replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ДЕН НА ПАМЕТТА НА КОНСТАНТИН ПЕЛИВАН

ДЕН НА ПАМЕТТА НА КОНСТАНТИН ПЕЛИВАН

На 5 септември т.г. българската общност в Бесарабия отбелязва ден на паметта на първия председател на Арцизкото районно българско културно-просветно дружество „Христо Ботев”, дългогодишен вицепрезидент на Асоциацията на българите в Украйна. Във връзка с това на 5 септември в гр. Арциз ще се проведе Областен турнир по свободна борба, организиран от Асоциацията и Дружество „Христо Ботев”.

 

Константин Пеливан е един от първите обществени дейци, започнали възрожденския процес на българите в Украйна. Благодарение на председателя Пеливан активни членове на дружеството стават представители на българската интелигенция от селата в Арцизки район и град Арциз, които от 1986 г. и до днес работят на възрожденската нива.

По инициативата на българското дружество е открит паметник на Христо Ботев в Задунаевка. А по инициатива и с усилията на председателя Пеливан е открит музей в Задунаевка на българския революционер, традиционни стават и   мероприятията на 2 юни, посветени на Деня на паметта на Христо Ботев. При дружеството е открит културен център, неделно училище, художествено студио в Арциз, издава се вестник «Родолюбие». Делото на Константин Константинович достойно продължават неговите последователи.

 

 

: