент на Асоциацията на българите в Украйна

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: