replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

ВЪЗРАЖДАНЕТО НА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЯ СЪБОР В БОЛГРАД ПОД ЕГИДАТА НА ОДЕСКИТЕ ОБЛАСТНИ ВЛАСТИ

ВЪЗРАЖДАНЕТО НА СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЯ СЪБОР В БОЛГРАД ПОД ЕГИДАТА НА ОДЕСКИТЕ ОБЛАСТНИ ВЛАСТИ

На извънредно заседание на Изпълнителния комитет на Асоциацията на българите в Украйна бе разгледан насъщния въпрос за българската диаспора - възраждането на Спасо-Преображенския събор в Болград. Тъй като Съборът се явява паметник на културата от национално значение единогласно бе прието обръщението до съответстващите държавни инстанции на Украйна, в което бе изразена твърдата позиция по следните въпроси:

1.       Активизиране по събиране на средства сред българската общност.

2.         Главен наредител по възстановяването на Събора след пожара да е Управлението по опазване на паметниците на културното наследие при Одеската областна държавна администрация. Това ще даде възможност всички ремонтно-възстановителни работи да се поръчат на лицензионна компания, която ще извърши реставрирането в съответствие с необходимите изисквания.

3.       Да се открие специална сметка при Управлението по опазване на паметниците на културното наследие при Одеската областна държавна администрация, което ще даде възможност за прозрачно проследяване на изразходваните средства по възстановителните работи.

4.       Целият контрол по възраждането на Спасо-Преображенския събор да се осъществява от губернатора на Одеска област.

Този важен въпрос не само за българската общност в Украйна е във фокуса на вниманието на ръководството на Одеска област, което вече предприе конкретни   мерки по контролиране на ремонтно-възстановителните работи. На даден етап специалисти установяват нанесените щети след пожара. При Управлението по опазване на паметниците на културното наследие при Одеската областна държавна администрация, към което всъщност се отнася Спасо-Преображенският събор в Болград, вече откри набирателна   благотворителна сметка в гривни   чрез държавното казначейство:

Получател - Управлението по опазване на паметниците на културното наследие при Одеската областна държавна администрация.

Код – 13882622.

  Бан ка   – ГУДКСУ в Одес ка област в Украйна .

  МФО – 828011.

  Сметка – 35420014004378.

  Назначение – възстановяване на Спасо-Преображенския събор в Болград.

: