replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПРИОРИТЕТИТЕ

ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПРИОРИТЕТИТЕ

В историята на всеки народ има светли и трагични страници, има герои и личности, които откриват нова епоха в неговата еволюция. С тези редове не си поставяме за цел да се задълбочаваме в историческото минало на българския народ, към който принадлежим и ние, българите в Украйна. Ще спрем Вашето внимание, уважаеми сънародници, върху няколко важни момента свързани с българските преселници на територията на днешна Украйна. По стечение на историческите предпоставки в продължение на повече от два века на българските преселници в Бесарабия, а също и на техните потомци, им се налага да живеят в различни държави и при различни режими. Нашите предци боготворяха Русия, която им е дала възможност да се заселят по тези земи, дедите ни добре помнят «румънското време» през първата половина на XX век, нашите родители, а и мнозина от нас имат носталгични спомени за живота в Съветски съюз, на децата ни обаче е отредено да живеят вече в независима Украйна. При всички положения тукашните българи винаги са били законопослушни граждани, които са си извоювали авторитет и са постигнали високи резултати изключително благодарение на своето трудолюбие, а вроденото родолюбие и генетична памет ни помагат да оцелеем като етнос в многонационалната държава.

Толерантната етнополитика на   демократична Украйна днес позволява на етносите да се развиват, да създават свои организации, да се популяризират в поликултурното пространство. Етносите   се възползваха от възможността на законодателно ниво да реализират много свои етнонационални проекти.

Българите в Украйна, благодарение на последователната политика на Асоциацията на българите в Украйна и най-вече на нейния лидер   не само се обединиха около българската кауза, а извоюваха висок респект със своята дейност. Българите активно участват в изграждането на младата   държава Украйна, поела демократичния път на своето развитие. Като пълноправни граждани на Украйна мнозина наши сънародници правят политическа кариера, като представляват интересите на диаспората в държавните институции. Мнозинството от участниците в национално-културното възраждане на българската диаспора избират за свой лидер достойна личност, като го упълномощават да представлява интересите на диаспората. Това е естествен процес – българин да доверява на българин, нещо, което е заложено на генно ниво. И от това, как минават изборите – по партийни списъци или имат друга форма – нещата не се променят, българите   се доверяват на силна личност. Съвременната история на българите в Украйна има много подобни примери. Красноречиво свидетелство за това са парламентарните избори през 2006 година, по време на които българите дават своя глас за българина Антон Киссе. Политическата сила, която той представлява,   спечели второ място след партията фаворит в Одеския регион. Този факт става преломен в отношенията на ръководството на Одеската областна власт към българите в Бесарабия, които приеха формата на своеобразно национално преследване.   Резултатите от изборите в четирите български района на Одеска област бяха признати за недействителни. По съдебен ред българите обаче си отстояха правото си   на волеизявление.

Поредната нападка срещу българите е решението на Одеския областен съвет да отнеме Всеукраинския център за българска култура, който с Указ на Президента на Украйна   е предаден на Асоциацията на българите в Украйна за развитието на българската диаспора в Украйна. Две години продължават съдебните спорове между Одеския областен съвет и Асоциацията на българите в Украйна -   в държава, поела курса на   демократическо развитие. Абсурд!

Нещо повече, ситуацията с потъпкването правата на българите в Украйна става нелицеприятен повод за международни   преговори между две държави, една от които е член на Европейския Съюз. Да се надяваме, че ситуацията с българския дом в Одеса в най-близко време ще навлезе в завършваща фаза на положително за българската диаспора решение, но не без участието на българската държава.

Ситуацията с ВЦБК   в Одеса предизвика голям резонанс в регионите с компактно българско население. Многобройни са телефонните обаждания в редакцията, обръщенията, в които представителите на българската диаспора изказват мнение да се вземат кардинални мерки по отношение към   Одеските регионални власти, към тяхната необмислена етнополитика.

Време е ние, българите, да определим своите приоритети и да подкрепим тези политически сили, които не само няма да потъпкват националните ни права, а ще водят политика, съдействаща за социално-политическото развитие на на нашата диаспора като цяло в Украйна.

: