replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ДЕН НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В РЕНИ

ДЕН НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ В РЕНИ

Ярко бе отбелязан Денят на бесарабските българи в Рени, който бе организиран и проведен от Ренийското районно българско национално-културно дружество «Отечество», асоцииран член на Асоциацията на българите в Украйна, и областния Център за национални култури в Ренийски район.

  В   мероприятието взеха участие: заместник-председателят на Ренийската районна държавна администрация Иван Алексеевич Стадников, ръководителят на апарата на Ренийската районна държавна администрация Галина Соколова, председателят на дружеството «Родолюбец» на бесарабските, таврийските и буковинските българи от Варненска община Леонид Гордиевски, вицепрезидентът на Асоциацията на българите в Украйна Александър Кащи, началникът на културата и туризма в Ренийски район Ирина Железова, предс тавитили на   гагаузкото и украинското културно дружество и др.

В поздравителния адрес от името на президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон   Киссе до ръководството на Ренийското районно българско национално-културно дружество «Отечество», ръководството на областния Център за национални култури в Ренийски район и до българската общност от Ренийски район се подчертава   историческото значение на този празник и културно-просветното   дело на нашите предци, и не по-малко значимата роля на сегашните поколения да продължат и приумножаг делото на дедите.

  Българската общност получи специални поздрав ления от началника на Управлението за работата   с националностите и религиите на Одеската областна държавна администрация Ярослава Резник .

  Празнично настроение у публиката създа до ха народните ансамбли от гр. Измаил «Придунавие», «Извор» от село Огородное (Болградско), «Роден край» и «Здравица» - вокални анса м бли   от Рени и Нагорное (Ренийско ) и др.

: