replica watches best replica watches replica watches cheap replica watches

   
   

 
, 65026, .
. " ", 9
/ 8 (048) 726-35-19
e-mail: abuodes@abuodes.org.ua

«ЧОВЕК В ИСТОРИЯТА И КУЛТУРАТА. СТАНКОВСКИ ЧЕТЕНИЯ-2009»

«ЧОВЕК В ИСТОРИЯТА И КУЛТУРАТА. СТАНКОВСКИ ЧЕТЕНИЯ-2009»

Под такъв надслов премина научно-практичната конференция на базата Черноморския държавен университет «Петър Могила» в гр. Николаев в периода от 19 до 22 февруари. Организатори на международния научен форум са: Министерството на образованието и науката на Украйна, Черноморския държавен университет «Петър Могила», ОНУ «И.И. Мечников», Институтът по археология към НАН на Украйна, Одеският археологичен музей. В нея взеха участие над 40 учени от Украйна, Русия, България и Италия.

Първият ден на конференцията изцяло бе посветена на паметта на световноизвестния археолог, историк, етнолог - професор, доктор на историческите науки Владимир Никифорович Станко - един от най-достойните съвременници на българската диаспора в Украйна, чието сърце спря да бие на 16 февруари 2008 г. Повече от 50 години професор Станко отдава на науката, за което заслужено е признат за един от водещите изследователи в областта на археологията, получава много награди, неговите научни разработки и изследвания получават известност и признание както сред украинските, така и сред чуждестранни колеги. Той подготвя много последователи.

Много спомени прозвучаха за своя учител, приятел и колега от проф. Биаржи Паоло, Италия, доц. О. Демин, проф. О. Бачинская, доц. А. Пригарин, председателят на Николаевското българско дружество Александър Атанасов, председателят на младежкото българско дружество Денис Жело и мн. др. От името на президента на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе бе зачетено слово за светлата памет на профессор Станко, в което се говори: «Като учен и като българин Владимир Никифорович постоянно и внимателно следи и взима участие в процеса на националното възраждане на своя български народ, взимайки ясна и принципна позиция по редица въпроси. Според дълбокото му убеждение националният интелектуален елит трябва преди всичко да се грижи за качественото ниво на културно-просветното развитие на българите в Украйна. Само въз основа на това е възможно запазването и продължението на традициите, постиженията и развитието на народната духовност. Въвеждайки тази идея в обществената практика, той инициира създаването през 1996 г. и оглавява заедно с д.ф.н. В.А. Колесник Одеското научно-изследователско дружество на българистите. Това обединение на изследователите става авторитетна организация, членуваща в Асоциацията на българите в Украйна и, заедно с това, получава широка известност в кръга на българистите.

За приноса си в археологията, популяризацията й в обществото и организацията на хуманитарното образование Владимир Станко е удостоен с много награди, сред които достойно място заемат българските - Паметен медал «Иван Вазов» на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет на Република България. Последната от тях му бе връчена два месеца преди той да почине. В края на 2007 година българският учен получи званието «Човек на годината-2007», учредено от Асоциацията на българите в Украйна. Но нито една награда в света не би могла да оцени истинския му принос в науката и обществото... Остана само паметта, но тя ще бъде вечна и светла.»

В рамките на пленарното заседание бе излъчен и авторският филм на Ганна Пенева за живота и научната дейност на проф. Станко. Същия ден всички участници в конференцията посетиха гробището, където е погребан нашият сънародник и бащината му къща в Терновка (квартал на Николаев). На 16 февруари т.г., в деня на смъртта на Владимир Никифорович, по инициатива на Николаевското българско дружество на фасадата на къщата бе установена полоча с лика на професора.

През втория и последващите дни на конференцията работиха четири секции: «Археология», «Етнология и етнография», «Световна история и история на Украйна», «История на Украйна през 20 век», където бяха изнесени интересни доклади и разгледани актуални проблеми в областта на археологията, историята и етнографията.

В-к «Украйна: Българско обозрение»

: