replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

«РАЗОМ У РОЗМАЇТТІ»

«РАЗОМ У РОЗМАЇТТІ»

Под такъв надслов премина общоукраинската културно-художествена акция на 12 декември т.г. в Киев, организатори на която са Министерството на културата на Украйна и Съвета на националните обединения в Украйна. Официалната част на общоукраинската акция премина в главния офис на Съвета на националните обединения в Украйна с председател Илия Левитас. С приветствие към събралите се се обърнаха Илия Левитас и Геннадий Удовенко – председател на Съвета по въпросите на етноционалната политика при президента на Украйна. В срещата взеха участие над 30 ръководители на етнонационални общоукраински обединения от цялата страна. Асоциацията на българите в Украйна бе представена от вицепрезидента Светлана Драгнева и члена на Изпълкома, директор на Чийшийското СОУ, Болградско Мария Пинти.

Обсъдени бяха актуални въпроси относно културно-просветната дейност на представителите на националните малцинства. Сред изнесените предложения, като актуални се откроиха: местните държавни администрации да сключват договори с местните национални обединения относно изпълняването на програма за национално-културно развитие; специалисти и учени да проучат понятието «корени народи»; да се внесат изменения в Закона на Украйна «Про вибори», което да дава правото на представителите на националните обединения да имат свои представители във Върховната Рада на Украйна. Бе взето единогласно решение Съветът на националните обединения в Украйна да се обърне с тези въпроси към Президента на Украйна Виктор Ющенко.

Особено горещи дискусии предизвика въпросът относно националното образование на представителите на националните малцинства. В своето изказване Мария Пинти като директор на училище с български състав ученици сподели за опита на Чийшийското училище, където обучението започва на майчин български език с постепенен преход на държавен език в средното и горно звено, където се запазва задълбочено учене на български език и литература. Това е една достатъчно идеална форма на обучение, която може да бъде приложена във всички училища с български състав ученици в Одеска и Запорожка област.

Втората част на общоукраинската акция премина в Голямата зала на Музикалната академия, където премина голям етнонационален концерт. В многонационалния букет на Украйна бе вплетена и българска роза. Българският народен ансамбъл «Славей» на Чийшийското СОУ, Болградско достойно представи нашата българска култура и Асоциацията на българите в Украйна.

В рамките на акцията бе открита и общоукраинска художествена изложба «Украйна е нашият дом», която премина от 10 до 15 декември в Държавния дом на музея на книгата и издателството на Украйна в Киево-Печерската лавра.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: