replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ СВЕТЛОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО НА ПРЕЗИДЕНТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА АНТОН КИССЕ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ СВЕТЛОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО НА ПРЕЗИДЕНТА НА АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В УКРАЙНА АНТОН КИССЕ

Скъпи сънародници! Настъпиха празничните пролетни дни, които ни даряват духовна радост и надежда, укрепват вярата ни, изпълват сърцата на милиони хора с милосърдие и състрадание. Благодарение на тях се възражда скъпоценната духовната основа, без която са немислими развитието на държавата, укрепването на мира и благоденствието на родната земя. Тържеството, свързано със Светлото Христово Възкресение ни помага да разберем и осъзнаем историческите корени и дълбоките традиции на нашия народ. Възкресението Христово се възприема от вярващите като символ на духовното възраждане, вярност на нравствените ценности, които ни крепяха във всички времена: милосърдието и търпението, състраданието и прошката, родолюбието и любовта към ближния. Пасхата ни напомня, че всеки човек се ражда за добро и съзидание. Скъпи сънародници, искрено ви желая тези празнични дни да ви бъдат наситени с радост, сърцата ви да бъдат съгрети от общуването с родните и близките, домовете ви да са пълни с взаиморазбиране! Христос Възкресе!
: