replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРЩИНАТА В ЗЕЛЕНОВКА

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРЩИНАТА В ЗЕЛЕНОВКА

На 7 февруари жителите на българското село Зеленовка, Запорожка област, посрещнаха скъпи гости. От гр. Бердянск пристигна неофициална делегация дейци на българската култура и образование. Тя включваше: Лариса Савченко, председател на българското дружество «Родолюбие» и директор на ДК «Строител», Светлана Корниенко, преподавател в БДПУ, Светла Желева, учителка по български език и студентка в БДПУ, членовете на вокален състав «Извор» (на Бердянското българското дружество) и командированите от МОН Република България преподаватели Елеонора Василева (хореография), Цветан Цонев (музика) и доцент д-р Страшимир Цанов (български език и литература).

Срещата имаше неформален характер – активните българите от Зеленовка (Нина Мирчева, Алла Русинова, Мария Санжарлийская, Иван Камурзанов, Надежда Шумада и много други) искаха да се срещнат с най-изявените дейци на българското движение в Бердянск и да си поговорят с тях. Като българи с българи – за България, за традициите и перспективите на Българщината в Украйна и в Запорожката област.

Срещата се състоя в сградата на училището и беше открита от Лариса Савченко, Родена и израснала в Зеленовка. Тя разказа за историята и настоящата дейност на Бердянското българско дружество «Родолюбие». Двамата със Страшимир Цанов изложиха съвместната си идея за събиране на спомени на българите от Таврия. Подчертаха, че в съвременната хуманитаристика това е актуално направление – така наречената микроистория. Чрез устните разкази на хора от различни населении места (техни лични спомени и спомени, предавани от поколение на поколение) може да се конструира една полноценна история на даден регион, защото историята не е само съвокупност от военнополитически, дипломатически и икономически събития. Тя включва психологическите нагласи, обредната култура и бита на хората. Според доцент Цанов една «История на Таврия (XIX-XX в.) в спомените на българите» е възможна при целенасочена събирателска работа и формиране на компетентен екип от специалност, които да подредят и коментират материалите. Всички се съгласиха с Лариса Савченко, че една «История на Зеленовка в спомените на нейните жители» може да предхожда и предпоставя Историята на българите от Таврия, такава, каквато присъства в спомените на хората. Началото беше поставено – Светлана Корниенко записа споменити на Василий Иванович Раевский за преселението, раздаването на земята и гражданската война. Разакза ги неговият внук Василий Викторович Раевский. След това се включиха Галина Петровна Ковачова (тя разказа за времето между двете световни войни, така както го знае от баща си Петър Семенович Ковачов) и Петър Шаталинский, който сподели лични спомени от Втората световна война.

Срещата продължи с лекция на доцент Цанов за ролята на българите в европейската и световната история. Той подчерта, че както никой не избира родителите си, така и никой не избира своя народ; да се откажеш от народа, към който са принадлежи предците ти, означава да се лишиш от нещо съкровено, да станеш по-беден като човек. Направиха впечатление думите му: «Всеки трябва да обича народа си, независимоколко богата на събития е неговата история, защото всеки народ заслужава уважение. Ние, българите, трябва да имаме самочувствие, тъй като сме създали най-старата от сега съществуващите държави в Европа и чрез книжовните школи в Преслав и Охрид през IX-X век сме поставили началото на цивилизацията на южните и източните славяни».

С най-голям ентусиазъм участниците в срещата се включиха в «музикално-танцувалната програма». Под вещото руководство на Елеонора Василева местните ученици усвоиха няколко български народни танца и ги изпълниха под бурните аплодисменти на възрастните. Хористките от състав «Извор» с руководител Цветан Цонев пяха български песни и получиха въодушевена подкрепа от цялата зала. Този ден се роди нов вокален състав,за неговото название ще разберем по-късно. Селските музиканти получиха много песенен материал за работа от г-н Цонев.

Някак спонтанно неофициалната дружеска атмосфера роди факт, който ще остане в историята на селото. По предложение на зеленовци се взе решение за създаване на дружество към Асоцияцията на българите в Украйна. Проведе се събрание с председател Иван Георгиевич Камурзанов и секретар Надежда Ивановна Шумада. Избран беше управителен съвет с председател Иван Георгиевич Камурзанов. Срещата продължи в кафето на Васил Райевски. Обстановката беше традиционно българска – отрупани маси, червено вино, песни и българска реч.

Но не липсваха и съвсем сериозни разговори, като например този за бъдъщето изучаване на български език в Зеленовското училище.

Има перспективи развитието на българската култура в Зеленовка. Защото има здравии и дълбоки корени – колко са селата в бившия СССР, които през 30-те години на XX в. са имали свои собствени вестници. Както казват, където е текло, пак ще тече.

Да живеят българите!

Нехай щастить, Україно!

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: